Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

  

Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz
 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1851 ‒ 1875


1851

FRANCISZKA Krawczyk (gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek) ••• → ∞ 1827 PK Brzeźnio (pow. Sieradz)
*
∞ 1851 PK Sieradz , wpis 14
Tomasz Michalski (gepatroj: Roch Michalski & Magdalena Makówka)
*
infanoj:


ANTONI Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Marianna Goszcz) ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow. Sieradz) ♥ → Tomasz ∞ ~ 1799
* 1833
∞ 1851 PE Wieluń, wpis 1
Zuzanna Uta (gepatroj: Krystian Uta † & Zuzanna Schubert II voto Szpalek
* 1831
infanoj:
Antoni Lorek * 1870, ∞ 1895 PE Sobiesęki, wpis 19 → Beata Szpałek I voto Lorek

1852

MICHAŁ Lorek (geptroj: Jan Lorek & Zuzanna Dembny)  ••• → ∞ ~ 1821
* 25.07.1825 Jawor
∞ 4.02.1852 PE Ostrzeszów, wpis 4
Helena Marchewicz (gepatroj: Szymon Marchewicz & Helena Schmidt)
* 1828
infanoj:
Karol Lorek * 17.07.1854 Jawor, ∞ 10.02.1888 USC Bałdowice, wpis 10 → Anna Kursawe (Kurzawa)
Józef Michał Lorek * 1859, ∞ 1887 USC Ostrzeszów, wpis 63 → Paulina Franciszka Zawadka
Michał Lorek * 9.08.1863, ∞ 1887 PE Ostrzeszów, wpis 82 → Apolonia Augusta Wenzel
filo


JAKUB Krawczyk (gepatroj Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)
*
I ∞ 1852 PK Sieradz, wpis 55
Katarzyna Michalska (gepatroj: Ludwik Michalski & Ktarzyna Niedzielska)
*
II ∞ 1855 PK Sieradz, wpis 22
Elżbieta Wypych
*


MARIANNA Lorek I voto Kołodzijska (vidvino post Antoni Kołodziejski, gepatroj: Piotr Lorek & Franciszka Porada) ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 1821 Sieradz → PK Sieradz, wpis 22
II ∞ 1852 PK Sieradz, wpis 74
Kacper Miłek (gepatroj: Sebastian Miłek & Kunegunda Kuślicka)
*


KAROL Lorek (gepatroj: Andrzej Lorek † & )
* 1822
∞ 1852 PE Ostrów Wielkopolski, wpis 7
Anna Katarzyna Lucke alias Loka (gepatroj: Jan Ludwig Loka & )
* 1822


STANISŁAW  Strobin (gepatroj Jan Strobin & Jadwiga Lorek) ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* 1830
∞ 18.01.1852 PK Brzeźmio, wpis 5 ( el vialĝo Ostrów(
Józefa Kowalczyk
* 1830

1853

JOHANNA Goy (gepatroj: Baltazar Goy & Zuzanna Lorek)  ••• → ∞ 1819 PE Ostrzeszów, wpis 27
* 1833
∞ 1853 PE Ostrzeszów, wpis 41
Tomasz Opala (gepatroj: Karol Opala & Maria Hoffmann)
* 1826


JAN Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Zuzanna Dembny) ••• → ∞ ~ 1821
* 8.04.1827
∞ 5.06.1853 PE Ostrzeszów, wpis 28
Johanna Weigelt (gepatroj: Gottlieb Weigelt & Katarzyna Hendrysiak)
* 1828
infanoj:
Adolf Jakub Lorek * 1858, ∞ 1886 USC Ostrów Wilkopolski, wpis 151 → Maria Faltyn
Katarzyna Lorek * 10.09.1960 → PE Ostrzeszów
Karolina Emilia Lorek * 19.01.1864 → PE Ostrzeszów


KATARZYNA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Zuzanna Gola) ••• → ∞ 1830 PE Ostrzeszów
* 1833
∞ 6.02.1853 PE Ostrzeszów, wpis 12
Fryderyk Jeż (gepatroj: Michal Jesz & Helena Mittmann)
* 1825
infanoj:
Johanna Jeż * 1854, ∞ 1872 PK Ostrzeszów, wpis 4 → Fryderyk Dymała
Helena Jeż * 1861, ∞ 1889 USC Międzybórz, wpis L-62 → Gottlieb Goretzka

1854

KAROLINA Wika (gepatroj: Jan Wika & Elżbieta Lorek)  ••• → ∞ 4.11.1827 PE Kępno
* 1834
∞ 1854 PE Ostrzeszów, wpis 1
Karol Sievert (gepatroj: Jan Siewert & Zuzanna Labędzka)
* 1830


Justyna Lorek (wdowa)
* 1814
∞ 1854 PK Baranów, wpis 9
Jan Mikołajec
* 1814


JAN Lorek (wdowiec, gepatroj: Jan Lorek & Maria Kuna) ••• → ∞ 27.11.1820 PE Ostrzeszów
* 1794
∞ 15.08.1854 PE Ostrzeszów, wpis 24
Maria Tondus
* 1804


ZUZANNA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Zuzanna Gola) ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów
* 1833
∞ 5.11.1854 PE Ostrzeszów, wpis 31
Karol Günther (gepatroj: Baltazar Günther Katarzyna Kurzawa)
* 1832

1855

JAKUB Krawczyk (wdowiec, gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)  ∞ 1852 PK Sieradz
*
II ∞ 1855 PK Sieradz, wpis 22
Elżbieta Wypych (patrino: Marianna Wypych)
*


WOJCIECH Lorek (geatroj: Jan Lorek & Rozalia Godek)   •••• → ??? ∞ 27.11.1820 PE Ostrzeszów
* 1831
∞ 14.10.1855 PE Ostrzeszów, wpis 34
Maria Ujma (gepatroj: Wojciech Ujma & Maria Wawrzyniak)
* 1821
infanoj:
Katarzyna Lorek * 4.09.1856
Marianna Lorek * 26.01.1860, † 8.02.1860
Marianna Lorek * 13.02.1861, ∞ 1889 USC Międzybórz, wpis L-58 → Karol Parzyjagła


BŁAŻEJ Lorek
* 1831
∞ 1855 PK Baranów, wpis 24
Marianna Siwek
* 1833

1856

FRANCISZEK Kurowicz (vidvo [pst Jozefa, gepatroj: Jakub Kurowicz & Teresa Lorek)
*
∞ 1856 PK Sieradz, wpis 3
Rozalia Pertkiewicz I voto Dranc (vidvino post Józef Dranc, gepatroj: Jan Pertkiewicz & Franciszka Lesiak)
*

1857

KAROL Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Maria Wrana) ••• → ∞ 31.01.1832 PEvR Tabor Wielki
* 1833
∞ 7.09.1857 PE Ostrzeszów, wpis 29
Zuzanna Fresia (gepatroj: Jakub Fresia & Maria Gądek)
* 1837
infanoj:
Krolina Otylia Lorek* 3.06.1960  → PE Ostrzeszów
Charlotte Jadwiga Lorek * 3.110.1862 → PE Ostrzeszów
Zuzanna Marianna Lorek * 21.01.1865 → PE Ostrzeszów, ∞ 1888 USC Kobyla Góra, wpis 30 → Karol Fryderyk Pola


JAKUB Gnacy (gepatroj: Jan Gnacy & Katarzyna Lorek)
* 1835
∞ 1857 PK Trzcinica, wpis 13
Agnieszka Nawrot (gepatroj: Franciszek Nawrot & Marianna Gawlik)
* 1839


MARIANNA Lorek (gepatroj: Bigumił Lorek † & Józefa Goszcz) ••• → ∞ 1823 PE Sobiesęki,
* 1838
I ∞ 1857 PE Sobiesęki, wpis 6
Bogumił Bąk (wdowiec, gepatroj: Jan Bąk & Rozalia Kryś)
* 1820
II ∞ 1862 PE Sobiesęki, wpis 37
Wlhelm Loke (vidvo, gepatroj: Ludwik Loke † & Katarzyna Goszcz)
* 1835

1858

MICHAŁ Lorek (wdowiec, gepatroj: Tomasz Lorek † & Johanna Godek †)
* 1802
∞ 11.01.1858 PE Ostrzeszów, wpis 1
Johanna Robok, I voto Kręgiel (gepatrpj: Jakub Robok † & Johanna Pietrzak †)
* 1818


TEKLA Lorek I voto Marszałek (vidvino post Mikolaj Marszalek, gepatroj: Piotr Lorek & Franciszka Porada)    ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 1816
II ∞ 3.11.1858 PK Sieradz, wpis 50
Benedykt Walczak (vidvo post Krystyna Uściska, gepatroj: Fabian Walczak & MariannaNiewiadoma)
* 1798


DANIEL Goy (gepatroj: Baltazar Goy & Zuzanna Lorek)  ••• → ∞ 1819 PE Ostrzeszów, wpis 27
* 1826
∞ 1858 PE Ostrzeszów, wpis 57
Maria Nowak, I voto Otto (gepatroj: Wojciech Nowak † & Helena Reitzig)
* 1835


HELENA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek † & Zuzanna Gola)  ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów
* 1838
∞ 20.04.1858 PE Ostrzeszów, wpis 17
Jan Krzon alias Piwoń (gepatroj: Michał Krzon & Maria Jeż)
* 1834
infanoj:
Friedrich Piwoń *
Maria Piwoń * 1870, ∞ 1899 USC Kobyla Góra, wpis 19 → Fryderyk Rak
Karol Piwoń


JÓZEFA Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Marianna Goszcz) ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow. Sieradz)
* 1838
I ∞ 1858 PE Sobiesęki, wpis 156
Kazimierz Bąk (gepatroj: Daniel Bąk † & Antonina Blesińska †)
*1833
I ∞ 1869 PE Sobiesęki, wpis 7
Karol Spałek (gepatroj: Gotfryd Spałek & Zuzanna Szubert)
* 1845


ZUZANNA Lorek (gepatroj: Karol Lorek & )
* 1830
∞ 1858 PK Syców, wpis 16
Szymon Kuźnik (gepatroj: Michal Kuźnik & )
* 1833


ROZALIA Karwat (gepatroj: Tomasz Karwat & Zuzanna Lorek)
* 1835
∞ 1858 PE Ostrzeszów, wpis 31
Jan Broda (gepatroj: Jan Broda & Rozalia Drescher †)
* 1832


MARIA ZUZANNA Karwat (gepatroj: Tomasz Karwat & Zuzanna Lorek)
* 1832
∞ 1858 PE Ostrzeszów, wpis 26
Daniel Jarczewski (gepatroj: Michal Jarczewski † & Katarxyna Goj †)
* 1830


MARIE Lorková (gepatroj: Martin Lorek & )
* 1839,
 ∞ 1858
Josef Hohn (soukenický mistr)
* 25.02.1833 Vyškov (Jihomoravský kraj)
infanoj:
Josef Hohn *

1859

FRYDERYK Wolf (gepatroj: Andrzej Wolf † & Rozalia Lorek †)
* 1825
∞ 1859 PE Ostrzeszów, wpis 34
Paulina Bunk (gepatroj: Ernst Bunk † & Johanna David †)
* 1827


JÓZEF Lorek
*
∞ ~1859  , wpis
Maria Przybyła
*
infanoj:
Antonina Lorek * 1860, ∞ 1887 USC Kępno, wpis 3 & PK Kępno, wpis 3 → August Ibis

1860

MARCIN Lorek  (gepatroj: Jakub Lorek † & Zuzanna Gola †)  ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów
* 1834
∞ 28.10.1860 PE Ostrzeszów, wpis 40
Christine Becker (gepatroj: Christian Becker & Rozalia Anna Loyda)
* 1839


JAN Lorek
*
∞ ~ 1858  , wpis
Katarzyna Zwiner
*
infanoj:
Zuzanna Lorek * 1859, ∞ 1876 USC Międzybórz, wpis L-34 → Krol Mosch
Rozalia Lorek * 1861, ∞ 1886 USC Międzybórz, wpis L-8 → Fryderyk Gajda
Maria Lorek * 1864, ∞ 1886 USC Międzybórz, wpis L-54 → Jan Gonschorek


MICHAŁ Wicka (gepatroj: Jan Wicka † & Elżbieta Lorek ••• → ∞ 4.11.1827 PE Kępno
* 1835
∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 17
Karolina Hanke (gepatroj: Gottlieb Christian Hanke & Louise Linke †)
* 1836


MARIANNA Lorek, III voto Gajewska (vidvino post Andrzej Gajewski, gepatroj: Piotr Lorek & Franciszka Porada) ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 22.01.1821 Sieradz → PK Sieradz, wpis 22
IV ∞ 1860 PK Sieradz, wpis 34
Paweł Pertkiewicz (vidvo, gepatroj: Jan Pertkiewicz & Franciszka Lesiak)
*


JAN Kinert (gepatroj: Michał Kinert † & Maria Lorek †)
* 1834
∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 8
Zuzanna Kądziela (gepatroj: Jerzy Kadziela † & Rozalia Kurzawa)
* 1830


JAN Karwat (gepatroj: Tomasz Karwat & Zuzanna Lorek)
* 1830
∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 4
Rozalia Rostalska (gepatroj: Michal Rostalski & Helena Gottschlik †)
* 1834


BARBARA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek † & Zuzanna Gola)   ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów
* 1841
∞ 20.05.1860 PE Ostrzeszów, wpis 15
Gottlieb Skiera (gepatroj: Georg Skiera & Maria Michałek)
* 1837
infanoj:
Karol Skiera * 1964, ∞ 1898 USC Kobyla Góra, wpis 28 → Maria Dubielczyk
Martin Skiera *
Helena Skiera *
Albert Skiera * 1868, ∞ 1893 USC Kobyla Góra, wpis 51 → Maria Mosch


WOJCIECH (Albert) Lorek (kat, Tagelöhner, gepatroj: Marcin Lorek & Franciszka Manikowska)  ∞ ~ 1834
* 1835, Lisiny (gm. Baranów),  † 14.01.1890 Mroczeń → USC Baranów, wpis 12
∞ 1860 PK Baranów, wpis 17
Marianna Michalak (kat.)
* 1837, † ?? 11.02.1904 Mroczeń
infanoj:
Franciszek Lorek * 1862 Borówno (gm. Baranów), ∞ 20.11.1886 USC Baranów, wpis 58 & PK Baranów. wpis 32 → Maria Klein
Elżbieta Lorek * 1866, ∞ 1891 USC Baranów, wpis → Roch Potyrała
Mikołaj Lorek * 1968 , I ∞ 1892 USC Baranów, wpis 1 & PK Baranów, wpis 1 → Maria Młocek  II ∞ 1900 USC Baranów. wpis  → Maria Mendel
Andrzej Lorek * 4.11.1874 Janków → USC Podzamcze, wpis37, † 17.01.1875 Mroczeń
Agnieszka Lorek * 12.01.1875 Mroczeń → USC Kępno, wpis 16
Albert Lorek * 11.04.1879 Mroczeń → USC Kępno wpis 178


JÓZEF Lorek
*
∞ ~1860  , wpis
Maria Ignasiak
*
infanoj:
Franciszek Lorek * 1861, ∞ 1886 USC Mechnice, wpis 16 → Katarzyna Zaczyńska
Jakub Lorek * 1869, ∞ 1897 USC Świba, wpis 1 → Katarzyna Wróbel
Antoni Lorek * 1872, ∞ 1893 USC Mechnice, wpis 16 & PK Wyszanów, wpis 17 → Maria Jędrysiak

1861

DOROTA Lorek (gepatroj: Piotr Lorek & Fraciszka Porada) ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 1829 Sieradz → PK Sieradz, wpis 20,
I ∞ 1861 PK Sieradz, wpis 60 →
Piotr Cichy (gepatroj: Jan Cichy & Marianna Kubala)
*
II ∞ 1871 PK Sieradz, wpis 43
Konstanty Trzybski (gepatroj: Tomasz Trzybski & Katarzyna Migalska)
*


ANASTAZJA Lorek (gepatroj: Błażej Lorek & Maria Adamiak)
* 1838, † 27.05.1895 Grębanin
∞ 1861 PK Baranów, wpis 14
Tomasz Król (Gärtner)
* 1824 Syców, † 30.03.1892 Żurawiniec → USC Baranów, wpis 43
infanoj:
Agnieszka Król * 20.01.1881 Żurawiniec (gm. Baranów) → USC Kępno, wpis 35

1862

BALTAZAR Deutsch (gepatroj: Marcin Deutsch & Maria Lorek) ••• → ∞ 1837 PE Ostrzeszów
* 1838
I ∞ 1862 PE Ostrzeszów, wpis 49
Helena Gądek (gepatroj: Jan Gądek & Helena Bardowska)
* 1841
II ∞ 1886 USC Odolanów, wpis 48 & 7
Maria Ból I voto Latniak (gepatroj: Jan Ból & Katarzyna Kupiec)
* 1846


JADWIGA Lorek (gepatroj: Szymon Lorek † & )
* 1838
∞ 1862 PK Bralin, wpis 18
Stanisław Wągiel (gepatroj: Jakub Wągiel † & )
* 1837
infanoj:
Paulina Wągiel * 1867, ∞ 1887 USC Baranów, wpis 22 → Karol Barczog


GOTTLIEB Lorek
*
∞ ~1862
Rozalia Linek
*
infanoj:
Zuzanna Rozalia Lorek * 1865, ∞ 1888 USC Rychtal, wpis 17 & PK Rychtal, wpis 4 → Józef Biernot


MICHAŁ Lorek (Feliks Lorek & Franciszka Konop)  ••• → ∞ 10.01.1838 PK Sieradz
*
∞ 1862 PK Sieradz, wpis 23
Marianna Nawrocka (gepatroj: Józef Nawrocki & Helena Mizgarska)
*


BOGUMIŁ Lorek (gepatroj: Christian Lorek & )
* 1838
∞ 1862 PK Rychtal, wpis 2
Rozalia Linek (gepatroj: Jan Linek †& )
* 1840


MARIANNA Lorek I voto Bąk (gepatroj: Bogumił Lorek & Józefa Goszcz)  ••• → ∞ 1823 PE Sobiesęki
* 1838
II ∞ 1862 PE Sobiesęki, wpis 37
Wlhelm Loke (vidvo, gepatroj: Ludwik Loke † & Katarzyna Goszcz)
* 1835


ANTONINA Strobin (gepatroj: Jan Stroba & Jadwiga Lorek)  ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* 1840 Krzaki
I ∞ 16.02.1862 PK Brzeźnio, wpis 9
Franciszek Macuga (gepatroj: Jakub Macuga & Katarzyna Pustelnik)
* 1837 Krzaki
infanoj:
Zofia Macuga * 1864 Wola wieś → PK Brzeźnio. wpis 48
II ∞ 1873 PK Brzeźnio, wpis 21
Jan Pustelnik (gepatroj: Mikołaj Pustelnik & Małgorzata Grobelna)
*


Regina MARIA Lorek (gepatroj: Valentin Lorek & Maria Gumnor)
* 5.05.1839 Łowkowice,
∞ 21.05.1862 Maciejów (Matzdorf)
Karol Kowalczyk
*
infanoj:
Johann Koalczyk
Antob Kowalczyk


WŁADYSŁAW Krawczyk (gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)    ••• →  ∞ 1827 PK Brzeźnio, wpis 5  ♥ Roch ∞ 1800
* 1937, † 1879 Kłocko → PK Sieradz, wpis 25,
I ∞ 1857 PK Sieradz, wpis 66
Tekla Ciepińska (gepatroj: Bartłomiej Ciepiński & Julianna )
*
II ∞ ~ 1859 PK Sieradz, wpis 8
Katarzyna Makówka (gepatroj: Szymon Makówka & Teresa Zagrodnik)
*
infanoj:
Augustyna Krawczyk * 1863, I ∞ 1878 PK Sieradz, wpis 56 → Paweł Miłek, II ∞ 1881 PL Sieradz, wpis 43 → Tomasz Miłek
Franciszka Krawczyk * , ∞ 1879 PK Sieradz, wpis 21 → Marcin Świniarski

1863

KATARZYNA Szabelska (gepatroj: Michał Szabelski † & Zuzanna Lorek †) ••• → ∞ 1815 PE Ostrzeszów
* 1829
∞ 1863 PE Wieluń, wpis 35
Augustyn Lange (gepatroj: Karol Lamge † & Elżbieta Srach †)
* 1821


MARIANNA Lorek
*
infanoj:
Johann Wojciech Lorek * 1.04.1863 → PE Ostrzeszów


JOHANN Lorek
* 1837
∞ 1863 Łowkowice
Anna Blachnik
*
infanoj:
Andreas Lorek*

1864

FILIP JAKUB Goy (gepatroj: Baltazar Goy & Julianna Lorek) ••• → 1819
* 1839
∞ 1864 PE Ostrzeszów, wpis
Julianna Mosińska
* 1844
infanoj:
Karol Jakub Goj * 19.04.1871 Przytocznica, ∞ 05.02.1898 USC Kobyla Góra → Maria Pohla


ZUZANNA Karwat (gepatroj:Tomasz Karwat & Zuzanna Lorek)
* 1836
∞ 1864 PE Ostrzeszów, wpis 5
Johann Matthias (gepatroj: Christian Matthias & Zuzanna Gonschorek)
* 1822


ELŻBIETA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Zuzanna Gola)  ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów
* 1842
∞ 30.10.1864 PE Ostrzeszów, wpis 37
Johann Gola (gepatroj: Wojciech Gola & Zuzanna Kurzawa)
* 1839


MACIEJ Krawczyk (gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)
*
∞ 1864 PK Sieradz, wpis 5
Marianna Płachta (gepatrj: Jan Płachta & Agnieszka Kaczmarek)
*

1865

MARIANNA Lorek
* 1836
∞ 1864 PK Baranów, wpis 37
Franciszek Dąbrowski
* 1846


JOHANN Lorek
*
∞ 1865 Bałdowice, wpis
Rozalia Tünger
*
infanoj:
Karolina Lorek *10.01.1866 Mąkoszyce, ∞ 1.03.1889 USC Baldowice, wpis 9 → Johann Bittner
Johann Lorek


LUDWIKA Ziętarska (gepatroj: Józef Ziętarski & Tekla Lorek) ••• → II ∞ 1840 PK Brzeźnio, wpis 13
* ,
 ∞ 1865 PK Brzeżnio, wpis 41 →
Roch Kłobus (gepatroj: Antoni Kłobus & Magdalena Macuga)
*

1866

EMANUEL Lorek
* 1841 Opole
∞ 1866 Opole, wpis
Zuzanna Ernst
*
infanoj:
August Franz Lorek * 21.02.1869 Opole

1867

ZUZANNA Lorek (gepatroj: Henryk Lorek † & )
* 1843
∞ 1867 PE Drożki, wpis 14
Karol Wejda (gepatroj: Christian Wejda †  & )
* 1842


KAROLINA Goy I voto Hebisz (gepatroj: Baltazar Goy † & Zuzanna Lorek †)  ••• → ∞ 1819 PE Ostrzeszów,
* 1844
II ∞ 1867 PE Ostrzeszów, wpis 26
Wojciech Nowak (gepatroj: Wojciech Nowak † & Helena Reitzig)
* 1837


JAN Lorek (gepatroj: Paweł Lorek † & )
* 1797
∞ 1867 PE Ostrzeszów, wpis 18
Karolina Schulz, I voto Witek (gepatrj: Karol Schulz † )
* 1822


MARTIANNA Lorek
* 1847
∞ 1867 PK Branów, wpis 6
Jan Kołodziejczak (vidvo)
* 1820

1868

EMANUEL Lorek
* ~1841 Opole
∞ 1868 PE Opole
Zuzanna Ernst
*
infanoj:
Joseph Lorek * 12.03.1867 Opole


BALBINA Lorek (gepatroj: Pawel Lorek & Marianna )
* 1848
∞ 1868 PK Kraszewice, wpis 14
Jakub Sadowski (gepatroj: Franciszek Sadowski & Katarzyna Brząkała)
* 1844


DANIEL Goy (gepatroj: Baltazar4 Goy † & Zuzanna Lorek)  ••• → ∞ 1819 PE Ostrzeszów
* 1826
II ∞ 1868 PE Ostrzeszów, wpis 11
Augusta Matysik (gepatroj: Wojciech Matysik & Julianna Szerde)
* 1851


ANTONINA Macuga  (gepatroj: Andrzej Macuga & Tekla Lorek) ••• → ∞ 1827 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 29
* ,
∞ 19.02.1868 PK Lututów, wpis 9
Maciej Moluch (gepatroj: Tomasz Moluch & Marianna Orzeska)
*

1869

JÓZEFA Lorek I voto Bąk (gepatroj: Wawrzyn Lorek † & Marianna Goszcz)  ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki,
* 1839
II ∞ 1869 PE Sobiesęki, wpis 7
Karol Spałek (gepatroj: Gotfryd Spałek & Zuzanna Szubert)
* 1845


KAROLINA Lorek  (gepatroj: Filip Lorek & )
* 1844
∞ 1869 PE Sułów (gm. Milicz), wpis 6
Karol Ast (gepatroj: Antoni Ast & )
* 1845


MARIANNA Lorek (gepatroj: Feliks Lorek & Franciszka Konop)  ••• → ∞ 10.01.1838 PK Sieradz
* 1845 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 207,
∞ 3.09.1869 PK Sieradz, wpis 44
Józef Pertkiewicz (gepatroj: Roch Pertkiewicz & Jadwiga Drzeń)
*


KATARZYNA Krawczyk (gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek)  ••• → ∞ 1827 PK Brzeźnio   ♥ Roch  ∞ ~ 1800
* 1844 Kłocko → PK Sieradz, wpis 63, † 1892 Kłocko → PK Sieradz, wpis 244
I ∞ 1869 PK Sieradz, wpis 28
Michal Ołbiński (vidvo post Elżbieta Bednarek, gepatroj: Tomasz Ołbiński & Marianna Siniar)
*
II  ∞ 1882 PK Sieradz, wpis 25
Tomasz Ograbek (gepatroj: Józef Ograbek & Marianna Wronbel)
*

1870

MARCEL Lorek (gepatroj: Feliks Lorek & Franciszka Konop) ••• → ∞ 10.01.1838 PK Sieradz
* 1842 Sieradz → PK Sieradz, wpis 261
I ∞ 1870 PK Sieradz, wpis 35
Marianna Drzeń (gepatroj: Piotr Drzeń & Wiktoria Urbaniak)
*
II ∞ 1894 PK Sieradz, wpis 21
Zofia Bartosik (patrino: Marianna Bartosik)
*


FRANCISZEK Lorek (Wirt, gepatroj: Paweł Lorek & Justyna Matuszewska)
* 1841
I ∞ 1870 PK Baranów, wpis 4
Balbina Manikowska (gepatroj: Bonawentura Manikowski & Zuzanna Kowalska)
* 1846, † 1888
infanoj:
Paulina Lorek * 1873 Łęka Mroczeńska, † 6.09.1886 Żurawiniec → USC Baranów, wpis 132
Stanislaw Lorek * 28.09.1876 Łęka Mroczeńska (gm. Baranów) → USC Kępno, wpis 335
Franciszrk Lorek * 1876, † 6.06.1895 Żurawiniec
Floremtyna Lorek * 9.06.1879 Łęka Mroczeńska → USC Kępno, wpis 285, ∞ 1898 USC Baranów, wpis  → Wojciech Wylęga
Jan Lorek * 24.06.1887 Żurawiniec → USC Baranów, wpis 132, † 1887 → USC Baranów
II ∞ 1888 USC Baranów, wpis 36 & PK Baranów, wpis 19
Elzbieta Organiściak I voto Kałuż (gepatroj Mikołaj Organiściak † & Maria Walter †)
* 1849
infanoj:
Katarzyna Lorek * 1889, † 3.04.1958 Kępno


ROZALIA Lorek, I voto Heinke (gepatroj: Wawrzyn Lorek † & Marianna Goszcz)   ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki)
* 1823, † 1873
∞ 1870 PE Sobiesęki, wpis 11
Józef Szwanke (vidvo post Zuzanna Fiedler, gepatroj: Jakub Szwanke † & Katarzyna Tuchołek †)
* 1833


ANTONINA Lorek
* 1841
∞ 1870 PK Grabów, wpis 20
Józef Kamieński lias Kozmiński
* 1847

1871

DOROTA Lorek (gepatroj: Piotr Lorek & Franciszka Porada) ••• → ∞ 1811 PK Sieradz, wpis 29
*  1829 Sieradz → PK Sieradz, wpis 20
II ∞ 1871 PK Sieradz, wpis 43
Konstanty Trzybski (vidvo, gepatroj: Tomasz Trzybski & Katarzyna Migalska)
*


MARIA Lorek (gepatroj: Gottfried Lorek & )
*
∞ 1871 PE Strzyżew, wpis A-6
Michał Fresia (gepatroj: Jan Fresia & Maria Glöckner)
*


HELENA Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Maria Jeż) ••• → ∞ 1846 PE Ostrzeszów, wpis 29
* 1849
∞ 1871 PE Ostrzeszów, wpis 21
Karol Krupa (gepatroj: Michal Krupa & Maria Trzeciak)
* 1845


MARIA Gaza (gepatroj: Baltazar Gaza & Maria Lorek)  ••• → ∞ 1849 PK Ostrzeszów, wpis 40
* 1850
∞ 1871 PE Ostrzeszow, wpis 41
Karol Smolny (gepatroj: Georg Smolny † & Johanna Majstrzak)
* 1848


ZUZANNA Lorek (fepatroj: Szymon Lorek † & )
* 1845
∞ 1871 PK Bralin, wpis 10
Jan Poszwa (gepatroj: Jan Poszwa & )
* 1848

1872

JOHANNA Jeż (gepatroj: Fryderyk Jeż & Katarzyna Lorek)  ••• →  ∞ 1853 PE Ostrzeszów, wpis 12
* 1854
∞ 1872 PK Ostrzeszów, wpis 4
Fryderyk Dymała (gepatroj: Andrzej Dymała † & Katarzyna Matysik)
* 1843


SZYMON Strobin (gepatroj: Jan Strobin & Jadwiga Lorek)   ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
*
∞ 1872 PE Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 1
Wiktoria Macuga (gepatroj: Andrzej Macuga & Anna Piętek)
*
infanoj:
Stanisław Strobin * 1887 Wola Brzezińska → PK Brzeźnio, wpis 53, ∞ 1914 PE Brzeźnio, wpis 8 → Bronislawa Rzywica
Walenty Strobin * 1889 Wola Brzezińska → PK Brzeźnio, wpis 227, ∞ 1913 PE Brzeźnio, wpis 48 → HelenaKoniecxna


BALTAZAR Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Maria Jeż)  ••• → ∞ 1815 PE Ostrzeszów
* 1848
I ∞ 1872 PE Ostrzeszów, wpis 16
Zuzanna Kończak (gepatroj: Jan Kończak & Maria Pomwic)
* 1855
II ∞ 1887 USC Kobyla Góra, wpis 44
Rozalia Meistrzak, I voto Smolna  (gepatroj: Christian Meistrzak & Johanna Schuch)
* 1846


JAN Lorek (gepatroj: Paweł Lorek † & Helena Koschmider †)
* 1802
∞ 1872 PE Ostrzeszów, wpis 26
Julianna Presia I voto Weigelt (gepatroj: Jan Presia † & Maria Smolna †)
* 1817


PIOTR Lorek
* 1849
∞ 1872 PK Kobyla Góra, wpis 26
Tekla Dolata
* 1853

1873

JÓZEF Marszalek (gepatroj: Mikołaj Marszałek & Tekla Lorek)
* ,
∞ 1873 PK Sieradz, wpis 45
Marianna Rogozińska, I voto Suchacka
*


JULIAN Piskorski (gepatroj: Karol Piskorski & Julianna Lorek)
* 1847
∞ 1873 PE Sobiesęki, wpis 18
Wilhelmina Fiedler (gepatroj: Andrzej Fiedler † & Eleonora Gellert)
* 1856


ANTONINA Strobin I voto Macuga (gepatroj: Jan Strobin & Jadwiga Lorek)
*
II ∞ 1873 PK Brzeźnio, wpis 21
Jan Pustelnik (vidvo, gepatroj: Mikołaj Pustelnik & Małgorzata Grobelna)
*


EMILIA Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Julianna Lako)
* 1855
∞ 1873 PE Sobiesęki, wpis 3
Józef Nowacki (gepatroj: Kazimierz Nowacki † & Józefa Kowalska)
* 1849

1874

JOHANN Lorek (ev,. wdowiec, gepatroj: Jakub Lorek †, Wirth & Katarzyna Pustal)  ••• →  ∞ 1815
* 1819 Szklarka Myślniewska
II ∞ 31.11.1874 USC Parzynów, wpis 20 (el Kuźnica Myślniewska) & 1874 PE Ostrzeszówm wpis 51
Zuzanna Walter, I voto Ostenda (ev,. gepatroj: Wojciech Walter & Zuzanna Reitzig)
* 1830 Zmyślona Ligocka

1875

Johanna Dubielczyk I voto Lorek (gepatroj: Baltazar Dubiekczyk & Elżbieta Bartsch)
* 1849
∞ 1875 USC Międzybórz, wpis L-37
Heinrich Schicke (gepatroj: Ernst Schicke &  Helene Bartsch)
* 1852


FERDYNAND Lorek (gepatroj: Filip Lorek & )
* 1849
∞ 1875 PE Sułów (gm. Milicz), wpis 4
Rozalia Schubert (gepatroj: Karol Schubert & )
* 1849
infanoj:
Paulina Lorek * 1.05.1875 Grabówka (gm. Żmigród)→ USC Sułów-Zamek, wpis 47


Johanna Dubielczyk I voto Lorek (rozwiedziona, gepatroj: Baltazar Dubielczyk & Elżbieta Bartsch)
* 1849
∞ 1875 PE Międzybórz, wpis L-37
Henryk Schicke (gepatroj: Ernst Schicke & Helena Bartsch)
* 1852


WILHELM Peisker alias Piskorski (gepatroj: Karl Peisker & Juianna Lorek) •••• → ∞ 1841 PE Sobiesęki, wpis  15
* 1854
∞ 1875 PE Sobiesęki, wpis 6
Klara Otylia Grosbach (gepatroj: Ferdynand Grosbach † & Amalia Schröter †)
*


KATARZYNA Hądzel (gepatroj: Wojciech Hądzel & Marianna Lorek)
* 1854
∞ 1875 PK Ostrów Wielkopolski, wpis 7
Walenty Godziszewski (gepatroj: Józef Godziszewski & Katarzyna Matysak)
* 1851

 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.