Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Familioj Lorek el Grandpolio, Silezio kaj Ĉeĥio
Rodziny Lorków z Wielkopolski, Śląska i Czech
Rodiny Lorků z Velkopolska, Slezska a České republiky
 Die Lorek-Familien aus Großpolen, Schlesien  und der Tschechischen Republik
kompilata de Edward Wojtakowski

1.  Śląsk, Czechy i Wielkopolska południowa • Slezsko, Česká republika a jižní Velkopolsko • Schlesien, Tschechien und Südliche Großpolen
Silezio, Ĉeĥio kaj Suda Grandpolio • Silésie, Tchéquie et
Sud de la Grande Pologne • Silesia, the Czech Republic and Southern Greater Poland

Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Hauptseite
Page initiale
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Statistika
Statistik
Estatística
Statistique
Statistics
Rodziny 1
Familioj 1
Rodiny 1
Familien 1
Familles 1
Famílias 1
Families 1
Śluby wg gałęzi 1
Nuptaro laubranĉe 1
Svatby podle větví 1
Hochzeiten nach Zweig 1
Casamentos por ramo 1
Mariages par branches 1
Weddings by branch 1
Śluby A1
Nuptoj A1
Svatby A1
Traungen A1
Casamentos A1
Mariages A1
Weddings A1
Śluby B1
Nuptoj B1
Svatby B1
Traungen B1
Casamentos B1
Mariages B1
Weddings B1
Odnogi żeńskie 1
Inaj branĉoj 1
Ženské větve 1
Weibliche Zweige 1
Ramos femininos 1
Branches femelles 1
Female branches 1
Księgi adresowe
En adreslibroj
V adresářích
In Adreßbücher
In directories
Dans les annuaires
In directories
  

2.  Wielkopolska środkowa i północna • Střední a severní Velkopolsko • Zentrale und nördliche Großpolen
Meza kaj norda Grandpolio • la Grande Pologne centrale et septentrionale • Central and northern Greater Poland


Familioj Lorek en adreslibroj
Rodiny Lorků  v adresářích • Die Lorek-familien in Adressbücher
The Lorek families in directories • Las familias Lorek en directorios
Les familles Lorek dans annuaires • Сім'ї iв в адресних книгах
Rodziny Lorków w książkach adresowych • As famílias Lorek em diretórios

 

Poznań 1889

Heinrich Loreck Poznań, St. Martin 24 I Kohlenhdlr. (sprzedawca węgla)  

Poznań 1926

Ignacy Lorek Pozna, św. Marcin 5 inkasent  

Poznań 1930

Bronisław Lorek Poznań, ul. Strzelecka 9  
Igacy Lorek Poznań, św. Marcin 5 inkasent
Piotr Lorek Poznań, ul. Sucha 31  
Sylwester Lorek Poznań, ul. Pocztowa l4 pom. gastr.

Poznań 1930

     

Książka adresowa 1930 (Leszno)

Józef Lorek Leszno, ul.Kościańka 30 stolarz kolejwy  
Meta Lorek Leszno, ul.Matejki 5 bez zawodu  

Adresář Mesta Česky Tešin , 1932

Karel Lorek Husova — Husgasse 3. Cisteni oken - Fensterreinigung.

Książka adresowa 1938 (Ostrów Wlkp)

Franciszek Lorek Ostrów Wielkopolski, ul,.Zielona 6 piekarz

 

Adreßbuch Breslau 1942 (Książka adresowa Wrocław 1942)

Persono Adreso Profesio
Alfred Lorek Breslau I, Nikolaistr. 26 Tischler
Alois Lorek Breslau V, Telegraphenstr. 58 Schneidermeister
August Lorek Breslau I, Basteigasse 14 Arbeiter
August Lorek Breslau X, Waterloostr. 24 II Maurer
Edith Lorek Breslau I, Allbertstr.65 Witwe
Elfriede Lorek Breslau XXIII, Schönstr. 21 V Witwe
Emil Lorek Breslau XVI, Erdaweg 23 E.T. 44440 Kaufmann
Fritz Lorek Breslau I, Weißgerbergasse 18 H Arbeiter
Gustav Lorek Breslau II, Brunnenstr. 33 Schuhmachermeister
Hans Lorek Breslau XXI, Gierthstr. 1 II Rbhn Bedienst.
Hermann Lorek Breslau XVII, Frankfurter Str.164 Buchdruckmeister
Hermann Lorek Breslau I Alfenstr. 91 Fleischermeister
Hermann Lorek Breslau XXIII, Schönstr. 21 Invalide
Hermann Lorek Breslau X, Schleiermachertr.38 Postschaffner
Hermann Lorek Breslau XXI, Tannembergstr. 36 Ober Wachtmeister d.FSchP
Ida Lorek Breslau, Brandenburger Str. 85 Witwe
Johann Lorek Breslau XVI, Klein Fürstentr. 7 Arbeiter
Johann Lorek Breslau XIII, Sedanstr.23 II Heizer
Johanna Lorek Breslau XVI, Valdurweg 13 Friseuse
Paul Lorek Breslau II, Bohrauer Str. 34 IV Arbeiter
Paul Lorek Breslau X, Trebnitzer Str.66 Fleischermeister
Paul Lorek Breslau II, Lehmgrubenstr. 66 I Monteur
Paul Lorek Breslau XVI, Stieglitzweg 15 Reichsangestellte
Walter Lorek Breslau X, Flutstr. 5 Schuhmacher

Deutsche Bundespost Telefobuch 29 ‒ 1989/90

A. Lorek ‒ Dortmund Gerhard Lorek ‒ Dortmund Paul Lorek ‒ Dortmund Richard Lorek ‒ Dortmund

Deutsche Bundespost Telefobuch 30 ‒ 1989/90

Franz-Peter Lorek ‒ Herne
Hedwig Lorek ‒ Herne
I Lorek ‒ Herne
Jan Lorek ‒ Bochum-Wattenscheid
Lech Lorek ‒ Bochum
Marta Lorek ‒ Bochum
Michael Lorrek ‒ Hattingen
Marianne Lorek ‒ Herne
Reinhard Lorek ‒ Hattingen
Vronika Lorek ‒ Herne-Wanne-Eickel

France Telecom ‒ NORD 1993

Martine Lorek ‒ Lille    

Deutsche Bundespost Telefobuch 1 ‒ 1995/96

Agnes Lorek ‒ Berlin
A1fons Lorek ‒ Berlin
Alfred Lorek ‒ Berlin
Andreas Lorek ‒ Berlin
Christian Lorek ‒ Berlin
Dora Lorek ‒ Berlin
Erika Lorek ‒ Berlin
Günther Lorek ‒ Berlin
Hans-Georg Lorek ‒ Berlin
Hans-Jürgen Lorek ‒ Berlin
Ingrid Lorek ‒ Berlin
Iris Lorek ‒ Berlin
Klaus Lorek ‒ Berlin
Kurt Lorek ‒ Berlin
Marita Lorek ‒ Berlin
Robert Lorek ‒ Berlin
Sigrid Lorek ‒ Berlin
Stefan Lorek ‒ Berlin
Ursula Lorek ‒ Berlin
 
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami