Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento - Ród - Sippe - Family
Knobloch • Knoblich • Knoblauch

  
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hauptseite
Hlavní stránka
Benedyktyni i ród Knoblochów
Benediktanoj kaj la gento Knobloch
Benediktiner und die Sippe Knobloch
Benediktíni a rod Knoblochů
Statystyka
Statistiko
Statistik
Statistika
Rody przodków Wandy
Praulaj gentoj de Wanda
Sippen Wandas Vorfahren
Rody předků Wandy
Różne linie i gałęzie rodu Knoblochów (A-Z)
Diversaj linioj kaj branĉoj de la gento Knobloch
Verschiedene Linien und Zweige der Sippe Knobloch
Různé linie a větve rodu Knoblochů (podle abecedy)
według regionów
laŭregione
nach Regionen
podle území
 

Idaro de de Andreas Knoblich
* 20.03.1779 Kusterdingen
kompilita de Edward Tadeusz Wojtakowski

Vurtembergo

Kusterdingen

Wannweil

familioj / rodziny 1801-1850

Andreas Knoblich (Weber = teksisto, gepatroj: Martin Knoblich (Weber) & Agnes Rühle)
* 20.03.1779 Kusterdingen, † 03.06.1854 Kusterdingen
∞ 07.05.1811 Kusterdingen):
Anna Margaretha Wandel (gepatroj: )
* 31.08.1789 Kusterdingen, † 27.06.1822 Kusterdingen
Infanoj:
1) Johann Adam Knoblich * 07.11.1811 Kusterdingen, † 04.07.1876 Kusterdingen (Schuhmacher), ∞ 20.01.1839 Kusterdingen → Christine Grauer
2) Anna Maria Knoblich * 27.02.1813 Kusterdingen, † 25.05.1814 Kusterdingen
3) Andreas Knoblich * 30.03.1814 Kusterdingen, † 04.05.1873 Kusterdingen, I ∞ 10.01.1847 → Christina Catharina Schauer, II ∞ 07.10.1866 → Maria Barbara Ott
4) Anna Maria Knoblich * 03.06.1816 Kusterdingen, ∞ 1841 Kusterdingen → Michael Mauer
5) Johann Georg Knoblich * 17.07.1817 Kusterdingen, † 13.03.1876 Kusterdingen, ∞ 16.08.1863 Kusterdingen → Auguste Margarethe Luise .....
6) Martin Knoblich * 19.12.1818 Kusterdingen, ∞ 19.10.1857 Blaubeuren al Anna Rosina Mau
7) Jakob Knoblich * 30.03.1820 Kusterdingen, † 13.10.1838 Kusterdingen
8) Anonymus * & † 23.06.1822 Kusterdingen


Johann Adam Knoblich (Schuhmacher, gepatroj: Andreas Knoblich (Weber) & Anna Margaretha Wandel)
* 07.11.1811 Kusterdinden, † 04.07.1876 Kusterdinden
∞ 20.01.1839 Kusterdinden
Christine Grauer (gepatroj: ...... Grauer (Weber) & Anna Margaretha Kaiser)
* 13.12.1810 Kusterdinden, † 26.01.1866 Kusterdinden
Infanoj:
1) Adam Knoblich * 06.02.1839 Kusterdinden, † 13.09.1902 Kusterdinden, I ∞ 14.04.1863 → Maria Barbara ..andel
2) Conrad Knoblich * 11.08.1840 Kusterdinden, † 10.01.1841 Kusterdinden
3) Anna Maria Knoblich * 03.03.1842 Kusterdinden, † 19.03.1842 Kusterdinden
4) Johann Georg Knoblich * 29.10.1843 Kusterdinden, † 03.12.1904 Kusterdinden, ∞ 05.12.1876 → Christina Barbara Wandel
5) Christina Knoblich * 18.10.1845 Kusterdinden, ∞ 15.08.1863 → ...
6) Barbara Knoblich * 13.11.1848 Kusterdinden, † 18.01.1851 Kusterdinden
7) Jakob Knoblich * 06.09.1850 Kusterdinden, † 23.08.1857 Kusterdinden
8) Anna Margaretha Knoblich * 26.10.1853 Kusterdinden, ∞ 29.03.1875 → Carol Wandel


Anna Maria Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich (Weber) & Anna Margaretha Wandel)
* 03.06.1816 Kusterdingen
∞ 1841 Kusterdingen
Michael Mauer (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Andreas Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich (Weber) & Anna Margaretha Wandel)
* 30.03.1814 Kusterdingen, † 04.05.1873 Kusterdingen
I ∞  10.01.1847 Kusterdingen
Christina Katharina Marx (gepatroj: Andreas Marx (Schneider) & Christina Magd. Hölle)
* 14.01.1820 Kusterdingen, † 10.12.1865 Kusterdingen
Infanoj:
1) Agnes Knoblich * 18.11.1847 Kusterdingen, voto Wolf
2) Jakob Knoblich * 13.08.1850 Kusterdingen (Schuhmacher in Reutlingen)
3) Andreas Knoblich * 17.01.1856 Kusterdingen, ∞ 05.09.1885 Reutlingen → Katharina Dorothea Renz
4) Katharina Knoblich * 17.02.1859 Kusterdingen
II ∞ 07.10.1866 Kusterdingen
Maria Barbara Ott (gepatroj: )
* 03.11.1828 Kusterdingen, † 31.08.1885 Kusterdingen
Infanoj:
1) Wilhelm Friedrich Knoblich * 21.12.1867 Kusterdingen


familioj / rodziny 1851-1900

Martin Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich (Weber) & Anna Margaretha Wandel)
∞ 19.10.1857 Blaubeuren
Anna Rosina Mau (gepatroj: )
* 19.12.1818 Kusterdingen
Infanoj: ?


Adam Knoblich (Schuhmacher, gepatroj: Johann Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christine Grauer)
* 06.02.1839 Kusterdingen, † 13.09.1902 Kusterdingen
I ∞ 14.04.1863 Kusterdingen
Maria Barbara Wandel (gepatroj: Johann Christoph Wandel (Bauer) & Maria Barbara Rühle)
* 25.03.1833 Kusterdingen, † 02.06.1972 Kusterdingen
Infanoj:
1) Adam Knoblich * 27.03.1864 Kusterdingen, † 07.04.1864 Kusterdingen
2) Johann Jakob Knoblich * 22.05.1865 Kusterdingen, † Wannweil ..... (Bauer), ∞ 24.05.1898 Kusterdingen al Catharina Wandel
3) Maria Barbara Knoblich * 23.06.1867 Kusterdingen, ∞ 24.09,1896 al
4) Anonyma * kaj † 17.02.1871 Kusterdingen
5) Adam Knoblich * 02.01.1872 Kusterdingen, † 02.08.1872 Kusterdingen
II ∞ 13.05.1873 Kusterdingen
Eva Barbara Wandel (gepatroj: Christoph Wandel (Weber) & Anna Margareta Wolf)
* 20.01.1851 Kusterdingen, † 07.02.1887 Kusterdingen
Infanoj:
1) Johann Adam Knoblich * 19.11.1874 Kusterdingen, † 10. Kusterdingen
2) Christoph Knoblich * 18.05.1876 Kusterdingen, † 17.11.1919 Wannweil, ∞ 11.10.1906 Wannweil al Karoline Rein
3) Adam Knoblich * 27.06.1877 Kusterdingen, † 02.09.1963 Kusterdingen (Schuhmacher), ∞ 13.05.1909 Kusterdingen al Christina Gaßner
4) Johann Georg Knoblich *  08.02.1879 Kusterdingen, † 13.05.1945 Kusterdingen (Bauer), ∞ 23.04.1903 al Barbara Ebinger
5) Anonyma * kaj †  25.09.1880 Kusterdingen
6) Anna Margaretha Knoblich * 23.10.1881 Kusterdingen, ∞ 24.08.1905 Kusterdingen al ...
7) Anonyma * kaj † 17.09.1883 Kusterdingen
8) Christina Knoblich * 23.03.1885 Kusterdingen
9) Anonyma * kaj †  02.02.1887 Kusterdingen


Christina Knoblich (gepatroj: Johann Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christine Grauer)
* 18.10.1845 Kusterdingen
∞ 15.08.1863 Kusterdingen
........ (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Johann Georg Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich (Weber) & Anna Margaretha Wandel)
* 17.07.1817 Kusterdingen, † 13.03.1876 Kusterdingen
∞ 26.08.1863 Kusterdingen al:
Auguste Margarethe Luise Wandel (gepatroj: Konrad Wandel & Anna Susanna Katharina Fischer)
* 26.11.1823 Kusterdingen, † 23.11.1882 Kusterdingen
Infanoj:
1) Konrad August Knoblich * 27.08.1864 Kusterdingen, † 19.09.1864 Kusterdingen
2) Georg Karl Knoblich * 20.12.1865 Kusterdingen, † 05.09.1894 Kusterdingen
3) Konrad Knoblich * 15.09.1867 Kusterdingen, † 10.02.1868 Kusterdingen


Agnes Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich & Christina Katharina Marx)
* 18.11.1847 Kusterdingen

