Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

 
Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz
 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1801 ‒ 1825


1801

JAN Lorek (gepatroj: Paweł Lorek)
* 1781
∞ 1801 PK Turkowy = Türkwitz, gmina Perzów, pow. Kępno)
Marianna Kendziora (vidvino post Karol Kendziora)
* 1775

1803

Paul Lorek
* 1751

x
*


MICHAŁ Lorek (ev.chałupnik = Häusler)
*
∞ ~ 1803
Klara Gaida
*
infanoj:
Rozalia Lorek * 1804 Chojnik (gm. Sośnie), † 12.11.1880 Chojnik → USC Międzybórz, wpis 130, ∞ Martin Mosch

1805

Małgorzata Lorek (wdowa)
*
∞ 1804 PK Słupia (gm. Kepno) , wpis 2
Felicjan Urbański
*

1806

MATEUSZ Lorek (vidvo)
*1776
∞ 1806 PK Rychtal, wpis 9
Agnieszka Sikora (gepatroj: Dominik Sikora)
* 1782

~1807

VALENTIN Lorek (gepatroj: Andreas Lorek & Maria Sgonina)
* 9.02.1778 Łowkowice
∞ 1807
Eva Botzonek
*
infanoj:
Valenton Lorek * 2.01.1808 Łowkowice, ∞ 20.10.1835 Łowkowice → Maria Gumnor

1808

ROZALIA Smolna (gepatroj: Jakub Smolny & Rosina Lorek)
* 1790 Pustkowie Ciupka (gm. Kępno), † 10.09.1850 Chróścin → PE Wieluń, wpis 26  (pozostawiła 2 synów i 3 córki)
∞ 19.09.1808 PK Mikorzyn, wpis D-2 & zap. 11.09.1808 PK Mieleszyn, wpis str 7-8 + parto B ¶m (akt ewangelicki)
Jan Król (☼, gepatroj: Filip Król † & Barbara Zychel) zamieszkaly z matką przy młynie Kasandra
* 1784, † przed 1845
infanoj:
Karolina Król * 7.01.1810 Ksandria-Mieleszyn (gm. Bolesławiec) → PK Mieleszyn, wpis 27 ¶m, ∞ 2.11.1845 PE Wieluń, wpis 22 ¶m → Aleksander Pusch
Jan Bogumił Król * 2.07.1811 Chróścin → PK Mieleszyn, wpis 13 ¶m, † 20.05.1813 Chróścin → PK Mieleszyn, wpis 2 ¶m (akt luterski)
Bogumił Król * 12.06.1816 Kasandra Młyn → PK Mieleszyn, wpis 45 ¶m, † 22.06.1817  → PK Mieleszyn, wps 13 ¶m
Rozalia Król * 5.07.1818 Chróścin → PK Mieleszyn, wpis 26 ¶m
Aleksander Daniel Król * 3.09.1820 Młyn Chróścin → PK Mieleszyn, wpis 39 ¶m
Zuzanna Król * 5.01.1823 Chróścin → PK Mieleszyn, wpis 5 ¶m
Joanna Marianna Król * 28.05.1827 Młyn Krupka-Dzietrzkowice → PK Dzietrzkowice, wpis 40 ¶m


JAN Lorek (vidvo)
*
∞ 1808 PK Sieradz, wpis 11
Petronela Borzęsławska
*


JOHANN Lorek
* 1781
∞ 21.11.1808 Łowkowice (gm.Kluczbork), wpis
Maria Blachnik
*


ANNA Lorek  (gepatroj: Andreas Lorek & Maria Zgonina)  ••• → ∞ 1781 Łowkowice (gm.Kluczbork)
* 29.09.1782 Łowkowice,
∞ 22.11.1808 Łowkowice →
Jakub Blachnik
*
infanoj:
Bartholomeus Blachnik
Susanna Blachnik
Catharina Blachnik
Maria Blachnik
Adam Blachnik
Michael Blachnik

