Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Род • Famille • Sippe • Family
Kisielewicz • Киселевич

Strona główna
Ĉefa paĝo
Головна сторінка
Page initiale
Hlavní stránka
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Статистика
Estatística
Statistika
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Сім'ї
Famílias
Rodiny
Familien
Familles
Families
Tablice
Tabeloj
Тaблицi
Tábuas
Tabulky
Tabellen
Tables
Tables
Domy
Domoj
Житлa
Casas
Domy
Häuser
Maisons
Houses
Śluby 1
Nuptoj 1
Шлюби 1
Casamentos 1
Svatby 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Шлюби 2
Casamentos 2
Svatby 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Жіночі гілки
Ramos femininos
Ženské větve
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
У адресних книгах
In directories
V adresářích
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories

Tabelaro de la gento Kisielewicz

Dotychczas zebrane informacje o rodzie prezentujemy w formie tabel. Protoplaści gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Protoplaści gałęzi • Protopatroj de branĉoj

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Wojciech ∞ ~1765

Wojciech Kisiel
alias Kisielewicz
*
∞ ~1765
Katarzyna Woźniak
*

Wojciech Kisielewicz
* 1766
∞ 27.01.1790 PK Dobrotwór
 (el Sielec, dom 4)
Katarzyna Jaskuła
*
Stansław Kostka Kisielewicz
* 4.01.1790 Zawonie (dom 214)
∞ 4.11.1810 PK Dobrotwór
Teresa Mroczkowska
* 1791 (1786),
†19.04.1847 Zawonie (210)
Jan Kisielewicz * 29.12.1811 Zawonie
† 7.01.1812 Zawonie (dom ?)
     
Małgorzata Kisielewicz
* 13.06.1813 Zawonie,
∞ 1832 PK Dobrotwór
Maciej Guz
* 1805
Magdalena Guz
* 1833
   
Kazimierz Guz
* 12.03.1835 (dom 207)
† 29.01.1846 Zawonie (dom 207)
   
Gerwazy Guz
* ,
∞ 1875 PK Dobrotwór
Marianna Dziechciarz
*
 (gepatroj: Bazyli Dziechciarz
& Katarzyna Harasiuk)
   
Franciszka Guz * 1852,
† 8.10.1852 Zawonie (dom 309)
   
Marianna Kisielewicz
* 1819 Zawonie
     
Katarzyna Kisielewicz
* 1820
† 1.12.1842 Zawonie (dom 210)
     
Jakub Kisielewicz
18.04.1822 Zawonie (dom 210)
† 10.12.1899 Zawonie
∞ 1843 PK Dobrotwór
Józefa Dąbrowska
*
(gepatroj: Wojciech Dąbrowski
& Franciszka Kisielewicz)
Piotr Kisielewicz
* 1851
∞ 1876 PK Dobrotwór
Franciszka Kisielewicz
*
(gepatroj: Antoni Kisielewicz
& Magdalena Kaliszczak)
Bronisław Kisielewicz
* 1892
 
Stanisław Kisielewicz
* 1854,
† 13.06.1856 Zawonie (dom 210)
   
Apolonia Kisielewicz
* 1828
∞ 22.02.1848 PK Dobrotwór
 (domy 71 & 210)
Jan Olszewski
* 1831
(gepatroj: Augustyn Olszewski
& Małgorzata Kosawcy)
Marianna Olszewska
*
∞ 1869 PK Dobrotwór
Józef Gauik
*
   
Agata Olszewska
*
∞ ~ 1891
Paweł Gaulik
*
   
Jan Kisielewicz
* 1829 Zawonie
     
Małgorzata Kisielewicz
* 15.07.1793 Zawonie (dom 4)
† 26.02.1798 Dobrotwór
(dom 210)
       
Ignacy Kisielewicz
* 16.07.1795 Zawonie (dom 210)
       
Agnieszka Kisielewicz
* 26.12.1798 Dobrotwór
(dom 210)
∞ 11.02.1816 PK Dobrotwór
Michał Capiński
* 28.09.1793 Zawonie
(dom 223)
(gepatroj: Jan Cap
alias Capiński
& Marianna Kisiel
alias Kisielewicz
Zawonie, dom 223)
Rozalia Capińska
* 1817 Dobrotwór
† 30.05.1818 Dobrotwór (dom 221)
     
Maria Capińska
* 1819 Dobrotwór
∞ 1833 PK Dobrotwór
Michał Babiński
*
(gepatroj: Jakub Babiński
& Rozalia Zagórska)
     
Teresa Capińska
* 1821 Dobrotwór
I ∞ 1836 PK Dobrotwór
Józef Howorka (kowal)
* 1808
(gepatroj: Jakub Howorka
& Apolonia Mroczkowska)
Tekla Howorka
* 11.10..1840 Dobrotwór
(dom 221)
† 18.09.1897
   
II ∞  12.02.1863 PK Dobrotwór
Stefan Kucach
*
(gepatroj: Bazyli Kucach
& Justyna Harasym)
     
III ∞ 5.02.1867 PK Dobrotwór
Józef Staniszewski
* 1824
(gepatroj: Antoni Staniszewski
& Marianna)
     
Wojciech Capiński
* 1824 Dobrotwór
     
Anna Capińska
* 1825
 ∞ 9.02.1840 PK Dobrotwór
Jan Morawiecki
* 1822
(gepatroj: Stefan Morawiecki
& Ksenia Batiuk)
     
Agata Capińska
* 1828 Dobrotwór
† 12.03.1829 Dobrotwór (dom 221)
     
Tekla Capińska
* 1830 Dobrotwór
† 29.08.1830 Dobrotwór (dom 221)
     
Rozalia Capińska
* 1831 Dobrotwór
I ∞ 31.01.1847 PK Dobrotwór
(domy 92 & 221)
Jan Koziura
* 1830
(gepatroj: Krzysztof Koziura
& Maria Ptasznik)
Ignacy Koziura
*
† 1852
   
II ∞ 1859 PK Dobrotwór
Jan Chudy
*
     
III ∞ 24.11.1862 PK Dobrotwór
Jurko Batiuk
^
     
Anastazja Capińska
* 1834 Dobrotwór
∞ 1849 PK Dobrotwór
Jan Hrabiń
*
(gepatroj: Pantaleon Hrabiń
& Marianna Mudryko)
     
Katarzyna Capińska
* 1836 Dobrotwór
† 20.03.1836 Dobrotwór (dom 221)
     
Piotr Capiński
* 1837 Dobrotwór
† 4.12.1844 Dobrotwr (dom 221)
     
Marcin Capiński
* 30.10.1840 Dobrotwór (dom 221)
† 28.02.1841 Dobrotwór (dom 221)
     
Jacek Kisiel
* 27.08.1784 Dobrotwór
(dom 4)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Kazimierz ∞ ~1768

Kazimierz Kisielewicz
*
(bednarz)
∞ ~1768
Agnieszka
* ~1732
† 29.03.1808 Zawonie
(dom 201)

Franciszek Kisilewicz
* 1969 Dobrotwór
∞ 16.02.1793 PK Dobrotwór
(dom 201)
Katarzyna Porada
alias Poradiuk
* 1774
Rozalia Kisielewicz
* 1795 Zawonie,
† 27.06.1797 Zawonie (dom 75)
       
Tomasz Kisielewicz
* 22.09.1798 Zawonie (dom 75)
       
Maciej Kisielewicz
* 1803 Zawonie,
† 25.10.1855 Dobrotów (dom 3)
∞ ~1832
Tacianna Prociow
*
Wojciech Kisielewicz
* 12.04.1833 Dobrotwór (dom 3)
† 7.08.1834 Dobrotwór (dom 3)
     
Joanna Kisielewicz
* 1835 Dobrotwór
† 11.09.1841 Dobrotwór (dom 3)
     
Jan Kisielewicz
† 12.05.1837 Dobrotwór (dom 3)
     
Jan Kisielewicz
† 12.10.1839 Dobrotwór (dom 3)
     
Jan Kisielewicz
† 11.09.1841 Dobrotwór (dom 3)
     
Wojciech Kisielewicz
* 1806 Zawonie
       
Wawrzyniec Kisielewicz
* 1811 Zawonie
       
Jakub Kisilewcz
* 1812 Zawonie
       
Maria Kisielewicz
* 1817
∞ 4.02.1842 PK Dobrotwór
Fryderyk Schneider
* 1808
(gepatroj: Fryderyk Schneider}
& Dorota Beker)
Franciszka Schneider
* 1844
∞ 22.11.1868 PK Dobrotwór
Klemens Petryk
* 1842
     
Marcin Schneider
* 1848,
† 1.11.1855 Dobrotwór (dom 235)
     
Marianna Kisielewicz
* 1771 Dobrotwór
† 19.07.1831 (dom 90)
 ∞ 3.02.1788 PK Dobrotwór
(dom 201)
Wojciech Porada alias Poradiuk
* 1764
† 25.02.1825 (dom 200)
Stanisław Kostka Poradiuk
* 20.12.1789 Dobrotwór (dom 201)
       
Adam Porada * 25.12.1791 Dobrotwór        
Katarzyna Poradiuk
* 1808
∞ 13.02.1825 PK Dobrotwór
(dom 85)
Szymon Mizerakiewicz
* 1806
(gepatroj: Tomasz Mizerakiewicz
& Marianna Ciesielska)
       
Wojciech Kisielewicz
* 1782
∞ 14.02.1802 PK Dobrotwór
Katarzyna Jaworska
* 1782
(gepatroj: Wojciech Jaworski
& )
         
Petronella Kisielewicz
* Dobrotwór
∞ 14.02.1808 PK Dobrotwór
Wojciech Capiński
*
(gepatroj: Jan Capiński
& Marianna Kisielewicz)
Jan Capiński
*15.01.1809 Zawonie (dom 223)
† 3.04.1809 Zawonie
       
Mateusz Kisielewicz
* Dobrotwór
∞ 14.02.1808 PK Dobrotwór
Apolonia Kisielewicz
* Zawonie
(gepatroj: Wojciech Kisielewicz & )
Wincenty Kisielewicz
* 7.04.1809 Dobrotwór
(dom 201)
       
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
 ♥♥ Józef ∞ ~ 1777

Józef  Kisilewicz
*
∞ ~1777 PK Dobrotwór
Marianna Rybka alias Rybicka
(Marianna de Mosty)
* 1752,
† 26.12.1830 Zawonie
(dom 211)

Małgorzata Kisielewicz
* 1778
∞ 14.11.1796 PK Dobrotwór (dom 211)
Marcin Koluch
*
         
Jakub Kisielewicz
* 1.09.1791 Zawonie (dom 82),
† 21.03.1849 (dom 66)
         
Apolonia Kisielewicz
*  30.12.1793
† 29.07.1799 Zawonie (dom 211)
         
Wojciech Kiesielewicz
 * 20.04.1800 Zawonie (dom 211)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Michał ∞ ~1780

Michał Kisielewicz
*
∞ ~1781
Małgorzata Grzegorzewicz
*

Adam Kisielewicz
* 1783
† 1.06.1795 Zawonie
         
Tekla Kisielewicz
* 1781
† 22.07.1836 Zawonie (dom 93),
I ∞ 21.07.1799 PK Dobrotwór
(Sielec, dom 78)
Wojciech Ptasznik
* 1777,
† 12.11.1801 Sielec (dom 78)
         
II  ∞ 6.11.1802 PK Dobrotwór
(Zawonie, dom 93)
Jan Kisielewicz
* 1776
† 17.11.1824 Zawonie (dom 93)
Marianna Kisielewicz
* 1803 Zawonie,
∞ 25.11.1827 PK Dobrotwór
Michał Kowalczuk
*
(gepatroj: Bazyli Kowalczuk
& Tatiana Czyran)
Rozalia Kowalczuk
* 1836
     
Franciszka Kisielewicz
* 1808 Zawonie
       
Agnieszka Kiesielewicz
* 1809 Zawonie
       
Mikołaj Kisielewicz
* 1804
∞ 1835 PK Dobrotwór
Katarzyna Byk
* 1817
(gepatroj: Antoni Byk
& Franciszka Capińska)
Wawrzyniec Kisilewicz
* 9.08.1837 Dobrotwór  (dom 96)
     
