Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

  

Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz
 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1826 ‒ 1850


1826

MARCIN Lorek
* 1800
∞ 1826 PK Bralin (pow. Kępno, wpis 12
Zuzanna Link
* 1806

1827

AGNIESZKA Lorek (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka)  ••• → Roch ∞ 1800   ♥ Roch ∞ 1800
* 1812 Brzeźnio, † 1852 Kłocko → PK Sieradz, wpis 568
∞ 1827 PK Brzeźnio, wpis 5
Jan Krawczyk (gepatroj: Walenty Krawczyk & Agata Siarzonek)
*
infanoj:
Apolonia Krawczyk * 1830 Kłocko (gm. Sieradz), † 1880  Klocko → PK Sieradz, wpis 79, ∞ 1849 PK Sieradz , wpis 12 → Piotr Kulawiak
Franciszka Krawczyk * 1831, ∞ 10.02.1851 PK Sieradz , wpis 14 → Tomasz Michalski
Paweł Krawczyk * 1832 Kłocko → PK Sieradz, wpis 16
Jakub Krawczyk * 1833 Kłocko → PK Sieradz, wpis 141, I ∞ 1852 PK Sieradz, wpis 55 → Katarzyna Michalska, II ∞ 1855 PK Sieradz, wpis 22 → Elżbieta Wypych
Władysław Krawczyk * 1937, † 1879 Kłocko → PK Sieradz, wpis 25, I ∞ 1857 PK Sieradz, wpis 66 → Tekla Ciepińska, II ∞ ~ 1859 PK Sieradz, wpis 8 → Katarzyna Makówka
Maciej Krawczyk * 1839 Kłocko → PK Sieradz, wpis 43 † 1913 Kłocko → PK Sieradz, wpis 215, ∞  1964 PK Sieradz, wpis 5 → Marianna Plachta, II ∞ 1888 PK Sieradz, wpis 18  Marianna Glapa
Antoni Krawczyk * 1841 Kłocko → PK Sieradz, wpis 111
Wojciech Krawczyk * 1843 Kłocko → PK Sieradz, wpis 28
Katarzyna  Krawczyk * 1844 Kłocko → PK Sieradz, wpis 63, † 1892 Kłocko → PK Sieradz, wpis 244 ,I ∞ 1869 PK Sieradz, wpis 28 → Michal Olbiński, II  ∞ 1882 PK Sieradz, wpis 25 → Tomasz Ograbek
Marianna Krawczyk * 1852 Kłocko → PK Sieradz, wpis 540


ELŻBIETA Lorek (gepatroj: Tomasz Lorek)
* 1810
∞ 4.11.1827 PE Kępno, wpis 12a
Jan Wykowski (gepatroj: Maciej Wykowski)
* 1799|
infanoj:
Larolina Wika * 1834, ∞ 1854 PE Ostrzeszów, wpis 1 → Karol Sievert
Michał Wicka * 1835, ∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 17 → Karolina Hanke


MIKOŁAJ Muzyk (gepatroj: Paweł Muzyk & Elżbieta Lorek)
*
∞ 1827 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 29
Julianna Piątek (gepatroj: Felicjan Piątek kaj Marianna Jagieła)
*


TEKLA Lorek (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka)  ••• → 1800
* 1809 Krzaki,
∞ 1827 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 29
Andrzej Macuga (gepatroj: Łukasz Macuga & Salomea Wilk)
*
infanoj:
Antonina Macuga * , ∞ 1868 PK Lututów, wpis 9 → Maciej Moluch
Katarzyna Macuga * , ∞ 1889 PK Breźnio, wpis 46 → Antoni Karbwiak
II ∞ 1840 PK Brzeźnio, wpis 13
Józef Zientera (wdowiec, gepatroj: Idzi Zientera & Anastazja Sośnicka)
*
infanoj:
Ludwika Ziętera * ,  ∞ 1865 PK Brzeżnio, wpis 41 → Roch Kłobus


JACOB Lorek
* 18.07.1805 Łowkowice / Lowkowitz (gm. Kluczbork)
∞ 18.02,1827 Łowkowice
Rozalia Neuman
*
infanoj:
Maria Lorek * 25.06.1827 Łowkowice
Anna Lorek * 3.07.1829 Łowkowice, † 3.07.1829 Łowkowice
Johann Lorek * 13.06.1830 Łowkowice
Rozalia Lorek * 7.06.1833 Łowkowice
Anna Lorek * 9.05.1836 Łowkowice
Józef Lorek * 2.01.1840 Łowkowice, † 2.01.1840 Łowkowice
Józef Lorek * 27.12.1838 Łowkowice
Valentin Lorek * 28.01.1841 Łowkowice
Bernard Michael Korek * 17.09.1843 Łowkowice

1828

FRANCISZEK Lorek (vidvo)
* 1768
II ∞ 1828 PK Cieszęcin (gm. Wieruszów), wpis 24
Marianna Zachal, I voto Juszczak (vidvino post Maciej Juszczak (filino de Mateusz Zachal † & Dorota †)
* 1788


JAN Lorek (gepatroj: Roch Lorek, rolnik & Dorota Gozdecka) ••• → ∞ 1800 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 20
* 1804 Krzaki
∞ 18.10.1828 PK Brzeźnio (pow. Sierdz), wpis 30
Rozalia Pietras (gepatroj: Paweł Pietras, rolnik kaj Antonina Kłobus)
* 1811 Ostrów


ADAM Lorek
*
∞ ~ 1806
Anna
*
infanoj:
Amdreas  Lorek * 1807 Osikov, Bardejov, SK

1829

ANASTAZJA Lorek (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka)  ••• → 1800
* 15.04.1812 Krzaki
I ∞ 1829 PK Brzeźnio, wpis 11
Grzegorz Zamierowski (gepatroj: Feliks Zamierowski kaj Gertruda)
*


KAROL Lorek
* 1801
∞ 1829 PK Syców, wpis 30
Joanna Simny
* 1809


Zuzanna Lorek (vidvino)
* 1805
∞ 1829 PK Mikorzyn, wpis 5
Bogusław Fidzak (vidvo)
* 1793

1830

JAKUB Lorek
* 1790, † przed 1847
∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów, wpis 19
Zuzanna Gola, I voto Kurzawa, III voto Piękna (gepatroj: Christoph Gola & Catharine Krupa), ∞ 1847 PE Ostrzeszów, wpis 9 → Michał Piękny)
* 1806
infanoj:
Martin Lorek * 25.10.1833 → PE Ostrzeszów, ∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 40 → Christine Becker
Katarzyna Lorek * 22.08.1832, ∞ 1853 PE Ostrzeszów, wpis 12 → Fryderyk Jesz
Zuzanna Lorek * 1833, ∞ 1854 PE Ostrzeszów, wpis 31 → Karol Günther
Helena Lorek * 1838, ∞ 1858 PE Ostrzeszów, wpis 17 → Jan Krzon
Barbara Lorek * 1841, ∞ 1860 PE Ostrzeszów, wpis 14 → Gottlieb Skiera
Elżbieta Lorek * 1842, ∞ 1864 PE Ostrzeszów, wpis 37 → Johann Gola

1832

FELIKS Lorek (gepatroj: Franciszek Lorek kaj Katarzyna)
* 1802
∞ 1832 PK Cieszęcin (gmina Wieruszów), wpis 27
Franciszka Zuberek, I voto Szczot (vidvino post Jakub Szczot, gepatroj: Maciej Zuberek & Katarzyna)
* 1802


JAN Lorek (gepatroj: Franciszek Lorek)
* 1804
∞ 15.07.1832 PE Kępno, wpis 23
Johanna Kula (gepatroj: Bartłomiej Kula)
* 1810


KAZIMIERZ Lorek (Lorczyk?) (gepatroj: Franciszek Lorek kaj Katarzyna )
* 1805
∞ 1832 PK Cieszęcin, wpis 40
Agnieszka Zając (gepatroj: Mateusz Zając kaj Salomea)
* 1815


MICHAŁ Lorek (gepatroj: Michał Lorek)
* 1807
∞ 31.01.1832 PEvR Tabor Wielki, wpis 7
Maria Wrana (gepatroj: Gottfried Wrana )
* 1810
infanoj:
Kurt Lorek * 1833, * 1833, ∞ 1857 PE Ostrzeszów, wpis 29 → Zuzanna Fresia
Paul Lorek * 10.08.1842 Tabor Wielki
Frierich Lorek * 14.01.1844 Tabor Wielki
Johann Lorek * 6.07.1845 Tabor Wielki
Maria Lorek * 26.11.1847 Tabor Wielki

1834

MARCIN  Lorek
*
∞ ~ 1834
Franciszka
* 1803,  † 2.01.1878 Mroczeń → USC Kępno, wpis 3
infanoj:
Albert Lorek * 1835, ∞ 1860 PK Baranów, wpis 17 → Marianna Michalak

1835

ANASTAZJA Lorek, I voto Zamierowska (vidvino, gepatroj: Roch Lorek kaj Dorota Gozdecka) ••• → 1829 ••• → 1800
* 15.04.1812 Krzaki
II ∞ 1835 PK Brzeźnio, wpis 17
Marcin Imbierek (gepatroj: Maciej Imbierek jah Marianna Musialska)
*


VALENTIN Lorek (gepatroj: Valentin Lorek & Eva Botzonek)
* 2.01.1808
∞ 20.10.1835 Łowkowice
Maria Gumnor
*
infanoj:
Johann Lorek * 25.12.1836 Łowkowice
Maria Lorek * 5.05.1839 Łowkowice, ∞ 21.05.1862 Maciejów (Matzdorf) → Karol Kowalczyk
Thomas Lorek * 2.02.1840 Łowkowice
Regina 5.09.1842 Łowkowice
Stanislaus Joseph Lorek * 7.05.1845 Łowkowice
Anna Carharina Lorek * 8.02.1848 Łowkowice
Theobald Jacob Lorek * 1.05.1849 Łowkowice
Wilhelm Valentin Lorek * 9.02.1852 Łowkowice
Anna Lorek * 29.06.1854 Łowkowice, † xx.02,1931
Christina Lorek * 14.07.1859 Łowkowice

1837

MARIA Lorek, I voto Kuhnert (gepatroj: Michał Lorek &)
* 1809
∞ 1837 PE Ostrzeszów, wpis 6
Marcin Deutsch (gepatroj: Marcin Deutsch)
* 1813
infanoj:
Batazar Deutsch * 1838,  I ∞ 1862 PE Ostrzeszów, wpis 49 → Helena Gądek, II ∞ 1886 USC Odolanów, wpis 48 & 7 → Maria Ból I voto Latniak

1838

KATARZYNA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek )
* 1805
∞ 28.10.1838 PE Ostrzeszów, wpis 16
Jan Machnicki (wdowiec, gepatroj: Michał Machnicki )
* 1806


FELIKS Lorek (gepatroj: Piotr Lorek, rolnik † & Franciszka Porada †)  ••• → ∞ 1811 PK Sieradz,
* 1818 Sieradz → PK Sieradz, wpis 75
∞ 10.01.1838 PK Sieradz, wpis 4
Franciszka Konop (gepatroj: Szczepan Konop & Katarzyna Jatczak)
* 1812
infanoj:
Michał Lorek * 1840 Sieradz → PK Sieradz, wpis 192, ∞ 1862 PK Sieradz, wpis 23 → Maranna Nawrocka
Marcel Lorek * 1842 Sieradz → PK Sieradz, wpis 261, ∞ 1870 PK Sieradz, wpis 35 → Marianna Drzeń, II ∞ 1894 PK Sieradz, wpis 21 → Zofia Bartosik
Marianna Lorek * 1845 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 207, ∞ 3.09.1869 PK Sieradz, wpis 44 → Józef Pertkiewicz
Marcjanna Lorek * 1849 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 15, † 1849 Sieradz → PL Sieradz, wpis 74
Antoni Lorek * 1850 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 102, ∞ 1884 PK Sieradz, wpis 16 → Wiktoria Rutkowska
Ignacy Lorek * 1853 Seradz → PK Sieradz, wpis 24, † 1855 Sieradz → PK Sieradz, wpis 303

1839

MARIA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek)
* 1816
∞ 13.10.1839 PE Ostrzeszów, wpis 27
Marcin Piwon alias Drygalla (gepatroj: Paweł Piwon)
* 1817


ROZALIA Strobin (gepatroj: Jan Strobin & Jadwiga Lorek)  ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* 1822 Krzaki
∞ 1839 PK Brzeźnio, wpis 6 (el Podgorze & Krzaki)
Jakub Macuga (gepatroj: Łukasz Macuga kaj  Salomea Wilk)
* 1821
infanoj:
Kacper Macuga * 1840, † 14.07.1855 Wola Brzezińska → PK Brzeźnio, wpis 88
Maciej Macuga * 1852 Krzaki → PK Brzeźnio, wpis 17 → PK Brzeźnio, † 12.12.1862 Wola Brezińska, wpis 66
Antoni Macuga * 1854 Wola Brzexińska → PK Brzeźmio, wpis 62, ∞ 1878 PK Brzeźnio, wpis 32 → Maranna Rzeżnik
Piotr Macuga * 1857 Wola Brzexińska→ PK Brzeźnio, wpis 37, ∞ 1885 PK Brzeźnio, wpis 23 → Marianna Kowalczyk
Stanisław Macuga * 1862 Wola Brzezińska → PK Brzeźio, wpis 38


TEKLA Lorek (gepatroj: Piotr Lorek & Franciszka Porada)  ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 1816,
I ∞ 17.01.1839 PL Sieradz, wpis 13
Mikołaj Marszalek (gepatroj: Mateusz Marszałek & Regina Poczesna)
* 1810, † 1956
infanoj:
Józef Marszalek * , ∞ 1873 PK Sieradz, wpis 45 → Marianna Rogozińska, I voto Suchacka
II ∞ 3.11.1858 PK Sieradz, wpis 50
Benedykt Walczak (vidvo post Krystya Uściska, gepatroj: Fabian Walczak † & Marianna Niwiadoma †)
* 1798

1840

ANNA Sabelska (gepatroj: Michal Sabelski & Zuzanna Lorek)
* 1819
∞ 1840 PE Ostrzeszów, wpis 24
Michał Mosiński (wdowiec, gepatroj: Wojciech Mosiński & Rozalia Jarczowska)
* 1795


MARIA Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Maria Kuba)
* 1814
∞ 18.10.1840 PE Ostrzeszów, wpis 40
Michał Gądek (gepatroj: Szymon Gądek & Rozalia Kożuch)
* 1810


TEKLA Lorek I voto Macuga (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka)
*
II ∞ 1840 PK Brzeźnio, wpis 13
Józef Zientera (wdowiec, gepatroj: Idzi Zientera & Anastazja Sośnicka)
*


PAWEŁ Lorek  (może brat Marcina ??)
*
∞ ~1840
Justyna Matuszewska
*
infanoj:
Franciszek Lorek * 1841, I ∞ 1870 PK Baranów, wpis 4 → Balbina Manikowska, II ∞ 1888 USC Baranów, wpis 36 & PK Baranów, wpis 19 → Elzbieta Organiściak

1841

JULIANNA Lorek (gepatroj: Wawrzyniec Lorek & Marianna Goszcz)  ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow. Sieradz)
* 1824
∞ 1841 PE Sobiesęki, wpis  15
Karol Peisker (gepatroj: Samuel Peisker & Dorota Tesk)
* 1821
infanoj:
Wilhelm Peisker * 1854, ∞ 1875 PE Sobiesęki, wpis 6 → Klara Otylia Grosbach


MARIANNA Lorek
* 1814
∞ 1841 PK Trzcinica, wpis 4a
Antoni Jędrecki
* 1814


MARIANNA Lorek (geatroj: Piotr Lorek & Francisza Porada) ••• → ∞ 1811 PK Sieradz
* 22.01.1821 Sieradz → PK Sieradz, wpis 22,
 I ∞ 21.01.1841 PK Sieradz
Anoni Kołodziejski
* 1804. † 22.06.1851 Sieradz
II ∞ 27.11.1852 PK Sieradz, wpis 74 →
Kacper Miłek (strażnik więzienny, gepatroj: Sebastian i Kumrgunda Kuślicka)
*
III ∞
Andrzej Gajewski
* . † 1859
IV ∞ 1860 PK Sieradz, wpis 34 →
Paweł Pertkiewicz (rolnik, vidvo post Magdalena Jeżowska)
* 1822


ROZALIA Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Marianna Gościnna)
* 1823
∞ 1841 PE Sobiesęki, wpis 10
Jan Gottlieb Heinke (gepatroj: Jan Krzysztf Heinke † & Beata Richter)
* 1812


ANNA Lorek (patrino: Anna Lorek)
* 1821
∞ 10.10.1841 Łowkowice
Johann Blachnik
*
infanoj:
Gerasius Johann Blachnik
Catharina Fkora Bkachnik
Felix Jacob Blachnik
Barbara Bkachnik
Vslentin Blachnik
Michael Blachnik
Jospeh Blachnik
Franz Blachnik

1842

GOTTFRIED Lorek (gepatroj: Johann Lorek & Zuzanna Dembny)  ••• → 1821
* 1821
I ∞ 16.10.1842 PE Ostrzszów, wpis 30
Johanna Schmidt (geptroj: Georg Schmidt & Johanna Zimmer)
* 1817
infanoj:
Johanna Lorek * 1846, ∞ 1879 USC Przytocznica, wpis 21 → Tomasz Nowak

1843

AGATA Strobin (gepatroj Jan Strobin & Jadwiga Lorek) ••• → ∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37
* 1827 PK Brzeźnio, wpis 23
I ∞ 1843 PK Brzeźmio, wpis 37
Franciszek Bocian (gepatroj: Jan Bocian & Mariana Ślepak)
*
infanoj:
Michał Bocian * , ∞ 1880 PK Łódź NMP. wpis 222 → Konstancja Michaś
II ∞ 1854 PK Brzeźmio, wpis 20
Marcin Droszczyński (gepatroj: Karol Droszczyński & Ewa Szewczyk)
*
infanoj:
Marianna Druszczyńska * 1855 Krzaki → PK Brzeźnio, wpis 21, † 21.01.1856 Krzaki → PK Brzeźnio, wpis 7
Antoni Druszczyński * 1857 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 33, ∞ 1880 PK Brzeźnio, wpis 35 → Antonina Kubiak
Feliks Druszczyński * 1857 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 33
Ignacy Druszczyński * 1860 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 15
Adam Druszczyński * 1863 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 201
Ewa Druszczyńska * 1863 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 201
Ludwka Druszczyńska * 1867 Brzeźnio  → PK Brzeźnio, wpis 171


BŁAŻEJ Lorek (vidvo)
* 1798
∞ 1843 PK Baranów, wpis V5
Zuzanna Hoffmannowa
* 1808


FILIP Lorek
*
∞ 1843 PE , wpis
x
*
infanoj:
Karolina Lorek * 1844, ∞ 1869 PE Sułów (gm. Milicz), wpis 6 → Karol Ast
Ferdynand Lorek * 1849, ∞ 1875 PE Sułów, wpis 4 → Rozalia Schubert


PETER Lorek
* 1818 Bodzanowice
∞ 1843  Bodzanowice (gm. Przystajń, pow, Klobuck), wpis
Elisabeth Lazuch
*
infanoj:
Brigitta Lorek * 28.02.1844 Bodzanowice

1844

Marianna Lorek  (vidvino post Piotr Lorek)
*
∞ 1844 PK Sieradz, wpis 22
Franciszek Makówka (vidvino post Zofia Łochowska)
*

1845

AGNIESZKA Lorek (gepatroj: Andrzej Lorek & Jadwiga Hoya)
* 1825
∞ 26.10.1845 PE Ostrzeszów, wpis 33
Johann Scheda(? Lebeda) (gepatroj: Christian Scheda & Maria Słupianek)
* 1825


JOHANN Gotschling (gepatroj: Michał Gottschling & Rozalia Lorek)
* 1823
∞ 1845 PE Ostrzeszów, wpis 14
Johanna Moszczyńska (gepatroj: Tomasz Moszczyński & Maria Przygoda)
*

1846

JOHANN Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Katarzyna Pustal)   ••• → ∞ 1815 PE Ostrzeszów
* 1819
∞ 18.10.1846 PE Ostrzeszów, wpis 29
Maria Jeż, I voto Peron (gepatroj: Michał Jeż & Helena Mittmann)
* 1796
infanoj:
Baltazar Lorek * 1847, I ∞ 1872 PE Ostrzeszów, wpis 16 → Zuzanna Kończak,  II ∞ 1887 USC Kobyla Góra, wpis 44 → Rozalia Meistrzak I voto Smolna
Helena Lorek * 1849, ∞ 1871 PE Ostrzeszów, wpis 21 → Karol Krupa

1847

Zuzanna Gola, I voto Lorek (vidvino post Jakub Lorek, gepatroj: Christoph Gola & Catharine Krupa)  ••• → ∞ 10.10.1830 PE Ostrzeszów, wpis 19
* 1807
∞ 17.02.1847 PE Ostrzeszów, wpis 9
Michal Piękny (gepatroj: Georg Piękny & Zuzanna Zahn)
* 1807


MARIA Goy (gepatroj: Baltazar Goy & Zuzanna Lorek)
* 1826
∞ 1847 PE Ostrzeszów, wpis 20
Karol Gallas (gepatroj: Karol Gallas & Katarzyna Wenzel)
* 1820


WAWRZYN Lorek (gepatroj: Wawrzyn Lorek & Marianna Goszcz) ••• → ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow. Sieradz), wpis 5
* 1828
∞ 1847 PE Sobiesęki (gm. Brzeziny), wpis 12 & PE Ostrów Wielkopolski, wpis A-12
Julianna Loke (gepatroj: Ludwik Loke & Katarzyna Garn)
* 1831
infanoj:
Józefa :Lorek * 1965, ∞ 1889 PE Sobiesęki, wpis 20 → Józef Trautmann


MARCEL Jagiełła (gepatroj: Jan Jagiełła & Urszula Lorek)
*
∞ 1847 PK Sieradz, wpis 7
Antonina Siudaj (gepatroj: Urban Siudaj & Elżbieta Krzyżańska)
*

1848

JADWIGA Lorek I voto Strobin (gepatroj: Roch Lorek & Dorota )
*
∞ 1848 PK Brzeźnio, wpis 33
Michał Tomasik (vidvo, gepatroj: Szczepan Tomasik & Zofia Chai ?)
*

1849

MARIA Lorek (gepatroj: Jan Lorek & Zuzanna Dembny)  ••• → 1821
* 26.12.1823 → PE Ostrzeszów
∞ 25.11.1849 PK Ostrzeszów, wpis 40
Baltazar Gaza (gepatroj: Christoph Gaza & Rozalia Kolasa)
* 1819
infanoj:
Maria Gaza * 1850, ∞ 1871 PE Ostrzeszow, wpis 41 → Karol Smolny
filino
filino


Rozalia Fey, I voto Lorek
* 1824
∞ 1849 PE Drożki, wpis 7
Karol Kochert (wdowiec)
* 1812


KAROLINA Lorek
* 1828
∞ 1849 PK Baranów, wpis 12
Mikołaj Jerzyk
* 1827


APOLONIA Krawczyk (gepatroj: Jan Krawczyk & Agnieszka Lorek) •••  ∞ 1827 PK Brzeźnio, wpis 5    ♥ Roch ~ ∞ 1800
* 1831 Kłocko (gm. Sieradz), † 1880  Kłocko → PK Sieradz, wpis 79
∞ 5.02.1849 PK Sieradz, wpis 12
Piotr Kulawiak  (gepatroj: Franciszek Kulawiak & Łucja Płachta)
* 1827 Kłocko


CHRISTIAN Lorek
*
∞ ~1849 PE , wpis
Johanna Kozioł
*
infanoj:
Jakub Lorek * 1850, ∞ 1883 USC Rychtal, wpis 13 → Maria Kaczor

1850

Zuzanna Lorek (wdowa)
* 1810
∞ 1850 PK Baranów, wpis 20
Franciszek Siwek
* 1823


JOHANNA Lorek
* 19.12.1821 Kuźnica Myżlniewska → PE Ostrzeszów, † 7.12.1876 Niwki Książęce → USC Międzybórz, wpis 156,
∞ ~ 1850 →
Balzer Trzeciak
*
infanoj:
Rozalia Trzeciak *

 

 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.