1810

KATARZYNA Lorek (gepatroj: Józef Lorek)
* 1784
∞ 1810 PE Odolanów, wpis 16
Gottfried Jekel
* 1789


TOMASZ Lorek
*
∞ ~1810 PE , wpis
Johanna Houdkin
*
infanoj:
Johnna Susanna Lork * 7.02.1811 → PE Ostrzeszów

1811

JÓZEF Lorek (vidvo)
* 1756
∞ 1811 PE Odolanów. wpis 12
Anna Gruchol, I voto Bryche (vidvino)
* 1768


ELŻBIETA Lorek
*
∞ ~1811 PEvR Tabor Wielki, ???
Marcin Korsinek
*
infanoj:
Anna Korsinek * 7.09.1812 Tabor Mały (Klein Friedrichs Tabor)
Friedrich Korsinek * 20.07.1814 Tabor Mały (Klein Friedrichs Tabor)


PIOTR Lorek (rolnik, gepatroj: Andrzej Lorek & Katarzyna Owczarz)   ••• → ∞ ~1790
* 1791
∞ 1811 PK Sieradz, wpis 29
Franciszka Porada (gepatroj: Piotr Porada & Małgorzata Tenętka)
* 1792
infanoj:
Katarzyna Lorek † 1811 Wójtostwo→ PK Sieradz, wpis 177
Roch Lorek * 13.08.1812 Wójtostwo Sieradzkie → PK Sieradz, wpis 129, † 1814 Sieradz → PK Sieradz, wpis 172
Tekla Lorek * 1816, I ∞ 17.01.1839 PK Sieradz, wpis 13 → Mikołaj Marszalek, II ∞ 1858 PK Sieradz, wpis 50 → Benedykt Walczak
Feliks Lorek * 1818 Sieradz → PK Sieradz, wpis 75, ∞ 1838 PK Sieradz, wpis 4 → Franciszka Konop
Marianna Lorek * 22.01.1821 Sieradz → PK Sieradz, wpis 22, I ∞ 21.01.1841 PK Sieradz  → Anoni Kołodziejski, II ∞ 1852 PK Sieradz, wpis 74 → Kacper Miłek,  III ∞ Andrzej Gajewski, IV ∞ 1860 PK Sieradz, wpis 34 → Paweł Pertkiewicz
Wawrzyniec Lorek * 1823 Sieradz  → PK Sieradz, wpis 140,  ∞ 1842 PL Sieradz, wpis 46 → Marianna Lochowska
Dorota Lorek * 1829 Sieradz → PK Sieradz, wpis 20,  I ∞ 1861 PK Sieradz, wpis 30 → Piotr Cichy, II ∞ 1871 PK Sieradz, wpis ,→ Konstanty Trzybski


SZYMON Lorek
* ~ 1788 Muenchwitz
∞ ~ 1811
x
infanoj:
Szymon Lorek * 1812 Turkowy (Türkwitz, Groß Wartenberg)


JÓZEF Lorek (wdowiec)
* 1756
∞ 1811 PE Odolanów, wpis 12
Anna Gruchol, I voto Bryche
* 1768

1812

Maria x, I voto Lorek (vidvino post Paweł Lorek)
* 1762
∞ 1812 PK Bralin, wpis 8
Paweł Jokiel
* 1756


JAN BOGUMIŁ Smolny (gepatroj: Jakub Smolny & Rozalia Lorek)
* 1790, † antaŭ 1828
∞  17.11.1812 PE Ostrzeszów, wpis 9 & 17.11.1812 PK Ostrzeszów, wpis D-17
Anna Marianna Kuś (kat., gepatroj: Bogumił Kuś † & Rozalia Moś, II voto Brandel),  II ∞ 1828 PE Ostrzeszów → Friedrich Koschmieder
* 1797


MARIANNA Lorek (gepatroj: Rafael Lorek & )
* 1787
∞ 1812 PK Rychtal, wpis 8
Georgius Hofer
* 1784

1813

JAKUB Lorek
* 1787
∞ 1813 PE Odolanów, wpis 4
Barbara Winkler
* 1787


KAROL WILHELM Hoffmann (gepatroj: Samuel Hoffman * Rozalia Lorek/Lorenz)
*
∞ 1813 PE Ostrzeszów, wpis 5
Mara Fresia (gepatroj: Jan Fresia & Maria Smolna)
*

1814

WOJCIECH Siwek (gepatroj: Jan Siwek † & Hanna Lorek)
* 1787
∞ 1814 PE Ostrzeszów, wpis 27
Rozalia Krupa, I voto Mosch (gepatroj: Maciej Krupa & Barbara Dziesiąta (Deiasialen)
* 1788

[[Thomas Oszinda (e-mail: oszinda@gmx.de): Mutter der Mutter richtig Barbara Dziesiąten (26-04-2016) ]]

1815

JAKUB Lorek (Wirt, gepatroj: Jakub Lorek † & Maria Kuhn)
* 1791
∞ 23.07.1815 PE Ostrzeszów, wpis 16
Katarzyna Pustal (gepatroj: Michał Pustal & Barbara Krupa)
* 1790
infanoj:
Marianna Lorek * 13.03.1816 → PE Ostrzeszów
Johann Lorek * 24.04.1819 Szklarka Myślniewska, I ∞ 1846 PE Ostrzeszów, wpis 29 → Maria Jesz, I voto Peron,  II ∞ 31.11.1874 USC Parzynów, wpis 20 → Zuzanna Walter, I voto Ostenda
Johanna Lorek * 19.12.1821 Kuźnica Myżlniewska → PE Ostrzeszów, † 7.12.1876 Niwki Książęce → USC Międzybórz, wpw 156, ∞ ~ 1850 → Balzer Trzeciak


MICHAŁ Lorek
* 1791
∞ 1815 PE Odolanów, wpis 14
Barbara Piecucha
* 1788


MICHAŁ Lorek
*

Helena Piecuch
*
indanoj:
Maranna Lorek * 8.02.1821 → PE Odolanów, † 12.09.1821


ZUZANNA Lorek, I voto Krause (vidvino post Christian Krause, gepatroj: Christian Lorek † & Rozalia Glawin)
* 1786
∞ 1815 PE Ostrzeszów, wpis 4 & ∞ zap 1814 PK Ostrzeszów, wpis D-62
Michal Szabelski (gepatroj: Wawrzyniec Szabelski † & Hanna Freschin)
* 1786
infanoj:
Katarzyna Szabelska * 1829, ∞ 1863 PE Wieluń, wpis 35 → Augustyn Lange


ZOFIA Lorek
* 1789
∞ 1815 PK Rychtal, wpis 1
Tomasz Mandras (vidvo)
* 1775

1816

DANIEL Wolny (gepatroj: Krystian Wolny † & Rozalia Lorek †)
* 1790
∞ 1816 PK Mieleszyn (gmina Bolesławiec, pow. Wieruszów), wpis 9
Zofia Król (gepatroj: Filip Król & Barbara Szychla)
* 1800


FRANCISZEK JÓZEF Leszczyński (gepatroj: Karol Leszczyński & Magdalena Lorek)
*
∞ 1816 PK Sieradz, wpis D-46
Marianna Jędzrejowska (gepatroj: Walenty Jędrzejowski & Elżbieta )
*

1817

BŁAŻEJ Lorek
* 1795
∞ 1817 PK Baranów (pow, Kępno), wpis 10
Maranna Sroka
* 1798


SZYMON Lorek
* 1792
∞ 1817 PK Wójcin gm. Łubnice (pow. Wieruszów), wpis 17
MariannaWejnerzanka
* 1792


TERESA Lorek (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka) ••• →  ∞ ~1798
* 1799
∞ 15.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 42
Jakub Piątek (gepatroj: Marcin Piątek & Franciszka Panek)
* 1794
infanoj:
???? w indeksie brak


JADWIGA Lorek (gepatroj: Roch Lorek & Dorota Gozdecka) •• → ∞ ~1798
* 1801
∞ 9.11.1817 PK Brzeźnio, wpis 37  (el Krzaki)
Jan Strobin (gepatroj: Stanislaw Strobin & Katarzyna Szcześ)
* 1794, † 1848
infanoj:
Rozalia Strobin * 1822 Krzaki, ∞ 9.01.1839 PK Brzeźmio, wpis 6 → Jakub Macuga
Agata Strobin * 1827 PK Brzeźnio, wpis 23, I ∞ 1843 PK Brzeźmio, wpis 37 → Franciszek Bocian, II  ∞ 1854 PK Brzeźmio, wpis 20 → Marcin Droszczyński
Stanislaw Strobin * 1830 PK Brzeźmio, wpis 60, † 15.07.1855 Wola Brzezińska, wpis 89,. ∞ 1852 PK Brzeźnio, wpis 5 →  Józefa Kowalczyk
Antonina Strobin * 1840 Krzaki, I  ∞ 16.02.1862 PK Brzeźnio, wpis 9 → Franciszek Macuga, II ∞ 1873 PK Brzeźnio, wpis 21 → Jan Pustelnik
Antoni Strobin * 1843, † 1852 Krzaki → PK Brzeźnio, wpis 77
Szymon Strobin * 1845 PK Brzeźmio, wpis 131,  ∞ 1872 PK Brzeźnio, wpis 1 → Wiktoria Macuga
II ∞ 1848 PK Brzeźnio, wpis 33
Michał Tomasik (gepatroj: Szczepan Tomasik &  Zofia Chai...

1819

MARIA Lorek (gepatroj: Tomasz Lorek)
* 1800
∞ 7.02.1819 PE Tabor Wielki, wpis 2
Henryk Taube
* 1794


ZUZANNA Lorek (gepatroj: Michał Lorek & Maria Gayda)
* 1799
∞ 1819 PE Ostrzeszów, wpis 27
Baltazar Goy (vidvo, gepatroj: Johann Goy † & Eva Fresch †)
* 1773
infanoj:
Daniel Goy * 1826, * 1826, I ∞ 1858 PE Ostrzeszów, wpis 57 → Maria Nowak, II ∞ 1868 PE Ostrzeszów, wpis 11 → Augusta Matysik
Johanna Goy * 1833, ∞ 1853 PE Ostrzeszów, wpis 41 → Tomasz Opala
Filip Jakub Goy * 1839, ∞ 1864 PE Ostrzeszów → Julianna Mosińska
Karolina Goy * 1844, I  ∞  → Hebisz, II ∞ 1867 PE Ostrzeszów, wpis 26 → Wojciech Nowak


MARIA Lorek (gepatrok: Józef Lorek & )
* 1796
∞ 1819 PE Ostrów Wielkopolski, wpis 29
Gottlieb Vogt (gepatroj: Henryk Vogt † & )
* 1794
 

1820

Christof Lorek
*
∞ ~1820 PE , wpis
Johanna Gonschorek
*
infanoj:
Fryderyk Lorek * 1821 Chojnik, † 3.04.1877 Pawłów (gm. Sośnie), ∞ Klara Javorina


JAN Lorek (gepatroj: Jakub Lorek & Maria Kuna) ••• → ∞ ~ 1786
* 1793
∞ 27.11.1820 PE Ostrzeszów, wpis 36
Rozalia Gottken (Goltkin) Godek
* 1796
infanoj:
Johann Lorek * 6.12.1821 → PE Ostrzeszów
Katarzyna Lorek * 17.10.1823 → PE Ostrzeszów
Wojciech Lorek * 7.03.1825 → PE Ostrzeszów, ∞ 14.10.1855 PE Ostrzeszów, wpis 34 → Maria Ujma
Baltazar Lorek * 24.12.1826 → PE Ostrzeszów
Michał Lorek * 14.09.1828 → PE Ostrzeszów
 II ∞ 1854 PE Ostrzeszów, wpis 24
Maria Tondus
* 1804


WAWRZYN Lorek (gepatroj: Tomasz Lorek & Anna Hodek)
*
∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow. Sieradz), wpis 5
Marianna Goszcz (gepatroj: Michał Goszcz & Helena Richlich)
*
infanoj:
Rozalia Lorek * 1823, I , II ∞ 1870 PE Sobiesęki, wpis 11 → Józef Szwanke
Julianna Lorek * 1824, ∞ 1841 PE Sobiesęki, wpis  15 → Karol Peisker
Wawrzyn Lorek *1828, ∞ 1847 PE Sobiesęki, wpis 12 → Juliana Lako
Antoni Lorek * 1833.∞ 1851 PE Wieluń, wpis 1 → Zuzanna Uta
Józefa Lorek * 1838, I ∞ 1858 PE Sobiesęki, wpis 156 → Kazimierz Bąk, II ∞ 1869 PE Sobiesęki, wpis 7 → Karol Spałek

1821

JAN Lorek (gepatroj: Paweł Lorek & Helena Koschmider)
* 1802 Chojnik (gm. Sośnie)
† 23.12.1880 Kuźnica Myślniewka (gm. Kobyla Góra)
∞ ~ 1821
Zuzanna Dambny (Dębna)
* 1799 Ostrzeszów
† 24.12.1866 Jawor (gm. Kobyla Góra)
infano:j
Gottfried Lorek * 31.01.1822, I ∞ 1842 PE Ostrzeszów, wpis 30 → , II ∞ 1893 USC Ostrzeszów, wpis 59 → Katarzyna Spaniel, I voto Grabicka
Maria Lorek * 26.12.1823 → PE Ostrzeszów, ∞ 1849 PE Ostrzeszów, wpis 40 → Baltazar Gaza
Michael Carl Lorek * 25.07.1825 Jawor,  ∞ 1852 PE Ostrzeszów, wpis 4 → Helena Marchewicz
Johann Lorek * 8.04.1827, ∞ 1853 PE Ostrzeszów, wpis 28 → Johanna Weigel


ROZALIA Lorek
* 1801
∞ 1821 PE  Ostrzeszów, wpis 9
Michał Gottschlik
* 1776


ANNA Lorek
* 1799 Łowkowice
infanoj:
Anna Lorek * 1821 Łowkowice, ∞ 10.10.1841 Łowkowice → Johann Blachnik

1822

ANDRZEJ Lorek (vidvo)
* 1796
∞ 1822 PE Odolanów, wpis 10
Helena Piecuch, I voto Lorek
* 1786
infanoj:
Barbaa Lorek * 4.11.1824 → PE Odolanów

1823

BOGUMIŁ Lorek (gepatroj: Tomasz Lorek & Anna Hodek)
* 1801
∞ 1823 PE Sobiesęki, wpis 14
Fryderyka Jozefa Goszcz (gepatroj: Michał Goszcz & Helena Richlich)
* 1802
infanoj:
Mrianna Lorek * 1838, I ∞ 1857 PE Sobiesęki, wpis 6 → Bogumił Bąk, II ∞ 1862 PE Sobiesęki, wpis 37 → Wlhelm Loke


TOMASZ Lorek
* 1795
∞ 1823 PK Kępno, wpis 9
Franciszka Małek
* 1799

1824

JÓZEFA Lorek.I voto Tylna (vidvino)
* 1790
∞ 1824 PK Kępno, wpis 15
Wincenty Michalak
* 1799

1825

MACIEJ Lorek (vidvo)
* 1773
∞ 1825 PK Rychtal, wpis 6
Rozalia Drobig, I voto Piontek (vidvino post Walenty Piontek)
* 1783


Ż

Lorek
*
∞ 18 PK , wpis
x
*

 

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.