Elżbieta Kisilewicz
* 1840 Dobrotwór
∞ 1861 PK Dobrotwór
Stefan Dańków
*
(patrino: Maria Dańków)
     
Anna Kisilewicz
* 1843 Dobrotwór
     
Feliks Kisilewicz
* 28.05.1846 Dobrotwór (dom 93)
     
Piotr Kisielewicz
* 1811 Zawonie
       
Kordula Kisielewicz
* 1820
† 27.06.1834 (dom 93)
       
Małgorzata Kisielewicz
* 1793
† 24.12.1797 (dom 115)
         
Michał Kisielewicz
* 1795
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Bartłomiej ∞ ~ 1781

Bartłomiej Kisilewicz
*1756
† 23.04.1831 Dobrotwór (dom 84)
∞ ~ 1781
Marianna Hołocicka
(Hołyk)
* 1743,
† 5.02.1813 Zawonie

Tomasz Kisielewicz
* 1782
† x.08.1831 (dom 84)
∞ 9.10.1803 PK Dobrotwór
(dom 84)
Małgorzata Kisielewicz
* 1779
† 13.08.1837 Dobrotwór (dom 84)
(gepatroj: Jan Kisielewicz & )
Maciej Kisielewicz
* 1805
∞ 1850 PK Dobrotwór
Tekla Kisielewicz
I voto Omylanowska
* 1812
(gepatroj: Wojciech Kisielewicz
& Rozalia Koszykoska)
       
Franciszek Kisielewicz
* 1807
       
Jan Kisielewicz
* 1810
∞ 25.02.1832 PK Dobrotwór
(domy 84 & 212)
Marianna Kisielewicz
* 1812
(gepatroj: Franciszek Kisielewicz
& Katarzyna Grzegorzewicz)
Anna Kisielewicz
* 1834
     
Bartłomiej Kisielewicz
* 1837
     
Andrzej Kisielewicz
* 1840 Zawonie
∞ 1868 PK Dobrotwór
Wiktoria Staniszewska
*
(gepatroj: Józef Staniszewski
& Anastazja Lachowska)
     
Anna Kisielewicz
* 1843
     
Marianna Kisielewicz
* 1814
       
Marcin Michał Kisielewicz
* 1817
       
Michał Kisilewicz
* 1783,
† 24.01.1803 Dobrotwór (dom 85)
         
Anna Kisiel
* 27.07.1787 Dobrotwór (dom 14)
         
Tekla Kisielewicz
* 1.10.1794 Dobrotwór (dom 84)
† 6.02.1795 Dobrotwór (dom 84)
         
Agnieszka Kisielewicz
* 10.01.1796 Dobrotwór
† 26.08.1800 Dobrotwór (dom 84)
         
Wiktoria Kisielewicz
* 24.04.1798 Dobrotwór (dom 84)
         
Magdalena Kiesielewicz
*  6.07.1801 Dobrotwór (dom 84
∞ 2.03.1829 PK Dobrotwór
Franciszek Szepeta
* 1798
(gepatroj: Franciszek Szepeta
- rolnik en Liczko & Anna )
Marcin Sapeta
* , † 1834
       
Teresa Sapeta
* 1835,
∞ 19.01.1868 PK Dobrotwór
Zachariasz Kowalczuk
* 1843
(gr-katolik,
patrino: Zofia Kowalczuk)
       
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
♥♥ Jan ∞ ~1784

JAN Kisilewicz
*
∞ ~1784
Urszula Grzegorzewicz
*

Benedykt Kisilewicz
* 23.03.1785 Zawonie (dom 5)
         
Onufry Kisielewicz
* 18.06.1792 Zawonie
† 25.12.1855 Sokal
∞ 2.02.1829 PK Dobrotwór
(domy 58 & 230)
Franciszka Kisielewicz
* 1808  Zawonie
(gepatroj: Andrzej Kisielewicz
& Apolonia Grębowiec)
 
Felicjan Kisielewicz
* 17.11.1830 Sokal
       
Tomasz Kisielewicz
* 12.12.1833 Sokal
       
Franciszek Kisielewicz
* 30.09.1836 Sokal
       
Agnieszka Kisielewicz
* 21.02.1839 Sokal
† 17.11.1840 Sokal
       
Maria Kisielewicz
* 13.03.1842 Sokal
† 3.07.1850 Sokal
       
Maciej Kisielewicz
* 20.02.1845 Sokal
† 15.04.1845 Sokal
       
Józef  Kisielewicz
* 19.03.1847 Sokal
       
Jan Kisielewicz
* 19.06.1850 Sokal
       
Maciej Kisielewicz
* 1795 Zawonie
         
Magdalena Kisielewicz
* 1.07.1798 (dom 212)
† 11.08.1802 (dom 216)
         
Mikołaj Kisielewicz
* 6.12.1801 Zawonie (dom 216)
† 4.08.1802 Zawonie (dom 216)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
♥♥ Franciszek ∞ 1786

Franciszek Kisielewicz
* 1761
† 27.04.1821 Zawonie (dom 212)
∞ 1786 PK Dobrotwór
Katarzyna Grzegorzewicz
* 1761
† 9.01.1837 Zawonie (dom 212)

Andrzej Kisielewicz
* 1794 Zawonie
         
Franciszka Kisielewicz
* 1797 Zawonie
         
Bartłomiej Kisielewicz
* 1797 Zawonie
∞ 14.02.1819 PK Dobrotwór
(dom 212)
Teresa Kisielewicz
*
(gepatroj: Antoni Kisilewicz
& Apolonia Ptasznik)
Jan Kisielewicz
* 1821 Zawonie
I ∞ 1855 PK Dobrotwór
Maria Rękas
*
(gepatroj: Wawrzyniec Rękas
& Katarzyna Kaliszczak)
       
II ∞ 21.05.1861 PK Dobrotwór
Katarzyna Kisilewicz
* 1834
(gepatroj: Bartłomiej Kisilewicz
& Maria Rzeczkowska)
       
Maria Kisielewicz
* 1824 Zawonie
       
Elżbieta Kisielewicz
* 1827 Zawonie
† 2.01.1831 Zawonie
       
Piotr Kisielewicz
* 1930 Zawonie
       
Tekla Kisilewicz
* 1832 Zawonie
† 1833 Zawonie
       
Aniela Kisielewicz
* 1834
∞ 1855 PK Dobrotwór
Jan Ptasznik
       
Franciszka Kisielewicz
* 1837 Zawonie
∞ 1856 PK Dobrotwór
Jan Rękas
*
(gepatroj: Wawrzyniec Rękas
& Katarzyna Kaliszczak)
Katarzyna Rękas
*
† 1860
     
Katarzyna Kisilewicz
* 1839 Zawonie
       
Kazimierz Benedykt Kisilewicz
* 1842
       
Joachim Kisilewicz
* 1844 Zawonie
       
           
Marianna Kisielewicz
*
∞ 5.02.1832 PK Dobrotwór
(domy 84 & 212)
Jan Kisielewicz
*
(gepatroj: Tomasz Kisielewicz
& Małgorzata Kisielewicz)
Anna Kisielewicz
* 1834
       
Bartłomiej Kisielewicz
* 1837
       
Andrzej Kisielewicz
* 1840 Zawonie
∞ 1868 PK Dobrotwór
Wiktoria Staniszewska
*
(gepatroj: Józef Staniszewski
& Anastazja Lachowska)
       
Anna Kisielewicz
* 1843
       
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
Wojciech Kisiel
alias Kisilewicz
*
† przed 1825
∞ ~1788
Katarzyna Wieczorek
* 1755
† 27.11.1825 Zawonie
(dom 214)
Jakub Kisiel
*  7.07.1789 Zawonie (dom 6)
         
Agata Kisilewicz
* 1796,
† 17.12.1831 Zawonie (dom 214)
 ∞ 25.02.1821 PK Dobrotwór
Wojciech Kisilewicz
* 26.03.1798 Zawonie (dom 213)
† 30.01.1833 Zawonie (dom 214)
(geptroj: Jozef Kisielewicz
& Zofia Duszko)
Katarzyna Kisielewicz
* 26.10.1821 Zawonie (dom 214)
∞ 15.11.1835 PK Dobrotwór
Stanisław Kisielewicz
* 1812
(gepatroj: Maciej Kisilewicz
& Anastazja Wieczorek)
Franciszek Kisilewicz
* 1839 Zawonie
∞ 1880 PK Dobrotwór
Marianna Kisilewicz
*
(gepatroj: Jakub Kisilewicz
& Józefa Dąbrwska)
     
Karol Kisilewicz
* 1841 Zawonie
     
Błażej Kisilewicz
* 1843 Zawonie
∞ 1870 PK Dobrotwór
Agnieszka Kisilewicz
*
(gepatroj: Stanisław Kisilewicz
& Marianna Guz)
     
Piotr Kisilewicz
* 18.10.1845 Zawonie (dom 214)
∞ 1872 PK Dobrotwór
Józefa Kisielewicz
*
(gepatroj: Antoni Kisilewicz
& Magdalena Kaliszczak)
     
Brygida Kisilewicz
* , 
∞ 1872 PK Dobrotwór
Jan Faliński
*
(gepatroj: Paweł Faliński
& Anna Kisilewicz)
     
Marianna Kisielwicz
* 1824 Zawonie
       
Elżbieta Kisielewicz
* 1826 Zawonie
       
Jan Kisielewicz
* 1830 Zawonie
† 30.12.1830 Zawonie
       
Wojciech Kiesielewicz
* 8.04.1798  Zawonie (dom 214)
† 7.01.1821 Zawonie (dom 214)
∞  ~1820
Marianna Rękas
(gepatroj: Jan Rękas - Podrudne
& Maria )
Agnieszka Kisielewicz
* 8.12.1820 Zawonie (dom 214)
† 6.01.1821 Zawonie (dom 214)
       
           
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
Wojciech Kisielewicz
*1766
∞ 27.01.1790 PK Dobrotwór
 (el Sielec)  (dom 4)
Katarzyna Jaskuła
* 1771

dom 210
Dobrotwór ??

Małgorzata Kisielewicz * 1792,
† 26.02.1798 Dobrotwór (dom 210)
         
Ignacy Kisielewicz
* 1795
         
Agnieszka Kisielewicz
* 26.12.1798 Dobrotwór (dom 210)
∞ 11.02.1816 PK Dobrotwór
Michał Capiński
* 28.09.1793 Zwonie (dom 223)
(gepatroj: Jan Cap
alias Capiński
& Marianna Kisiel
alias Kisielewicz
Zawonie, dom 223)
Rozalia Capińska
* 1817 Dobrotwór
† 30.05.1818 Dobrotwór (dom 221)
       
Maria Capińska
* 1819 Dobrotwór
∞ 1833 PK Dobrotwór
Michał Babiński
*
(gepatroj: Jakub Babiński
& Rozalia Zagórska)
       
Teresa Capińska
* 1821 Dobrotwór
I ∞ 1836 PK Dobrotwór
Józef Howorka
*
(gepatroj: Jakub Howorka
& Apolonia Mroczkowska)
       
II ∞  12.02.1863 PK Dobrotwór
Stefan Kucach
*
(gepatroj: Bazyli Kucach
& Justyna Harasym)
       
III ∞  1867
Józef Staniszewski
*
(gepatroj: Antoni Staniszewski
& Marianna)
       
Wojciech Capiński
* 1824 Dobrotwór
       
Anna Capińska
* 1825
 ∞ 9.02.1840 PK Dobrotwór
Jan Morawiecki
*
(gepatroj: Stefan Morawiecki
& Ksenia Batiuk)
       
Agata Capińska
* 1828 Dobrotwór
† 12.03.1829 Dobrotwór (dom 221)
       
Tekla Capińska
* 1830 Dobrotwór
† 29.08.1830 Dobrotwór (dom 221)
       
Rozalia Capińska
* 1831 Dobrotwór
I ∞ 1847 PK Dobrotwór
Jan Koziura
*
(gepatroj: Krzysztof Koziura
& Maria Ptasznik)
Ignacy Koziura
*
† 1852
     
II ∞ 1859 PK Dobrotwór
Jan Chudy
*
       
III ∞ 24.11.1862 PK Dobrotwór
Jurko Batiuk
*
       
Anastazja Capińska
* 1834 Dobrotwór
∞ 1849 PK Dobrotwór
Jan Hrabiń
*
(gepatroj: Pantaleon Hrabiń
& Marianna Mudryko)
       
Katarzyna Capińska
* 1836 Dobrotwór
† 1836
       
Piotr Capiński
* 1837 Dobrotwór
† 1836
       
Marcin Capiński
* 1840 Dobrotwór
       
           
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Antoni ∞ 1793

Antoni Kisielewicz
* 1770
∞ 10.02.1793
PK Dobrotwór
Barbara Grzegorzewicz
I voto Ptasznik
*  1762

Marianna Kisielewicz
* 22.06.1794 Sielec
† 26.11.1853 Sielec (dom 91)
∞ 9.02.1817 PK Dobrotwór
(dom 91)
Grzegorz Rybicki
* 1793
† 5.11.1853Sielec (dom 91)
(gepatroj: Feliks Rybicki - Sielec
& Franciszka )
Mateusz Rybicki
* 1818
∞ 1843 PK Dobrotwór
Katarzyna Mroczkowska
*
(gepatroj: Jan Mroczkowski
& Katarzyna Rzeczkowska)
       
Agnieszka Rybicka
* 1820
       
Anna Kisielewicz
* 21.07.1796 Sielec (dom 126)
† 7.05.1845 Sielec
 ∞ 14.02.1819 PK Dobrotwór
Ludwik Parafianowicz
* 1797, † 1837
(gepatroj: Adam Parafianowicz
& Apolonia )
Piotr Parafianowicz
* 2.02.1820 Sielec (dom 126)

Zofia
*
Tadeusz Parafianowicz
* 1845
† 1848 Sielec (dom 126)
     
Maria Parafianowicz
* , † 1854
     
Paweł Parafianowicz
* , † 1854
     
Magdalena Parafianowicz
* 1822 Sielec
       
Agnieszka Parafianowicz
* 1825 Sielec, † 1836 Sielec
       
Franciszek Parafianowicz
* 1827 Sielec, † 1854
       
Aniela Parafianowicz
* 1829 Sielec
       
Maria Parafianowicz
* 27.06.1832 Sielec (dom 126)
† 25.04.1906,
∞ 1852 PK Dobrotwór
Dominik Morawski
*
(gepatroj: Franciszek Morawski
& Elżbieta )
Józefa Morawska
*
∞  1875 PK Dobrotwów
Teodor Batiuk
*
     
Jan Morawski
* , †1857 Zawonie
     
Józef Morawski
* 1871
     
Jan Parafianowicz
* 19.01.1835 Sielec (dom 126)
∞ 1864 PK Dobrotwór
Agnieszka Koziura
*
(gepatroj: Andrzej Koziura
& Rozalia Białyk)
Magdalena Parafianowicz
*
∞1882 PK Dobrotwór
Stefan Smichura
*
(gepatroj: Erazm Smichura
& Marianna Zagórska)
Tekla Smichura
* 1892
   
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
1795 aŭ1784 ??????

Józef Kisilewicz
* 1842
† 19.03.1832 Zawonie
(dom 213)
∞  ~1795
Zofia Duszko
* 1861
† 26.01.1831 Zawonie
(dom 213)

           
Wojciech Kisilewicz
* 26.03.1798 Zawonie (dom 213)
† 30.01.1833 Zawonie (dom 214)
I ∞ 25.02.1821 PK Dobrotwór
Agata Kisilewicz
* 1796
† 17.12.1831 Zawonie (dom 214)
(gepatroj: Wojciech Kisilewicz
& Katarzyna Wieczorek)
Katarzyna Kisielewicz
* 26.10.1821 Zawonie (dom 214)
∞ 15.11.1835 PK Dobrotwór
Stanisław Kisielewicz
* 1812
(gepatroj: Maciej Kisilewicz
& Anastazja Wieczorek)
Franciszek Kisilewicz
* 1839 Zawonie
∞ 1880 PK Dobrotwór
Marianna Kisilewicz
*
(gepatroj: Jakub Kisilewicz
& Józefa Dąbrwska)
     
Karol Kisilewicz
* 1841 Zawonie
     
Błażej Kisilewicz
* 1843 Zawonie
∞ 1870 PK Dobrotwór
Agnieszka Kisilewicz
*
(gepatroj: Stanisław Kisilewicz
Marianna Guz)
     
Piotr Kisilewicz
* 18.10.1845 Zawonie (dom 214)
∞ 1872 PK Dobrotwór
Józefa Kisielewicz
*
(gepatroj: Antoni Kisilewicz
& Magdalena Kaliszczak)
     
Brygida Kisilewicz
* , 
∞ 1872 PK Dobrotwór
Jan Faliński
*
(gepatroj: Paweł Faliński
& Anna Kisilewicz)
     
Marianna Kisielwicz
* 1824 Zawonie
       
Elżbieta Kisielewicz
* 1826 Zawonie
       
Jan Kisielewicz
* 1830 Zawonie
† 30.12.1830 Zawonie
       
II ∞ 12.02.1832 PK Dobrotwór
Elżbieta Ptasznik, I v. Rękas
* 10.11.1811
(gepatroj: Wincenty Ptasznik
& Katarzyna Kisielewicz)
Magdalena Kisielewicz
* 1833
† 27.02.1834 Zawonie (dom 141)
       
Marianna Kisilewicz
* 1801
∞ 28.01.1821 PK Dobrotwór
Antoni Białous
* 1801
(gepatroj: Michał Białous
Małgorzata Mroczkowska)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Jan ∞ 1802


Jan Kisielewicz
* 1776
† 17.11.1824 Zawonie (dom 93)
 ∞ 6.11.1802 PK Dobrotwór
(dom 93)
Tekla Kisielewicz
* 1782
† 22.07.1836 Zawonie (dom 93)
I voto Ptasznik
(gepatroj: Michał &
Małgorzata Grzegorzewicz)

Marianna Kisielewicz
* 1803 Zawonie,
∞ 25.11.1827 PK Dobrotwór
Michał Kowlaczuk
*
(gepatroj: Bazyli Kowlaczuk
& Tatiana Czyran)
         
Franciszka Kisielewicz
* 1808 Zawonie
         
Agnieszka Kiesielewicz
* 1809 Zawonie
         
Mikołaj Kisielewicz
* 1804
∞ 1835 PK Dobrotwór
Katarzyna Byk
* 1817
(gepatroj: Antoni Byk
& Franciszka Capińska)
Wawrzyniec Kisilewicz
* 9.08.1837 Dobrotwór  (dom 96)
       
Elżbieta Kisilewicz
* 1840 Dobrotwór
∞ 1861 PK Dobrotwór
Stefan Dańków
*
(patrino: Maria Dańków)
       
Anna Kisilewicz
* 1843 Dobrotwór
       
Feliks Kisilewicz
* 28.05.1846 Dobrotwór (dom 93)
       
Piotr Kisielewicz
* 1811 Zawonie
         
Kordula Kisielewicz
* 23.10.1820 (dom 93)
† 27.06.1834 (dom 93)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
??? Teresa Kisilewicz
* 1803,
 ∞ 1819 PK Dobrotwór
Bartłomiej Kisilewicz
* 1797 Zawonie
(gepatroj: Franciszek Kisilewicz
& Katarzyna )
         
Antoni Kisilewicz (vidvo)
* 1878
∞ 28.01.1804 PK Dobrotwór
Apolonia Kisielewicz
* 1788
Magdalena Kisielewicz
* 1824
∞ 1841 PK Dobrotwór
Jan Ptasznik
*
(gepatroj: Piotr Ptasznik
& Maria Rękas)
Katarzyna Ptasznik
* ,
∞ 1859 PK Dobrotwór
Jan Buczkowski
*
(gepatroj: Andrzej Buczkowski
& Maria Sluzarna)
       
Walenty Ptasznik
*
∞ 1869 PK Dobrotwór
Marianna Buczkowska
*
(gepatroj: Andrzej Buczkowski
& Marianna Słuzalska)
Antonina Ptasznik
* 1872
     
Władysław Ptasznik
* 1880
     
Józef Ptasznik
*
∞ 1874 PK Dobrotwór
Anastazja Koprowska
*
(gepatroj: Józef Koprowski
& Katarzyna Saluk
       
Agnieszka Ptasznik
* 1852
∞ 23.02.1873 PK Dobrotwór
Jan Omylanowski (gr-katolik)
* 1846
(gepatroj: Onufry Omylanowski
& Marianna Ptasznik)
       
Michał Kisielewicz
* 1809 Zawonie
∞ 25.01.1829 PK Dobrotwór
Franciszka Humen
* 1814
(gepatroj: Filip Humen
& Marianna Capińska)
Piotr Kisilewicz
* 1832
       
Mikołaj Kisielewicz
* 1833
       
Józef Adam Kisielewicz
* 1836
∞ 1855 PK Dobrotwór
Justyna Grzegorzewicz
*
(gepatroj: Ignacy Grzegorzewicz
Maria Strokosz)
       
Wiktoria Kisielewicz
* 1837
∞ 1853 PK Dobrotwór
Piotr Grzegorzewicz
*
(gepatroj: Ignacy Grzegorzewicz
Zofia Cion)
       
Grzegorz Kisielewicz
* 1840
       
Jakub Kisielewicz
* 1842
       
Piotr Kisielewicz
* 27.06.1846 Dobrotwór (dom 206)
       
Błażej Maciej Kisielewicz
*
∞ 1873 PK Dobrotwór
Marianna Maziarz
*
(gepatroj: Emilian Maziarz
& Anastazja Kryjko)
Katarzyna Kisilewicz
*1880
     
Katarzyna Kisielewicz
*
∞ 1872 PK Dobrotwór
Jan Kucach
*
(gepatroj: Teodor Kucach
Parania Sznitzar
Franciszka Kucach
*
† 1872
     
Franciszek Kiesielewicz
* 1812 Zawonie
∞ 22.02.1829 PK Dobrotwór
Marianna Dąbrowska
* 1813
(gepatroj: Wojciech Dąbrowski
& Franciszka Kisielewicz)
Mikołaj Kisielewicz
* 1837 Zawonie
       
Teresa Kisielewicz
* 1840 Zawonie,
 ∞ 1857 PK Dobrotwór
Stanisław Gaulik
(gepatroj: Paweł Gaulik
& Franciszka Rzeczkowska)
Paweł Gaulik
*
∞ ~1891
Agata Olszewska
*
Kunegunda Gaulik
* 28.02.1892
† 21.03.1892
   
Józefa Kisielewicz
* 1844 Zawonie
∞ 1858 PK Dobrotwór
Szymon Jaremko
(gepatroj: Stefan Jaremko
& Magdalena Kędzia)
       
Franciszka Kiesielewicz
* 1815 Zawonie
         
Maria Kisilewicz
* 1818
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Maciej ∞ ~ 1805

Maciej Kisilewicz
** 1783
† 3.11.1831 Zawonie (dom 215)
∞ ~1805
Anastazja Wieczorek
*
(gepatroj: Marcin Wieczorek
el Maziarnia & )

Anna Maria Kisielewicz
* 8.02.1807 Zawonie
 ∞ 10.02.1822 PK Dobrotwór
(dom 58)
Antoni Grębowiec
* 1802
 (gepatroj: Józef Grębwiec
& Marianna Taranowicz)
Agnieszka Grębowiec
* 1831,
∞ 7.02.1847 PK Dobrotwór
(domy 130 & 215)
Tomasz Rudyk
* 1829
(gepatroj: Wincenty Rydy
& Agnieszka Cyran)
       
Fraciszek Kisielewicz
* 1809 Zawonie
         
Elżbieta Kisielewicz
* 19.11.1810 Zawonie
∞ 1828 PK Dobrotwór
Jan Dąbrowski
*
(gepatroj: Wojciech Dąbrowski & Franciszka )
Maria Dąbrowska
* 1833 Zawonie
∞1853 PK Dobrotwór
Marcin Bamer
*
(gepatroj: Jan Bamer
& Maria Kaliszczak)
       
Teresa Dąbrowska
* 1837 Zawonie
       
Franciszek Dąbrwski
* 1839 Zawonie
       
Wojciech Dąbrowski
* 1842 Zawonie
       

Katarzyna Dąbrwska
* 1844 Zawonie

       
Stanisław Kisielewicz
* 1812
 ∞ 15.11.1835 PK Dobrotwór
Katarzyna Kisilewicz
* 1821
(gepatroj: Wojciech Kisilewicz
Agata Kisielewicz)
Franciszek Kisilewicz
* 1839 Zawonie
∞ 1880 PK Dobrotwór
Marianna Kisilewicz
*
       
Franciszka Kisilewicz
* 1839 Zawonie (dom 214)
∞ 6.06.1870 PK Dobrotwór
Erazm Sasko
* 1820 Dobrotwór
       
Karol Kisilewicz
* 1841 Zawonie
       
Błażej Kisilewicz
* 1843 Zawonie
∞ 1870 PK Dobrotwór
Agnieszka Kisilewicz
*
       

Piotr Kisilewicz
* 18.10.1845 Zawonie (dom 214)
∞ 1872 PK Dobrotwór
Józefa Kisielewicz
*

       
Brygida Kisilewicz
* 1853
I ∞ 1872 PK Dobrotwór
Jan Faliński
* 1834
(gepatroj: Paweł Faliński
Anna Kisilewicz)
       
II ∞ 29.01.1874 PK Dobrotwór
Feliks Faliński
* 1841
(gepatroj: Paweł Faliński
Anna Kisilewicz)
       
Paweł Kisielewicz
* 1816
∞ 1838 PK Dobrotwór
Katarzyna Ptasznik
*
(gepatroj: Wimcenty Ptasznik
& Katarzyna Kisilewicz)
Maria Kisilewicz
*
∞ 1863 PK Dobrotwór
Tomasz Wieczorek
*
       
Agnieszka Kisilewicz
*
∞ 1869 PK Dobrotwór
Maciej Buczkowski
*
       
Piotr Kisielewicz
* 1816
∞ 1834 PK Dobrotwór
Marianna Kisielewicz
*
(gepatroj: Maciej Kisielewicz
& Magdalena Olszewska)
Katarzyna Kisilewicz
*
∞ 1863 PK Dobrotwór
Michal Rzeczkowski
*
(gepatroj: Jan Rzeczkowski
& Apolnia Grzegorzewicz)
       
Marianna Kisilewicz
*
∞ 1875 PK Dobrotwór
Andrzej Kisilewicz
*
(gepatroj: Stanislaw Kisilewicz
& Magdalena Kisilewicz)
       
Agnieszka Kisilewicz
* 1846
I ∞ 16.06.1872 PK Dobrotwór
Łukasz Wieczorek
* 12845
(gepatroj: Michał Wieczorek
Marianna Kisilewicz)
       
II ∞ 1874 PK Dobrotwór
Franciszek Stefanowski
* 1831
(gepatroj: Jan Stefanowski
& Marianna Nowosad)
       
Bartłomiej Kisielewicz
* 1818
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
♥♥ Andrzej ∞ 1805

Andrzej Kisielewicz
* 1777 (1785)
† 26.04.1831 Zawonie
∞ 3. Epif. 1805 PK Kamionka Bużańska
Apolonia Grębowiec
* 1789
(gepatroj: Józef Grębowiec
el Maziarnia Kamionecka
& Marianna Taranowicz)
 

Franciszka Kisielewicz
* 1808  Zawonie
∞ 1829 PK Dobrotwór
Onufry Kisielewicz
* 18.06.1792 Zawonie
† 25.12.1855 Sokal
(gepatroj: Jan Kisielewicz
& Urszula Grzegorzewicz)
Felicjan Kisielewicz
* 17.11.1830 Sokal
       
Tomasz Kisielewicz
* 12.12.1833 Sokal
       
Franciszek Kisielewicz
* 30.09.1836 Sokal
       
Agnieszka Kisielewicz
* 21.02.1839 Sokal
† 17.11.1840 Sokal
       
Maria Kisielewicz
* 13.03.1842 Sokal
† 3.07.1850 Sokal
       
Maciej Kisielewicz
* 20.02.1845 Sokal
† 15.04.1845 Sokal
       
Józef  Kisielewicz
* 19.03.1847 Sokal
       
Jan Kisielewicz
* 19.06.1850 Sokal
       
Wawrzyniec Kisielewicz
* 13.08.1809 Zawonie
† 7.08.1894
I ∞ 15.02.1848 PK Dobrotwór
(domy 217 & 205)
Marianna Rogala
(gepatroj: Paweł Rogala
& Jadwiga Mazurkiewicz)
         
II  ∞ 1858 PK Dobrotwór
Małgorzata Paluszkiewicz
*
(patrino: Jadwiga Paluszkiewicz)
         
Marianna Kisielewicz
* 9.12.1810 Zawonie
∞ 1835 PK Dobrotwór
Tomasz Wieczorek
(gepatroj: Michał Wieczorek
& Katarzyna)
         
Jan Kisilewicz
* 1815 Zawonie
         
Józef Kisilewicz
* 1817 Zawonie
† 1817
         
Anna Kisielewicz
* 1818 Zawonie
† 29.10.1823 Zawonie (dom 230)
         
Magdalena Kisielewicz
* 1818 Zawonie,
 ∞ 1849 PK Dobrotwór
Wojciech Katarynicz
*
(geopatroj: Grzegorz Katarynicz
& Salomea Olszewska)
         
Józef Kisielewicz
* 1820 Zawonie
I  ∞ 2.02.1845 PK Dobrotwór
Agnieszka Guz
* 1825,
† 23.02.1845 Zawonie (dom 208)
(gepatroj: Piotr Guz
& Franciszka Kisilewicz)
         
II ∞ 1860 PK Dobrotwór
Katarzyna Kisilewicz
*
(gepatroj: Szymon Kisilewicz
& Barbara Chudy)
         
Stanisław Kisielewicz
* 28.04.1821 Zawonie (dom 230)
† 17.01.1896
∞10.02.1846 PK Dobrotwór
(domy 217 & 207)
 Maria Guz
* 1821
(gepatroj: Piotr Guz
& Franciszka Kisilewicz)
         
Jan Kisielewicz
* 1822 Zawonie
† 25.08.1825 Zawonie (dom 230)
         
Elżbieta Kisielewicz
* 1824 Zawonie
         
Michał Kisielewicz
* 1826 Zawonie
         
Wojciech Kisielewicz
* 1828 Zawonie
         
Katarzyna Kisilewicz
* 1829
† 27.04.1833 Zawonie (dom 230)
         
