Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 
 

Gento - Ród - Sippe - Family
Knobloch • Knoblich • Knoblauch
 

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hauptseite
Hlavní stránka
Hlavná stránka
pl: Benedyktyni i ród Knoblochów
eo: Benediktanoj kaj la gento Knobloch
de: Benediktiner und die Sippe Knobloch
cs: Benediktíni a rod Knoblochů
sk: Benediktíni a rod Knobloch
Statystyka
Statistiko
Statistik
Statistika
Štatistika
Rody przodków Wandy
Praulaj gentoj de Wanda
Sippen Wandas Vorfahren
Rody předků Wandy
Rody predkov Wandy
Różne linie i gałęzie rodu Knoblochów (A-Z)
Diversaj linioj kaj branĉoj de la gento Knobloch
Verschiedene Linien und Zweige der Sippe Knobloch
Různé linie a větve rodu Knoblochů (podle abecedy)
Rôzne línie a vetvy rodu Knobloch (abecedne)
według regionów
laŭregione
nach Regionen
podle území
podľa územia

Linioj kaj branĉoj de la gento Knobloch
Linie i gałęzie rodu Knoblochów
Linien und Zweige der Familie Knobloch
Linie a větve rodu Knoblochů
Linhas e ramos da família Knobloch
Lignes et branches de la famille Knobloch
Líneas y ramas de la familia Knobloch
Lines and branches of the Knobloch family

 
Kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski 
(surbaze de serĉado en la jaroj 1987-2020 kaj korespondado kun 950 familioj en la tuta mondo)


Alzaco • Alsace • Alzacja • Alsasko • Elsaß • Alsacia • Alsazia

Argentino • Argentina • Argentinien • Argentine • Argentyna

Aŭstralio • Austrálie • Australien • Australia • Australie

Badenio • Bádensko • Baden • Bade • Badenia

Bavario • Bavorsko • Bayern • Bavaria • Baviera • Bavière • Baviera • Bawaria

Berlino • Berlin

Besarabio • Besarabia • Bessarabsko • Bessarabien • Bessarabia • Bessarabie

Bohemio • Čechy • Böhmen • Bohemia • Bohème • Boemia • Czechy

Brandenburgio • Braninorsko • Brandenburg • Brandeburgo • Brandenbourg • Brandenburgia

Brazilo • Brazílie • Brasilien • Brazil • Brasil • Brésil • Brasile • Brazylia

Bukovino • Bukovina • Bukovinsko • Bukowina • Bukovina • Bucovina • Bucovine

Danio • Dánsko • Dänemark • Denmark • Dinamarca • Danemark • Danimarca • Dania

Finlando • Finsko • Finnland • Finland • Finlande • Finlandia

Frankonio • Fransko • Franken • Franconia • Franconia • Franconie • Frankonia

Galicio • Galicja • Halič • Galizien • Galicia • Galicie • Gácsország • Galizia • Halychyna • Галичина

Grandpolio • Velkopolsko • Großpolen • Greater Poland • Polonia Mayor • Grande Pologne • Grande Polonia • Wielkopolska

Heslando • Hesensko • Hessen • Hesse • Assia • Hesja

Kanado • Canada • Canadá • Kanada

Kujavio • Kujavsko • Kujawien • Kujavia • Cujavia • Cujavie • Kujawy

Litovio • Litva • Litauen • Lithuania • Lituania • Lithuanie • Litwa

Lodzlando • Łódzkie • Lodžsko • Lodzkie • La Provincia Lodzkie

Loreno • Lotrinsko • Lothringen • Lorraine • Lorena • Lotaryngia

Varmio-Mazurio • Warmia-Mazury • Varminsko-Mazursko • Ermland-Masuren • Masuria • Mazurie

Malsupra Saksio • Dolní Sasko • Niedersachsen • Lower Saxony • Baja Sajonia • Basse-Saxe • Bassa Sassonia • Dolna Saksonia

Meklenburgo • Meklenbursko • Mecklenburg • Mecklenburgo • Mecklembourg • Meclemburgo • Meklemburgia

