Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland

 

Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
••• → odsyłacz do ślubu rodziców
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gm (gmina) = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj =  rodzice • rodiče • Eltern
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni • kmotři • Paten
atestantoj = świadkowie , svědkové • Zeugen
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach
☼ = młynarz (pl) • mlynář (cs) • muelisto (eo) • Miller (de) • mlynár (sk) • мельник (uk) • moleiro (pt) • molendero (es) • mugnaio • meunier (fr) • molnár (hu) • miller (en)
¶m = kopia metryki w posiadaniu • kopie listu v držení • eine Kopie der Urkunde im Besitz

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

1701-1800


1768

MATHEUS Lorek
*
∞ 23.05.1768
Maria Pielok
*
infanoj:
Anna Lorek
Jacob Lorek

~1778

ANDREAS Lorek
* ~1756 Łowkowice
∞ ~ 1778
Maria Zgonina (Sgonina)
*
infanoj:
Caspar Lorek * 31.12.17xx Łowkowice
Valentin Lorek * 9.02.1779 Łowkowice, ∞ 1807 → Eva Botzonek
Johann Lorek * 1781 (1776), ∞ 21.11.1808 Łowkowice → Maria Blachnik
Anna Lorek * 29.08.1782 Łowkowice, ∞ 22.11.1808 Łowkowice → Jakub Blachnik

~ 1789

ROZALIA Lorek (gepatroj: ??)
*
∞ ~ 1789 PE
Jakub Smolny   ☼ (zamieszkaly młyn Ciupka, młyn Kozak - Mikorzyn, gepatroj: ??)
*
infanoj:
Jan Bogumił Smolny *  ~1790, † antaŭ 1828,  ∞ 17.11.1812 PE Ostrzeszów → Marie Kusch
?? Jan Smolny * , ∞ ~ 1812 → Rozalia Król
Rozalia Smolna * 1791 Pustkowie Ciupka (gm. Kępno), † 10.09.1850 Chróścin (gm.Bolesławiec, pow. Wieruszów), ∞ 1808 PK Mikorzyn, wpis D-2 → Jan Król
Jakub Smolny * 8.06.1806 Tokarzew (gm. Doruchów ), † antaŭ 1843, ∞ 15.07.1827 PE Kępno → Elisabeth Zaun

Lorkowie zamieszkali od ponad 270 lat w Wielkopolsce to potomkowie braci czeskich. Szukamy rodziców i rodzeństwo Rozalii Lorek voto Smolnej • La familio Lorek, kiu loĝas en Grandpolio de pli ol 270 jaroj, estas posteuloj de la ĉe ĉeĥaj fratoj. Ni serĉas gepatrojn kaj gefratojn de Rozalia Lorek voto Smolna • Die Familie Lorek, die seit über 270 Jahren in Großpolen lebt, ist Nachkomme der tschechischen Brüder. Wir suchen die Eltern und Geschwister von Rosalie Lorek voto Smolna Rodina Loreků, kteří žijí ve Velkopolsku více než 270 let, jsou potomky českých bratrů. Hledáme rodiče a sourozence Rozálie Lorek voto Smolná.

~ 1790

ANDRZEJ Lorek
*
∞ ~1790
Katarzyna Owczarz
*
infanoj:
Piotr Lorek * 1791, ∞ 1811 PK Sieradz, wpis 29 → Franciszka Porada

1792

PAUL Lorek
* 1767 Łowkowice
∞ 15.01.1792 Łowkowice
Zofia Joroczek
*
infanoj:
Johann Lorek * 19.06.1995 Lowkowice

~ 1799

TOMASZ Lorek
*
∞ ~1799
Anna Hodek
*
infanoj:
Wawrzyn Lorek ? ?, ∞ 1820 PK Wojków (gmina Błaszki, pow, Sieradz) → Marianna Goszcz
Bogumił Lorek * 1801, ∞ 1823 PE Sobiesęki (gmina Szczytniki, pow. Kalisz) → Fryderyka Józefa Goszcz
Johanna Susanna Lorek * 7.02.1811 → PE Ostrzeszów

1800

ROCH Lorek (rolnik)
* 1773
∞ 1800 PK Brzeźnio (pow. Sieradz), wpis 20
Dorota Gozdecka, I voto Lamowska
* 1773
infanoj:
Teresa Lorek * 1800, ∞ 1817 PK Brzeźnio, wpis 42 → Jakub Piątek
Jadwiga Lorek * 1801, ∞ 1817 PK Brzeźnio, wpis 37 → Jan Strobin
Jan Lorek * 1804, ∞ 18.10.1828 PK Brzeźnio, wpis 30 → Rozalia Pietras
Katarzyna Lorek * 1808 Krzaki, † 1811 Krzaki
Tekla Lorek * 1809 Krzaki, ∞ 1827 Brzeźnio → Andrzej Macuga
Agnieszka Lorek * 1812, ∞ 1827 Brzeźnio →  Jan Krawczyk
Anastazja Lorek * 15.04.1812 Krzaki → PK Brzeźno, wpis 45 matrikulo, I ∞ 1829 Brzeźnio → Grzegorz Zamierowski, II  ∞ 1835 Brzeźnio → Marcin Imbierek

Familioj Lorek • Rodziny Lorków • Rodiny Lorků • Die Lorek-Familien • Les familles Lorek • The Lorek families

1601-1700

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1950

 

• Osoby, kteřé hledají dalších bratranců v různých zemích, jsou pozvani do naší diskusní skupiny „Vzdálení bratranci“ na Facebooku
• Osoby, które poszukują dalekich kuzynów w różnych krajach, zapraszmy na naszą grupę dyskusyjną „Dalecy kuzyni“ na Fejsbuku
• Personoj, kiuj serĉas forajn kuzojn en diversaj landoj, estas bonvenaj al nia diskutgrupo „Foraj kuzoj“ sur Fejsbuko
• Personen, die suchen nach fernen Cousins in verschiedenen Ländern, sind herzlich willkommen in unserer Diskussionsgruppe „Ferne Cousins“ auf Facebook
• Personnes qui cherchent des cousins éloignés dans différents pays, sont les bienvenus à notre groupe de discussion „Cousins éloignés“ sur Facebook
• Persone che sono alla ricerca di cugini lontani in diversi paesi, sono benvenuti al nostro gruppo di discussione „I Cugini lontani“ su Facebook
• Persons who are searching for distant cousins in different countries, are welcome to our newsgroup „Distant Cousins“ on Facebook

Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


mehrsprachige Webseite, auf der du dich über Esperanto informieren und es lernen kannst - kostenlos und einfach.
https://lernu.net/de
http://kurso.com.br/index.php?de
Esperanto ist eine lebendige Sprache, die sich hervorragend für die internationale Kommunikation mit ferne Cousins eignet.