Johann Martin Wolf (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Anna Margaretha Knoblich (gepatroj: Johann Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christine Grauer)
* 26.10.1853 Kusterdingen
∞ 29.03.1875 Kusterdingen
Carl Wandel (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Johann Georg Knoblich (Schuhmacher, gepatroj: Johann Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christine Grauer)
*  29.10.1843 Kusterdingen, † 03.12.1904 Kusterdingen
∞ 05.12.1876 Kusterdingen
Christina Barbara Wandel (gepatroj: ...... Wandel (Schuhmacher) & Friederika Marx)
* 17.10.1846 Kusterdingen, † 05.10.1901 Kusterdingen
Infanoj:
1) Catharina Knoblich * 10.08.1877 Kusterdingen, † 12.08.1877 Kusterdingen
2) Christina Knoblich * 10.08.1877 Kusterdingen, † 13.08.1877 Kusterdingen
3) Conrad Knoblich * 01.05.1878 Kusterdingen, † .... 04.05.1918
4) Agnes Knoblich * 31.01.1884 Kusterdingen, † 28.09.1884 Kusterdingen
5) Christiana Barbara Knoblich * 06.10.1888 Kusterdingen, † 28.04.1889 Kusterdingen


Andreas Knoblich (gepatroj: Andreas Knoblich & Christina Katharina Marx)
* 17.01.1856 Kusterdingen
∞ 05.09.1885 Reutlingen
Katharina Dorothea Renz (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Maria Barbara Knoblich (gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Maria Barbara Wandel)
* 23.06.1867 Kusterdingen
∞ .... 14.09.1896
....... (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Johann Jakob Knoblich (Bauer, gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Maria Barbara Wandel)
* 22.05.1865 Kusterdingen, † Wannweil
∞ 24.05.1898 Kusterdingen
Catharina Wandel (gepatroj: Jakob Wandel (Bauer) & )
* 02.12.1866 Kusterdingen, † 06.08.1937 Kusterdingen
Infanoj:
1) Jakob Knoblich * 14.02.1899 Kusterdingen, ∞ 21.11.1929 → Anna Maria Walker
2) Adam Knoblich * 01.08.1902 Kusterdingen, ∞ 25.10.1934 → Johanna Sofia Murik
3) Friedrich Knoblich * 18.06.1904 Kusterdingen, † .... 20.02.1941, ∞ 15.07.1933 Walddorf → Emma ...
4) Catharina Knoblich * 19.02.1906 Kusterdingen, ∞ 10.11.1928 → Paul Forner


familioj / rodziny 1901-1950

Johann Georg Knoblich (Bauer, gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Eva Barbara Wandel)
* 08.02.1879 Kusterdingen, † 13.05.1945 Kusterdingen
∞ 23.04.1903 Kusterdingen
Barbara Ebinger (gepatroj: Jakob Ebinger & Eva Barbara Mozer)
* 11.04.1880 Kusterdingen, † 29.02.1940 Kusterdingen
Infanoj:
1) Georg Knoblich * 14.02.1904 Kusterdingen, † ... 02.07.1985, ∞ 16.11.1927 Kusterdingen gepatroj: Anna Ott
2) Jakob Knoblich * 08.04.1905 Kusterdingen, † 15.08.1905 Kusterdingen
3) Gottlob Knoblich * 07.04.1906 Kusterdingen, † 15.08.1906 Kusterdingen
4) Barbara Knoblich * 16.12.1907 Kusterdingen, † 14.05.1988 Kusterdingen


Anna Margareta Knoblich (gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Eva Barbara Wandel)
* 23.10.1881 Kusterdingen
∞ 24.08.1905 Kusterdingen al:
...... (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Christoph Knoblich (Tagelöhner, gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Eva Barbara Wandel)
* 18.05.1876 Kusterdingen, † 17.11.1919 Wannweil
∞ 11.10.1906 Wannweil
Karoline Rein (gepatroj: )
* 14.09.1877 Wannweil, † 16.05.1953 Wannweil
Infanoj:
Albert Knoblich * 12.09.1912 Wannweil, ∞ 10.07.1943 Wilhelmsdorf gepatroj: Maria Metzger


Adam Knoblich (Schuhmacher, gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Eva Barbara Wandel)
* 27.06.1877 Kusterdingen, † 02.09.1963 Kusterdingen
∞ 13.05.1909 Kusterdingen
Christina Gaßner (gepatroj: Gottlieb Gaßner (Bauer in Sirchingen) & Karoline Koch)
* 21.06.1889 Sirchingen
Infanoj:
1) Karoline Knoblich * 11.04.1910 Kusterdingen, ∞ 22.03.1936 Ebingen → Jakob Gutbrod
2) Adam Knoblich * 21.01.1912 Kusterdingen, †  05.11.1932 Kusterdingen
3) Maria Knoblich * 08.07.1915 Kusterdingen, ∞ 25.07.1936 → Jakob Walz
4) Gustav Knoblich * 23.01.1923 Kusterdingen, {†} 20.12.1942  Italio


Georg Knoblich (Schneidermeister, gepatroj: Johann Georg Knoblich (Bauer) & Barbara Ebinger)
* 14.02.1904 Kusterdingen, † ... 02.07.1985
∞ 16.11.1927 Kusterdingen
Anna Ott (gepatroj: Johannes Ott (Fabrikarbeiter) & Elisabetha Balk)
* 18.01.1898 Kusterdingen, † 21.04.1970 Kusterdingen
Infanoj:
1) Walter Heinrich Knoblich * 28.07.1924 Kusterdingen, ∞ 03.05.1947 Wannweil → Luise Wurster
2) Gerhardt Georg Knoblich * 19.05.1929 Kusterdingen, † 26.04.1976 Zwiefalten,→ 02.06.1956 al Else Schaal
3) Günther Knoblich * 27.05.1935 Kusterdingen, ∞ 03.10.1958 → Margarita Reivhart


Catharina Knoblich (gepatroj: Johann Jakob Knoblich (Bauer) & Catharina Wandel)
* 19.02.1906 Kusterdingen
∞ 10.11.1928 Wannnweil
Paul Forner (gepatroj: )
*
Infanoj:
Gerhard Knoblich * 26.05.1927 Tübingen


Jakob Knoblich (Landwirt, gepatroj: Johann Jakob Knoblich (Bauer) & Catharina Wandel)
* 14.02.1899 Kusterdingen
∞ 21.11.1929 Kusterdingen al:
Anna Maria Walker (gepatroj: Johann Jakob Walker (Bauer) & Anna Maria Ott)
* 15.10.1905 Kusterdingen
Infanoj: ?


Friedrich Knoblich (gepatroj: Johann Jakob Knoblich (Bauer) & Catharina Wandel)
* 18.06.1904 Kusterdingen, † .... 20.02.1941
∞ 15.07.1933 Walddorf
Emma Gaiser (gepatroj: )
* Walddorf
Infanoj: ?


Adam Knoblich (gepatroj: Johann Jakob Knoblich (Bauer) & Catharina Wandel)
* 01.08.1902 Kusterdingen
∞ 25.10.1934 Leonberg
Johanna Sofia Murik (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Karoline Knoblich (gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christina Gaßner)
* 11.04.1910 Kusterdingen
∞ 22.03.1936 Ebingen
Jakob Gutbrod (gepatroj: )
*
Infanoj:
Ewald Knoblich * 10.02.1932 Kusterdingen


Maria Knoblich (gepatroj: Adam Knoblich (Schuhmacher) & Christina Gaßner)
* 08.07.1915 Kusterdingen
∞ 25.07.1936 Kusterdingen
Jakob Walz (gepatroj: )


Albert Knoblich (Klempner, gepatroj: Christoph Knoblich & Karoline Rein)
* 12.09.1912 Wannweil
∞ 10.07.1943 Wilhelmsdorf
Maria Metzger (gepatroj: )
* 15.12.1916 Wilhelmsdorf, † 17.10.1987 Wannweil
Infanoj:
1) Eberhard Knoblich * 21.02.1945 Ravensburg, ∞ 14.10.1967 Wannweil → Maria van Witzenburg
2) Erika Knoblich * ..... .09.1948, † .... 08.10.1967
2) Sigrid Knoblich * ...... 1956


Walter Heinrich Knoblich (gepatroj: Georg Knoblich & Anna Ott)
* 28.07.1924 Kusterdingen
∞ 03.05.1947 Wannweil
Luise Wurster (gepatroj:)
* .... 12.03.1925
Infanoj:
Helmut Knoblich


familioj / rodziny 1951-2000

Gerhardt Georg Knoblich  (gepatroj: Georg Knoblich & Anna Ott)
* 19.05.1929 Kusterdingen, † 26.04.1976 Zwiefalten
∞ 02.06.1956 Kusterdingen
Else Schaal ( )
*
Infanoj: ?


Günther Knoblich (gepatroj: Georg Knoblich & Anna Ott)
* 27.05.1935 Kusterdingen
∞ 03.10.1958 Wannweil
Margarita Reichart (gepatroj: )
*
Infanoj: ?


Eberhard Knoblich (gepatroj: Albert Knoblich & Maria Metzger)
*

Maria van Witzenburg (gepatroj: )
*
Infanoj:
Maike Knoblich
Jaap Knoblich
Mariolein Knoblich


Sigrid Knoblich (gepatroj: Albert Knoblich & Maria Metzger)
* ..... 1956
∞ .
....... (gepatroj: )
*
Infanoj:
Sarah
Katharina


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami