Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio kaj Silezio • Rodziny Lorków z Wielkopolski i Śląska
Rodiny Lorků z Velkopolska a Slezska • Die Familien Lorek aus Großpolen und Schlesien

kompilita de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

 

Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz
 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1876

TOMASZ Frankowski (wdowiec, gepatroj: x Frankowski & Zofia Lorek)
* 1849
∞ 1876 USC Ostrzeszów-Borek, wpis 12
Apolonia Witecka (gepatroj: Wojciech Witecki & Jadwha Lisiak, II voto Połomska)
* 1852


ZUZANNA Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Katarzyna Zwirner) ••• → ∞ ~ 1858
* 1859
∞ 1876 USC Międzybórz, wpis L-34
Karol Mosch (gepatroj: Fryderyk Mosch & Zuzanna Sowa)
* 1854


JOHANNA Lorek I voto Olszewska (gepatroj: Marcin Lorek & Zuzanna Linke)  ••• → ∞ 1826 Bralin
* 1827
∞ 1876 USC Mechnice (gm. Kępno), wpis 2
Franciszek Janicki (gepatroj: Walenty Janicki & Maria lamuzionka)
* 1837

1877

Lorek ‒ ‒ ‒
*
∞ 18 USC , wpis
x
*

1878

BALBINA Gaza (gepatroj: Baltazar Gaza & Maria Lorek)
* 1856
∞ 1878 USC Kobyla Góra, wpis 27
Karol Fröhlich (gepatroj: Michal Fröhlich † & Helena Nowak)
* 1849


ANTONI  Macuga (gepatroj: Jakub Macuga & Rozalia Strobin)  ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* ,
∞ 1878 PK Brzeźnio, wpis 32 →
Maranna Rzeżnik (gepatroj: Marcin Rzeźnik & Zofia Tomasik)
*


AUGUSTYNA Krawczyk (geoatroj: Władysław Krawczyk & Katarzyna Makówka) ••• → ∞ ~ 1862   ♥ Roch ∞ 1800
* 1863,
I ∞ 1878 PK Sieradz, wpis 56
Paweł Miłek (gepatroj: Kazimierz Milek & Monika Jasek)
*
II ∞ 1881 PL Sieradz, wpis 43
Tomasz Miłek (gepatroj: Antoni Miłek & Rozlia Kucharska)
*

1879

TOMASZ Lorek (gepatroj: Marcin Lorek & Mara Wikkowna)
* 1823
∞ 1879 USC Ostrzeszów, wpis 34
Maria Bartusiak I voto Konarska (gepatroj: Mikołaj Bartusiak &  Józefa Kujawska)
* 1831


KAROL Lorek (gepatroj: Karol Lorek & Zuzanna Frenzel)
* 1853
∞ 1879 USC Miechów (gm. Perzów), wpis 7
Krystyna Augusta Cichos (gepatroj: Gottlieb Cichos † & Rozalia Fromm)
* 1859


KACPER Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Katarzyna Dombrowska)
* 1850
∞ 1879 PK Cieszęcin, wpis 48
Antonina Konowalska I voto Muskalska (vidvino post Walenty Muskalski, gepatroj: Michał Konowalski † & Urszula †)
* 1849


LUIZA Olechowska (gepatroj: Jan Olechowski &Johanna Lorek)
* 1855
∞ 1879 USC Kępno, wpis 56
Franciszek Morta (gepatroj: Mikolaj Morta & Dorota Gabryś)
* 1837


Katarzyna Dubielzig I voto Lorek (rozwiedziona, gepatroj: Jan Dubielzig & Rzalia Marek)
* 1849
∞ 1879 USC Międzybórz, wpis L-29
Karol Bobka (wdowiec, gepatroj: Christian Bobka &  Maria Kulosa)
*


JOHANNA Lorek (gepatroj: Gottfried Lorek &  Johanna Schmidt)   ••• → ∞ 1842 PE Ostrzszów,  ♥ Paweł  ∞ ~ 1801
* 1846
I ∞ 1879 USC Przytocznica, wpis 21
Tomasz Nowak (gepatroj: Jan Nowak & Zofia Przybył)
* 1813
II
xx Młycko


FRANCISZKA Krawczyk (gepatroj: Władysław Krawczyk Katarzyna Makówka)  ••• → ∞ ~ 1862   ♥ Roch ∞ 1800
* ,
| ∞ 1879 PK Sieradz, wpis 21
Marcin Świniarski (gepatroj: Mikołaj Świniarski & Łucja Wojtas)
*

1880

ROZALIA Lorek (gepatroj: Gottfried Lorek & Anna Schmidt)
* 1850
∞ 1880 USC Przytocznica (gm. Doruchów), wpis 11
Wilhelm Matysik (gepatroj: Wojciech Matysik & Julianna Schweda)
* 1846


KAROL Fleischer (gepatroj: Karol Fleischer & Luiza Lorek)
* 1854
∞ 1880 USC Ose, wpis 6
Augusta Bichof I voto David (gepatroj: Ernst Bischof & Christine Hoffmann)
* 1843


JAN FRYDERYK Weihrauch (wdowiec, gepatroj: Karol Weihrauch & Dorota Lorek)
* 1827
∞ 1880 USC Strzyżew, wpis 13
Maria Grzegorek, I voto Wicherz (gepatroj: Wawrzyniec Grzegorek & Zuzanna Wichura)
* 1821


AGUST GOTTLIEB JOHANN Lorek (gepatroj: Karol Lorek & Johanna Baudys)
* 1853
∞ 1880 USC Dalborowice (gm. Dziadowa Kłoda), wpis 3
Anna Augusta Shmigale (gepatroj: Karol Schmigalle & Zuzanna Ikzitschig)
* 1857


ANTONI  Druszczyński (Marcin Druszczyński & Agata Strobin)  ••• →  II  ∞ 1854 PK Brzeźmio, wpis 20
* ,
∞ 1880 PK Brzeźnio, wpis 35
Antonina Kubiak (gepatroj: Tomasz Kubiak & Józefa Ośmielak)
*


MICHAŁ Bocian  (gepatroj: Franciszek Bocian & Agata Strobin) ••• →   I ∞ 1843 PK Brzeźmio, wpis 37
* ,
∞ 1880 PK Łódź NMP. wpis 222
Konstancja Michaś (gepatroj: Ignacy Michaś & Marianna Murawa)
*

1881

FRANCISZKA Olszowska (gepatroj: Jan Olszowski † & Johanna Lorek)
* 1864
∞ 27.02.1881 USC Parzynów, wpis 4
Andrzej Majchrzak (gepatroj: Wojciech Majchrzak † & Jadwga Garnczarek †)
* 1843


JOHANNA Günther (gepatroj: Karol Günther & Zuzanna Lorek)
* 1858
∞ 1881 USC Kobyla Góra, wpis 30
FryderylkWilhelm Dymała (gepatroj: Andrzej Dymala † & Katarzyna Matysik †)
* 1842

1882

Fryderyk Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Katarzyna Zwiner)
* 1856
∞ 1882 USC Międzybórz, wpis L-23
Johanna Rostalska (gepatroj: Jan Rostalski & Helena Nawrot)
* 1853


TOMASZ Michalak (gepatroj: Wincenty Michalak & Józefa Lorek)
* 1838
∞ 1882 USC Kępno, wpis 47
Magdalena Kurpik, I vot Kurpik (gepatroj: {optr4 Kurpik & Magdakena Pastusiak)
* 1835

1883

MARIANNA Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Juliana Loka)
* 1857
∞ 1883 PE Wieluń, wpis 35
Karol Bąk (gepatroj: Kazimierz Bąk † & Józefa Lorek)
* 1859


KAROL Deutsch (gepatroj: Marcin Deutsch & Maria Lorek)
* 1840
∞ 1883 USC Międzybórz, wpis L-12
Rozalia Dechnik I voto Schmiade (patrino: Gohanna Dechnik, I voto Plewa)
* 1837


JAN Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Helena Marchewicz) ••• → ∞ 1852 PE Ostrzeszów
* 1857
∞ 1883 USC Międzybórz, wpis L-42
Johanna Hoffmann (gepatroj: Johann Hoffmann & Katarzyna Gonschorek)
* 1862


JAKUB Lorek (gepatroj: Christian Lorek & Johanna Kozioł) ••• → ∞ ~1849
* 1850
∞ 1883 USC Rychtal, wpis 13
Maria Kaczor (gepatroj: Tomasz Kaczor † & Maria Zborowska †)
* 1843


ZUZANNA Walaszowska (gepatroj: Fryderyk Wakaszowski & Rozalia Lorek)
* 1856
∞ 1883 USC Międzybórz, wpis L-36
Fryderyk Gotschling alias Gotzel (gepatroj: Baltazar Gotschling & Rozalia Günther)
* 1858

1884

Lorek  ‒  - - -
∞ 18 USC , wpis
x
*


ANTONI Lorek (gepatroj: Feliks Lorek & Franciszka Konop) ••• → ∞ 10.01.1838 PK Sieradz
* 1850 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 102,
∞ 1884 PK Sieradz, wpis 16
Wiktoria Rutkowska (gepatroj: Jan Rutkowski & Marcjanna Gutkiewicz)
*

1885

BALTAZAR Wallaschowski (gepatroj: Fryderyk Wallaschowski & Rozalia  Lorek)
* 1862
∞ 1885 USC Sośnie, wpis 20
Zuzanna Gottschling (gepatroj: Baltazar Gottschling & Rozalia Günther)
* 1865


ROZALIA Lorek (gepatroj: Baltazar Lorek & Maria Kühn)
* 1869
∞ 1885 USC Sośnie, wpis 2
Karol Weigelt (gepatroj: Gottlieb Weiglt & Karolina Stanelle)
* 1860


Zuzanna Fresia I  voto Lorek (gepatroj: Jakub Fresia † & Mara Gądek)
* 1836
∞ 1885 USC Kobyla Góra, wpis 30
Karol Berger (wdowiec, gepatroj: Karol Berger † & Rozalia Nowak †)
* 1823


PIOTR Macuga (gepatroj: Jakub Macuga & Rozalia Strobin)  ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* ,
∞ 1885 PK Brzeźnio, wpis 23 →
Marianna Kowalczyk (gepatroj: Wojciech Koalczyk & Marianna Michalak)
*

1886

ADOLF JAKUB Lorek (gepatroj: Jan Lorek † & Johanna Weigelt †)••• → ∞ 5.06.1853 PE Ostrzeszów, wpis 28
* 1858 Ostrzeszów
∞ 1886 USC Ostrów Wielkopolski, wpis 151
Maria Faltyn (gepatroj: Baltazar Faltyn † & Antonina Witczak †)
* 25.02.1859 Strzegowa (gm. Nowe Skalmirzyce)
infanoj:
Anna Lorek * 21.07.1889 Ostrów Wielkopolski, † 10.03.1970 Ostrów Wielkopolski, ∞ ~ 1913 → Adolf Friedrich Bollert


FRANCISZEK Lorek (kat., gepatroj: Wojciech Lorek el Mroczeń & Maria Michalak)  ••• → ∞ 1860 PK Baranów, wpis 17
* 1862 Borówno (gm. Baranów)
∞ 20.11.1886 USC Baranów, wpis 58 & PK Baranów. wpis 32
Maria Klein (gepatroj: Fryderyk Klein † & Zofia Sobczyk)
* 4.11,1858 Borek (gm. Trzcinica)
infanoj:
Augusta Franciszka Lorek * 1887 → USC Baranów, wpis , † 1887 → USC Baranów, wpis
Wiktoria Lorek * 1888 → USC Baranóow, † 1888 → USC Baranów, wpis
Stanislaw Lorek * 1889, † 1889
Adam Lorek * 1890, † 1891
Anna Lorek * 29.05.1892 Johanka Mroczeńska, † 15.08.1892 Johanka Mroczeńska
Maria Lorek *  7.07.1893 Baranów, † 26.02.1894 Baranów
Marcin Lorek * 2.11.1895 Baranów, † 23.03.1896 Johanka Mroczeńska
Idzi Lorek * 23.08.1897 Branów, † 13.09/1897 Baranów
Franciszek Lorek * 25.09.1900 Baranów, † 6.04.1901 Baranów
Feliks Lorek * 123.11.1902 Baranów, † 15.11.1902 Baranów


MARIA Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Katarzyna Zwiner) ••• → ∞ ~ 1858
* 1864
∞ 1886 USC Międzybórz, wpis L-54
Jan Gonschorek (gepatroj: Jan Gonschorek & Zuzanna Mosch)
* 1859


FRANCISZEK Lorek (kat.. gepatroj: Józef Lorek & Maria Ignaszak) ••• → ∞ ~1860
* 1861
∞ 1886 USC Mechnice, wpis 16
Katarzyna Zaczyńska (gepatroj: Antoni Zaczyński & Maria Włodarczyk)
* 1863
infanoj:
Julia Lorek * 3.01.1891 → USC Mechnice, wpis 2, † 8.11.1963 Kepno → USC Kepno, wpis 120


ROZALIA Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Katarzyna Zwirner)  ••• → ∞ ~ 1858
* 1861
∞ 1886 USC Międzybórz, wpis L-8
Fryderyk Gajda (gepatroj: Jan Gajda & Rozalia Reitzig)
* 1861


Lorek   - - - -
*
∞  USC , wpis
x
*


BALTAZAR Deutsch (gepatroj: Marcin Deutsch & Maria Lorek) ••• → 1862  & 1837
* 1838
II ∞ 1886 USC Odolanów, wpis 48 & 7
Maria Ból I voto Latniak (gepatroj: Jan Ból & Katarzyna Kupiec)
* 1846

1887

MICHAŁ Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Zuzanna Marchewicz)  ••• → ∞ 1852 PE Ostrzeszów
* 9.08.1863 → PE Ostrzeszów
∞ 1887 USC Ostrzszów, wpis 82
Apolonia Augusta Wenzel (gepatroj: Karol Wenzel & Maria Deutsch)
* 1862


ZUZANNA Bothur  (gepatroj Karol Bothur & Rozalia Lorek)
* 1857
∞ 1887 USC Międzybórz, wpis L-33
Johann Reimann (gepatroj: Gottlieb Reimann & Johanna Kittner)
* 1858


ALBERT Schleier (gepatroj: Karol Schreier & Johanna Lorek)
* 1864
∞ 1887 USC Dalborowice (gm. Dziadowa Kłoda), wpis 5
Karolina Christina Siegel (gepatroj: Karol Siegiel & Johanna Trowa)
* 1862


JÓZEF Lorek (gepatroj: Antoni Lorek & Zuzanna Utta)
* 1858
∞ 1887 PE Wieluń, wpis 24
Beata Spałek (gepatroj: Karol Spałek & Józefa Lorek)
* 1870


JÓZEF MICHAŁ Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Helena Marchewicz)   ••• → ∞ ~ 1852 USC Ostrzeszów
* 1859
∞ 1887 USC Ostrzeszow, wpis 63
Paulina Franciszka Zawadka (gepatroj: Wilhelm Zawadka & Julianna Rauhut)
* 1864


ANNA Lorek (gepatroj: Karol Lorek & Zuzanna Fresia) ••• → ∞ 7.09.1857 PE Ostrzeszów, wpis 29
* 1867
∞ 1887 USC Kobyla Góra, wpis 21
Johann Semolka (gepatroj: Johann Semolka & Anna Geppert)
* 1859


BALTAZAR Lorek (gepatroj: Johann Lorek † & Maria Jesz)  ••• → ∞ 1846 PE Ostrzeszów
* 1847
II ∞ 1887 USC Kobyla Góra, wpis 44
Rozalia Meistrzak I voto Smolna (gepatroj: Christian Meistrzak† & Johanna Schuch)
* 1846


PAULINA Wągiel (gepatroj: Stanislaw Wągiel & Jadwiga  Lorek)  ••• → ∞ 1862 PK Bralin, wpis 18
* 1867
∞ 1887 USC Baranów, wpis 22
Karol Barczog (gepatroj: Józef Barczog & Rozalia Kraja)
* 1860


ANTONINA Lorek (gepatroj: Józef Lorek & Maria Przybyła) ••• → ∞ ~1859
* 1860
∞ 1887 USC Kępno, wpis 3 & PK Kępno, wpis 3
August Ibis (gepatroj: Wojciech Ibis & Maria Biczysko
* 12860

1888

ZUZANNA MARIA Lorek (gepatroj: Karol Lorek † & Zuzanna Fresia) ••• → ∞ 7.09.1857 PE Ostrzeszów, wpis 29
* 21.01.1865
∞ 1888 USC Kobyla Góra, wpis 30
Karol Fryderyk Pola (gepatroj: Johann Pola † & Rozalia Janusz)
* 1867


ZUZANNA ROZALIA Lorek (gepatroj: Gottlieb Lorek † &  Rozalia Linek)
* 1863
∞ 1888 USC Rychtal, wpis 17 & PK Rychtal, wpis 4
Józef Biernot (gepatroj: Karol Biernot & Maria Florek)
* 1864


KAROL Lorek (gepatroj: Michal Lorek & Helena Marchewitz)   ••• → ∞ 1852 PE Ostrzeszów
* 17.07.1854 Jawor (gm. Kobyla Góra)
∞ 10.02.1888 USC Bałdowice, wpis 10
Anna Kursawe (gepatroj: Gottlieb Kursawe & Christine Wieczorek)
* 1868


MACIEJ Krawczyk wdowiec po Mariannie, gepatroj Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)
*
∞ 1888 PK Sieradz, wpis 18
Marianna Glapa I voto Krawczyk (wdowa po Józefie, gepatroj: Kacper Glapa & Jadwiga Bednarek)
*


FRANCISZEK Lorek (wdowiec, gepatroj: Paweł Lorek † & Justyna Matuszewska) ••• → ∞ ~ 1840
*  2.10.1841 Grembanin (gm. Baranów)
II ∞ 1888 USC Baranów, wpis 36 & PK Baranów, wpis 19
Elzbieta Organiściak I voto Kałuż (gepatroj Mikołaj Organiściak † & Maria Walter †)
* 27.11.1849 Pomiany

1889

ANDRZEJ Lorek (gepatroj: Antoni Lorek & Franciszka )
* 1862
∞ 1889 KP Kalisz-św. Jozef, wpis 4
Marianna Walewska (gepatroj: Antoni Walewski & Konstancja )
* 1866


FRANCISZKA Lorek (gepatroj: Józef Lorek & Marianna Walisiak)
* 1869
∞ 1889 KP Błaszki, wpis 34
Jan Ratajczak (gepatroj: Michał Ratajczak & Wiktoria Dworczyńska)
* 1867


JÓZEFA Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Julianna Loke) ••• → ∞ 1847 PE Sobiesęki (gm. Brzeziny), wpis 1
* 1865
∞ 1889 PE Sobiesęki, wpis 20
Józef Trautmann (gepatroj: Jakub Trautmann & Rozalia Wejnert)
* 1869


HELENA Jeż (gepatroj: Fryderyk Jeż & Katarzyna Lorek)  ••• → ∞ 6.02.1853 PE Ostrzeszów, wpis 12
* 1861
∞ 1889 USC Międzbórz, wpis L-62
Gottlieb Goretzka (gepatroj: & Rozalia Günther)
* 1867


ZUZANNA Guenthes (gepatroj: Karol Guenthes & Zuzanna Lorek)
* 1861
∞ 1889 USC Kobyla Góra, wpis 3
August Mosch (gepatroj: Christian Mosch † & Johanna Piec)
* 1858


KAROLINA Lorek (gepatroj: Johann Lorek & Rozalia Tünger) ••• → ∞ 1865 Bałdowice, wpis
* 10.01.1866 Mąkoszyce
∞ 1.03.1889 USC Bałdowice, wpis 9
Johann Bittner (gepatroj: Karol Bittner & Helena Morawe)
* 1865


JOHANN Gaza (gepatroj: Baltazar Gaza & Maria Lorek)
* 1863
∞ 1889 USC Bałdowice, wpis 5
Zuzanna Nowak (gepatroj: Karol Nowak & Maria Berger)
* 1858


Johanna Hoffmann I voto Lorek (vidvino post Johann Lork, gepatroj: Johann Hoffmann & Kataryna Gonschorek)
* 1862
∞ 1889 USC Kobyla Góra, wpis 9
Martin Andreas Menzel (gepatroj: Martin Menzel † & Krystyna Orywał)
* 1859


MARIA Lorek (gepatroj Wojciech Lorek † & Maria Ujma) ••• → ∞ 14.10.1855 PE Ostrzeszów, wpis 34
* 13.02.1861
∞ 1889 USC Międzybórz, wpis L-58
Karol Parzyjagła (gepatroj: Baltazar Parzyjagła † & Katarzyna Genstalla)
* 1838


KATARZYNA Macuga (gepatroj: Andrzej Macuga & Tekla Lorek) ••• → ∞ 1827 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 29
* ,
∞ 1889 PK Brzeźnio, wpis 46
Antoni Karbwiak (wdowiec, gepatroj: Sebastian Karbowiak & Agata Piontek)
*

1890

MICHAŁ Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Zuzanna Broda)
* 1869
∞ 1890 USC Międzybórz, wpis L-58
Paulina Frenzel (patrino: Auguste Frenzel)
* 1865

1891

FELICJA Spałek (gepatroj: Karol Spalek & Józefa Lorek)
* 1874
∞ 1891 PE Wieluń , wpis 28
Michał Góra (vidvo post Katarzyna Stok, gepatroj: Michal Góra † & Joanna Schubert)
* 1855


ELŻBIETA Lorek (gepatroj: Wojciech Lorek † & Maria Michalak)
* 1866
∞ 1891 USC Baranów, wpis 3
Roch Potyrała (gepatroj: Franciszek Potyrała & Salomera Mielcarek)
* 1871
infanoj:
Franciszka Potyrała * 29.02.1892 Mroczeń


PAWEŁ Lorek (patrino Tekla Lorek)
* 1860
∞ 1891 USC Świba, wpis 1
Elżbieta Piechota I voto Zalesińska (gepatroj: Jan Piechota & Monika Guzik)
* 1850

1892

MIKOŁAJ Lorek (gepatroj: Wojciech Lorek † & Maria Michalak) ••• → ∞ 1860 PK Baranów
wpis 17
* 1868
I ∞ 1892 USC Baranów, wpis 1 & PK Baranów, wpis 1
Maria Młocek (gepatroj: Wilhelm Młocek & Elżbieta Balcerek)
* 1871
infanoj:
Katarzyna Młocek * 10.11.1892 Lęka Mroczeńska
Franciszka Lorek *5.04.1894 Mroczeń → USC Baranów, wpis
II ∞ 1900 USC Baranów, wpis
Maria Mendel (gepatroj: Johann Mendel † & Rozalia Dawid †)
* 1871
infanoj:
Jan Lorek * 24.10.1900 Baranów → USC Baranów, wpis 223


JóZEFA Dąbrowska (gepatroj: Franciszek Dąbrowski † & Maria Lorek)
* 1867
∞ 1892 USC Baranów, wpis 5
Stanislaw Witek (gepatroj: Franciszek Witek † & Katarzyna Bieda)
* 1866


JOHANNA Piwon (gepatroj: Jan Piwon & Helena Lorek)
* 1871
∞ 1892 USC Kobyla Góra, wpis 3
Fryderyk Gonschorek (gepatroj: Jan Gonschorek & Katarzyna Stolarz)
* 1866


ALOISIA Lorek (gepatroj: Anton Lorek & Marianna Woitek)
* 22.10.1863 Langendord (cz.m. Hlučin)
∞ 1891 Hlučin (Huktschin, okres Opava)
Peter Balgar (gepatroj: Johann Balgar & Franzisca Hurniak)
* 5.04.1867 Markvartovice (Markersdorf), † 22.03.1942 Langendorf
infanoj:
Helena Balgar * 1900
Josef Balgar * 1903
Johann Balgar * 1906

1893

ALBERT Skiera (gepatroj: Bogumił Skiera & Barbara  Lorek)   ••• → ∞ 20.05.1860 PE Ostrzeszów  ••• ♥
* 1868
∞ 1893 USC Kobyla Góra, wpis 51
Maria Mosch (gepatroj: Karol Mosch & Johanna Schuetz)
* 1873


JÓZEF Bąk (gepatroj: Kazimierz Bąk† & Józefa Lorek †)
* 1864
∞ 1893 PE Wieluń, wpis 12
Ludwika Bellermann (gepatroj: Jan Bellermann & Ludwika Obroślak)
* 1873


ANTONI Lorek (gepatroj: Józef  Lorek & Maria Ignasiak)  ••• → ∞ ~ 1860
* 1872
∞ 1893 USC Mechnice, wpis 16 & PK Wyszanów, wpis 17
Maria Jędrysiak (gepatroj: Tomasz Jędrysiak & Magdalena Mońka)
* 1864


GOTTFRIED Lorek (gepatroj: Johann Lorek † & Zuzanna Dębna †)  ••• → Paweł ∞ ~ 1801
* 1822
∞ 1893 USC Ostrzeszów, wpis 59
Katarzyna Spaniel I voto Grabicka (gepatroj: Jan Spaniel † & Zofia Smolna †)
* 1842

1894

JOHANNA Bothur (gepatroj: Karol Bothur & Rozalia Lorek)
* 1864
∞ 1884 USC Międzybórz, wpis L-46
Karol Wilhelm August Gaffronke (gepatroj: August Gaffronke & Hohanna Schärig)
* 1868


JAN ROBERT Wejda (gepatroj: Karol Wejda & Zuzanna Lorek)
* 1868
∞ 1894 USC Drożki, wpis 9 & PE Drożki wpis 8
Henryka Krystyna  Kościankowska (gepatroj: Karol Kościankowski & Henryka Steuer)
* 1867


PAWEŁ JAN Lorek (gepatroj: Bogumił Lorek † & Rozalia Lynek)
* 1868
∞ 1894 USC Rychtal, wpis 5 & PK Rychtal, wpis 1
Helena Johanna Skarplik (gepatroj: Antoni Skarplik & Brygida Jaros)
* 1863


KATARZYNA Jeż (gepatroj: Fryderyk Jeż & Katarzyna Lorek)
* 1869
∞ 1894 USC Ose, wpis 10
Jan Glawion (gepatroj: Jan Glawion & Zuzanna Gonschorek)
* 1864

1895

STANISŁAWA Spalek (gepatroj: Karl Spałek & Józefa Lorek)
* 1778
∞ 1895  PE Wieluń, wpis 17
Wilhelm Franz alias Franc (gepatroj: Fryderyk Franz & Dorota Gierka)
* 1871


AUGUSTA KAROLINA Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Zuzanna Broda) ••• → ∞ ~ 1873
* 1874
∞ 1895 USC Sośnie, wpis 21
August Driemel (gepatroj: August Driemel & Johanna Penderak)
* 1872


JAN Lorek (gepatroj: Baltazar Lorek & Zuzanna Konzak)
* 1874
∞ 1895 USC Bałdowice, wpis 26
Maria Brzoza (gepatroj: Michał Brzoza & Fryderyka Weiss)
* 1866


ALBERTYNA Lorek (patrino: Johanna Lorek I voto Nowak, II voto Mycko) ••• →     ♥ Paweł ∞ ~ 1801
* 1875
∞ 1895 USC Ostrzeszów, wpis 4
Karol Prescha (gepatroj: Bogumil Prescha & Maria Schubert)
* 1873


ANTONI Lorek (Antoni Lorek & Zuzanna Utta) ••• → ∞ 1851 PE Wieluń, wpis 1  ♥ → Tomasz ∞ ~ 1799
* 1870,
∞ 1895 PE Sobiesęki, wpis 19
Beata Spałek I voto Lorek (vidvino post Józef Lorek, geaptroj: Karol Spałek& Józefa Lorek)
* 1870

1896

ROZALIA Bothur (gepatroj: Karol Bothur & Rozalia Lorek)
* 1860
∞ 1896 USC Międzybórz, wpis L-33
Gottfried Günther (gepatroj: Michal Gönther & Rozalia Schedlok)
*1852


JADWIGA Sikora (gepatroj: Ignacy Sikora & Balbina Lorek)
* 1876
∞ 1896 USC Kepno, wpis 11
Ludwig Drobien alias Dobień (gepatroj: Stanislaw Drobien & Wiktoria Zimoch)
* 1871


JOHANN ADALBERT Kinert (gepatroj: Michał Kinert & Maria Lorek) ••• ???
* 1834
∞ 1896 USC Ose, wpis 11
Johanna Pawelez I voto Moschinska (gepatroj: Michal Pawelez & Rozalia Tomczak)
* 1849


ANTONI Lorek (gepatroj: Antoni Lorek & Zuzanna Utta) ••• ∞ 1851 PE Wieluń, wpis 1  ♥ → Tomasz ∞ ~ 1799
* 1870
∞ 1895 PE Sobiesęki, wpis 19
Beata Szpałek I voto Lorek (vidvino post Józef Lorek, gepatroj: Karol Szpałek & Józefa Lorek)
* 1870

1897

PAULINA Kołodziejczyk (gepatroj: Jan Kołodziejczyk & Marcjanna Lorek)
* 1874
∞ 1897 PK Wieruszów, wpis 14
Pawel Głowienkowski (gepatroj: Franciszek Głowienkowski & Marianna Boczyńska)
* 1876


JAKUB Lorek (gepatroj: Józef Lorek & Maria Ignasiak)   ••• → ∞ ~1860
* 1869
∞ 1897 USC Świba, wpis 1
Katarzyna Wróbel (gepatroj: Józef Wróbel & Maria Wrzyszcz)
* 1871


JOHANN Król (gepatroj: Tomasz Król † & Anastazja Lorek †)  ••• → ∞ 1861 PK Baranów, wpis 14
* 1870
∞ 1897 USC Baranów, wpis 30
Konstancja Sieranska (gepatroj: Andrzej Sieranski & Balbina Ospałek)
* 1874


Maria Kaczor I voto Lorek (vidvino post Jakub Lorek, gepatroj:Tomasz Kaczor † & maria Zborowska †)
* 1848
∞ 1897 USC Rychtal, wpis 5 & PK Rychtal, wpis 6
Ignacy Kozioł (vidvo, gepatroj: Antoni Kozioł † & Franciszka Urbanek †)
* 1839


ZUZANNA Deutsch (gepatroj: Christoph Deutsch & Maria Lorek)
* 1877
∞ 1897 USC Ose, wpis 2
Fryderyk Demny (gepatroj: Georg Demny & Helena Kutza)
* 1872


FRYDERYK Krupa (gepatroj: Karol Krupa & Helena Lorek) ••• → ∞ 1871 PE Ostrzeszów, wpis 21
* 1871
∞ 1897 USC Kobya Góra, wpis 22
Emilia Nissl (gepatroj: Hermann Nissel &  Charlotte Berger †)
* 1871


PAULINA Kołodziejczyk (gepatroj: Jan Kolodziejczyk & Marcjanna Lorek)
* 1874
∞ 1897 PK Wieruszów , wpis 14
Paweł Głowienkowski (gepatroj: Franciszek Głowienkowski & Marianna Boczyńska)
* 1876

1898

CHRISTINE Krupa (fepatroj: Karol Krupa & Helena Lorek)
* 1873
∞ 1898 USC Kobyla Góra, wpis 37
Fryderyk Karol Weigelt (gepatroj: Gottlieb Weigelt & Karolina Majecka)
* 1869


KAROL Skiera (gepatroj: Gottlieb Skiera & Barbara Lorek) ••• →  ∞ 20.05.1860 PE Ostrzeszów ••• ♥
* 1864
∞ 1898 USC Kobyla Góra, wpis 28
Maria Dubielczyk (gepatroj: Fryderyk Dubikczyk & Katarzyna Schicke)
* 1880


PAWEŁ Weida (gepatroj: Karol Weida & Zuzanna Lorek)
* 1870
∞ 1898 USC Dalborowice (gm. Dziadowa Kloda), wpis 5
Rozalia Woitschig (gepatrpj: Johann Woitschig & Maria Biewald)
* 1875


CHRISTINE Bothur (gepatroj: Karol Bothur & Rozlia Lorek)
* 1868
∞ 1898 USC Sośnie, wpis 13
Gottlieb Haudek (gepatroj: Johann Haudek & Zuzanna Ulbrich)
* 1870


FLORENTYNA Lorek (gepatroj: Franciszek Lorek & Alwina (Balbina) Manikowska †)
* 1879
∞ 1898 USC Baranów, wpis 32
Wojciech Wylega (gepatroj: Aegyd Wylęga † & Agnieszka Nawrot)
* 1872
infanoj:
Maria Wylęga * 7.02.1900 Żurawiniec
Piotr Wylęga * 26.08.1902 Żurawiniec
Franciszek Wylęga * 22.12.1903 Justinka


AGNIESZKA Lorek (gepatroj: Wojciech Lorek & Marianna Michalak)
* 12.01.1875 Mroczeń → USC Kępno, wpis 16
infanoj:
NN *† 16.11.1898 Baranów

1899

ROZALIA Gola (gepatroj: Johann Gola & Helena Lorek)
* 1874
∞ 1899 USC Kobyla Góra, wpis 12
Baltazar Heinrich Deutsch (gepatroj: Karol Deutsch & Maria Kammer)
* 1874


MARIA Piwoń (gepatroj: Johann Piwoń & Helena Lorek) ••• → ∞ 20.04.1858 PE Ostrzeszów, wpis 17  ••• ♥
* 1870
∞ 1899 USC Kobyla Góra, wpis 19
Fryderyk Rak (gepatroj: Daniel Rak & Rozalia Schiwek)
* 1872


KAROLINA  Jeż (gepatroj: Fryderyk Jeż & Katarzyna Lorek)
*  1864
∞ 1899 USC Ose, wpis 8
Gottlieb Pusch (wdowiec, gepatroj: Fryderyk Pusch & Zuzanna Stasch)
* 1863


FRYDERYK Deutsch (gepatroj: Christoph Deutsch & Maria Lorek)
* 1873
∞ 1899 USC Ose, wpis 9
Helena Mittmann (gepatroj: Karol Mittmann & Helena Stock)
* 1874


JAN Lorek (gepatroj: Antoni Lorek & Zuzanna Utta †)
* 1865
∞ 1899 PE Wieluń, wpis 25
Emilia Utta (gepatroj: Jan Utta & Karolina Bezler)
* 1882

1900

MIKOŁAJ Lorek (wdowiec, gepatroj: Wojciech Lorek † & Maria Michalak) ••• →  ∞ 1860 PK Baranów, wpis 17
* 1868
II ∞ 1900 USC Baranów, wpis
Maria Mendel (gepatroj: Johann Mendel † & Rozalia Dawid †)
* 1871
infanoj:
Jan Lorek * 24.10.1900 Baranów → USC Baranów, wpis 223

 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.