Moravio • Morawy • Morava • Mähren • Moravia • Moravie

Namibio • Namibie • Namibien • Namibia

Nederlando • Holandsko • Niederlande • Netherlands

Países-Bajos • Pays-Bas • Paesi Bassi • Holandia

Norvegio • Norsko • Norwegen • Norway • Norvège • Norvegia • Norwegia

Nov-Zelando • Nový Zéland • Neuseeland • New Zealand • Nueva Zelanda • Nouvelle-Zélande • Nuova Zelanda • Nowa Zelandia

Palatinato • Pfalz • Palatynat • Falc • Palatinate • Palatinado • Palatinat

Pomeranio • Pomořany • Pommern • Pomerania • Poméranie • Pomorze

Rejna Heslando • Rheinhessen • Rhine Hesse • Hesja Nadreńska

Rejnlando • Porýnsko • Rheinland • Rhineland • Renania • Rhénanie • Nadrenia

Ruslando • Rusko • Russia • Rusia • Russie • Rosja

Supra Luzacio • Górne Łużyce • Horní Lužice • Oberlausitz • Upper Lusatia • Alta Lusacia • Haute-Lusace • Alta Lusazia

Saarlando • Sársko • Saarland • Saar • Sarre • Saar • Saara

Saksio • Sasko • Sachsen • Saxony • Sajonia • Saxe • Sassonia • Saksonia

Saksio-Anhalto • Sasko-Anhaltsko • Sachsen-Anhalt • Saxony-Anhalt • Sajonia-Anhalt • Sassonia-Anhalt • Saksonia-Anhalt

Silezio • Schlesien • Śląsk • Slezsko • Silesia • Silésie • Slesia • Sliezsko

Ŝlesvigo • Šlesvicko • Schleswig • Szlezwik

Slovakio • Słowacja • Slovensko • Slowakei • Slovakia • Eslovaquia • Slovaquie • Slovacchia

Stirio • Štýrsko • Steiermark • Styrie • Stiria • Styria

Sudafriko • Jihoafrická republika • Südafrika • South African Union • Sudáfrica • Afrique du Sud • Repubblica Sudafricana • Afryka Południowa

Svedio • Švédsko • Sweden • Suède • Svezia • Szwecja

Svislando • Švýcarsko • Schweiz • Switzerland • Suisse • Svizzera

Tirolo • Tyrolsko • Tirol • Tyrol

Turingio • Durynsko • Thüringen • Thuringia • Turingia • Thuringe • Turyngia

Ukrainio • Ukrajina • Ukraine • Ucrania • Ucraina • Україна • Ukraina

Usono • Spojené státy • die Vereinigten Staaten • United States • Estados Unidos • États-Unis • Stati Uniti • Stany Zjednoczone

Vistula Pomeranio • Viselské Pomořansko • Westpreußen • Vistula Pomerania • Pomerania Vistulana • Poméranie de la Vistule • Pomerania di Vistola • Pomorze Nadwiślańskie

Varmio • Varminsko • Ermland • Varmie • Varmia • Warmia

Vestfalio • Vestfálsko • Westfalen • Westphalia • Westfalia • Westphalie • Vestfalia • Westfalia

Vieno • Víděn • Wien • Viena • Vienne • Vienna • Wiedeń

Volinio • Volyň • Wolhynien • Volhynia • Volhynie • Wołyń

Vurtembergo • Württemberg • Württembersko  • Wuerttemberg • Wurtemberg • Wirtembergia


Tiu paĝo estos kompletigata  • Ta strona będzie uzupełniana • Tato stránka bude aktualizována • Diese Seite wird aktualisiert • This page will be updated


mnohojazyčné stránky, kterých cílem je informovat lidi kteří rádi brouzdají po internetu o možnosti bezplatné a snadné výuky esperanta.
https://lernu.net/cs
http://kurso.com.br/index.php?cs
Esperanto je živoucí jazyk velmi vhodný pro mezinárodní komunikaci z vzdálenými bratranci