Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

  

Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz
 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1901 ‒ 1950


1901

MARIA Deutsch (gepatroj: Krzysztof Deutsch & Maria Lorek)
* 1875
∞ 13.04.1901 USC Ose, wpis
Gottlieb Nowak (gepatroj: Gottlieb Nowak & Zuzanna Scheda)
* 1873

1902

Lorek
*
∞ 19 USC , wpis
x
*

1903

JOHANNA Gola (gepatroj: Johann Gola & Elżbeta Lorek)
* 1876
∞ 31.01.1903 USC Kobyla Góra, wpis
(atestanoj: Martin Deutsch * 1882 el Kuźnica Myślniewska & Heinrich Deutsch * 1874 el Kuźnica Myślniewska)
Krol Fiołka (gepatroj: Johann Fiołka & Christine Filinger)
* 1876, † 1.11.1943 Jägerfeld → StA Heideberg, wpis 121

1904

 

1905

FRANCISZEK JÓZEF Lorek (geptroj: Gottlieb Lorek & Rozalia Linzek)
* 1881
∞ 1905 USC Rychtal, wpis
Maria Schudek (gepatroj: Antoni Schudek † & Zuzanna Modler)
* 1878
filino:
Maria Anna Lorek * 30.01.1905 Rychtal

1906

Lorek
*
∞ 19 USC , wpis
x
*

1907

JAN Lorek (gepatroj: Michal Lorek & Zuzanna Broda)
* 1885
∞ 1907 USC Sośnie, wpis
Albertyna Rostalska I voto Quickert (gepatroj: Jan Rostalski † & Barbara Schwiontek)
* 1885


MARIA Lorek, I voto Deutsch (gepatroj: Friedrich Lorek † & Maria Zwirner †)
* 1850
∞ 1907 USC Ose, wpis
Tomasz Szyszka (gepatrj: Balcer Szyszka † & Zuzanna Dziesiąty †)
* 1851

1910

KAROLINA Lorek (krawcowa, patrino: Johanna Lorek, voto Nowak)
* 26.11.1886 Kozly
∞ 26.03.1910 USC Ostrzeszów, wpis 30
Albert Jozef Konwiarz (ew.. gepatroj: Pawel Konwiarz & Karolina Mrozek)
* 10.03.1882 Przytocznica (gm. Doruchów)


HENRYK Krupa (ew, gepatroj Karol Krupa & Helena ?? Lorek)
* 18.09.1876 Kuźnica Myślniewska
∞ 1910 USC Ostrzeszów, wpis 31
Rozalia Pohla (gepatroj: Johann Pohla & Zuzanna Bartsch)
* 3.04.1879 Kozły

1913

WALENTY Strobin (gepatroj: Szymon Strobin & Wiktoria Macuga) ••• → ∞ 1872 PE Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 1
* ,
∞ 1913 PE Brzeźnio, wpis 48
Helena Koniecxna (gepatroj: Jakub Konieczny & Zofia Królewicz)
*


ANNA Lorek (gepatroj: Adolf Jacob Lorek & Marianna Faltyn) ••• → ∞ 1886 USC Ostrów Wielkopolski, wpis 151
* 21.07.1889 Ostrów Wielkopolski, † 10.03.1970 Ostrów Wielkopolski,
∞ ~ 1913
Adolf Friedrich Bollert (gepatroj: Adolf Friedrich Fedinand Bollert & Maria Dorothea Dräger)
* 16.06.1867 Templin, † 15.02.1945 Berlin
infanoj:
Adolf Bollert * 21.01.1914 Berkin, † 3.05. 2002 Berlin

1914

STANISŁAW Strobin  (gepatroj: Szymon Strobin & Wiktoria Macuga) ••• → ∞ 1872 PE Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 1
* ,
∞ 1914 PE Brzeźnio, wpis 8
Bronisława Rzywica (gepatroj: Antoni Rzywica & Malgorzata Szczygielska)
*

1919

OTTO Lorek (gepatroj: Adolf Lorek & Marianna Faltin)
* 1896
∞ 1919 USC Ostrów Wlkp, wpis
x
*

1925

PAWEŁ Lorek (gepatroj: Jan Lorek† & Helena Skarplik)
* 1895
∞ 20.10.1925 USC Rychtal, wpis
(atestantoj:Robert Adanej & Karol Lorek)
Gertruda Adanek (gepatroj: Józef Adamek & Franciszka Raschke)
* 1898

1928

PIOTR Wylęga (gepatroj: Wojciech Wukega & Florenrtna Lorek)
* 1904
∞ 1928 USC Rychtal, wpis
Anna Polakiewicz (gepatroj: Idzi Polakiewicz & Anna Peter)
* 1900

1929

MARIA FLORENTYNA Urbaniec (gepatroj: Franciszek Urbaniec & Magdalena Lorek)
*
∞ 1929 USC Ostrów Wielkopolski, wpis
x
*

1930

FRANCISZEK Lorek
*
∞ 19 USC , wpis
x
*

1934

ADOLF Mania (gepatrojL Karol Mania & Anna Lorek)
* 1910
∞ 13.01.1934 USC Miechów (gm. Perzów), wpis
Szarlota Gertruda Grundke (gepatroj: Karol Grundke & Paulina Arndt)
* 1913


GERTRUDA Mania (gepatroj: Karol Mania & Anna Lorek)
* 1908, † 30.09.1992 Głuszyce, wpis 98
∞ 8.02.1934 USC Miechów (gm. Perzów), wpis
Willi Fryderyk Lentwojt (gepatroj: Augustyn Paweł Lentwojt & Anna Görlitz)
* 1909


PAWEŁ AUGUST Bittner (gepatroj: Jan Bittner & Karolina Lorek)
* 1905
∞ 1934 USC Miechów (gm. Perzów), wpis
Augusta Cwienk (gpatroj: August Cwienk & Augusta Liehr)
* 1911
infanoj:
Helmut Paul Bittner * 9.11.1940 → USC Heideberg, wpis 177
Heinz Erich Bitt5ner * 23.01.1944 → USC Heideberg, wpis 14

 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.