Jan Kisielewicz
* 1830 Zawonie, † 1835
         
Franciszek Kisielewicz
* 1830 Zawonie
† 6.01.1831 Zawonie (dom 230)
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Wojciech ∞ 1806

Wojciech Kisilewicz
* 1776
† 1.06.1836 Dobrotwór
(dom 90)
∞ 1806 PK Dobrotwór
Rozalia Koszykowska
*

Katarzyna Kisielewicz
* 1807
         
Marianna Kisielewicz
* 1810
† 22.06.1831 Dobrotwór (dom 90)
         
Tekla Kisielewicz
* 1812
∞ 10.02.1827 PK Dobrotwór
Stefan Omylanowski
* 1799
(gepatroj: Andrzej Omylanowski
Katarzyna )
Rozalia Omylanowska
* 1843
∞ 12.02.1865 PK Dobrotwór
Grzegorz Zuzak
* 1833
(gepatroj: Aleksander Zuzak
& Marianna Melnyczuk)
       
II  ∞ 1850 PK Dobrotwór
Maciej Kisielewicz
* 1805
(gepatroj: Tomasz Kisielewicz
& Małgorzata Kisielewicz)
         
Anna Kisielewicz
* 1817
 ∞ 1833 PK Dobrotwór
Paweł Faliński
* 1803
(gepatroj: Jan Faliński
& Franciszka Capińska)
Jan Faliński
* 1834
I  ∞ 1855 PK Dobrotwór
Rozalia Mroczkowska
*
(gepatroj: Michał Mroczkowski
& Maria Capińska)
       
II ∞ 26.06.1872 PK Dobrotwór
Brygida Kisielewicz
* 1853
(gepatroj: Stanisław Kisilewicz
& Katarzyna Kisilewicz)
       
Marianna Falińska
* 1836
       
Stanisław Faliński
* 1838
       
Feliks Faliński
* 1841
∞ 29.01.1874 PK Dobrotwór
Brygida Kisielewicz
*
* 1853
(gepatroj: Stanisław Kisilewicz
& Katarzyna Kisilewicz)
       
Katarzyna Falińska
* 1843
∞ 12.11.1867 PK Dobrotwór
Piotr Poradiuk
* 1845
       
Anastazja Falińska
* 1845
† 1846
       
Wiktoria Falińska
* ,
† 1853
       
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
♥♥ Jakub ∞ 1809

JAKUB Kisielewicz
(el Sielec)
* 1769
∞ 19.11.1809
PK Dobrotwór
Rozalia Rybicka (vidvino)
* 1773

Rozalia Kisilewicz
* 1813
† 1855
Aleksander Kisilewicz
* 25.02.1838 Sielec (dom 96)
 ∞ 1866 PK Dobrotwór
Franciszka Rękas
*
(gepatroj: Bartłomiej Rękas
& Teresa Kisilewicz)
       
Maria Kisilewicz
* 1840 Sielec
       
Wojciech Kisilewiczx
* 1843 Sielec
† 1844 Sielec
       
Michał Kisilewicz
* 28.09.1845 Sielec,
∞ 1875 PK Dobrotwór
Katarzyna Huczyńska
*
(gepatroj: Karol Huczyński
& Marianna Strokosz)
       
∞ 1851
Jakub Kozłowski
*
(gepatroj: Marcin Kozłowski
& Ludwika )
         
             


 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
STANISŁAW Kisielewicz
* 1788
∞ 1810 PK Dobrotwór
Teresa Mroczkowska
* 1791 
Jan Kisielewicz
* 1811 Zawonie
         
Małgorzata Kisielewicz
* 1813
∞ 1832 PK Dobrotwór
(dom 207 & 213)
Maciej Guz
* 1805

(gepatroj: Piotr Guz
& Franciszka Kisielewicz)
Magdalena Guz
* 1833
       
Kazimierz Guz
* 12.03.1835 Zawonie (dom 207
† 29.01.1846 Zawonie (dom 207)
       
Gerwazy Guz
* 1843 Zawonie
∞ 12.01.1875 PK Dobrotwór
Marianna Dziechciarz
* 1858 Dobrotwór
 (gepatroj: Bazyli Dziechciarz
& Katarzyna Harasiuk)
       
         
Franciszek Guz
* 1846 Zawonie
∞ 8.05.1871 PK Dobrotwór
Anna Bojko
* 1751 Dobrotwór
(gepatroj: Jerzy Rogala
& Ksenia )
 
Jan Guz * 1872      
Marianna Kisielewicz
* 1819 Zawonie
         
Jakub Kisielewicz
*
∞ 1843 PK Dobrotwór
Józefa Dąbrowska
*
(gepatroj: Wojciech Dąbrowski \
& Franciszka Kisielewicz)
Piotr Kisielewicz
* 1851
∞ 13.02.1876 PK Dobrotwór
Franciszka Kisielewicz
* 1860
(gepatroj: Antoni Kisielewicz
& Magdalena Kaliszczak)
Bronisław Kisielewicz
* 1892
     
Apolonia Kisielewicz
*
∞ 1848 PK Dobrotwór
Jan Olszewski
(gepatroj: Augustyn Olszewski
& Malgorzata Kosawcy)
Marianna Olszewska
*
∞ 1869 PK Dobrotwór
Józef Gaulik
*
(gepatroj: Paweł Gaulik
& Franciszka Rzeczkowska)
Katarzyna Gaulik
* 1880 Sielec
     
Agata Olszewska
*
∞ ~ 1891
Paweł Gaulik
*
(gepatroj: Stanisław Gaulik
& Teresa Kisilewicz)
Kunegunda Gaulik
* 28.02.1892
† 21.03.1892 (dom 69)
     
Jan Kisielewicz
* 1829 Zawonie
         
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
             

 

1. generacja 2. generacja 3. generacja 4. generacja 5. generacja 6. generacja 7. generacja
             
MARIANNA Kisiel alias Kiesielewicz
*
∞ 1790 PK Dobrotwór
Jan Cap alias Capiński
* 1751, † 18.04.1829 Dobrotwór (dom 2)
Jan Cap
* 30.01.1791 Zawonie (dom 223)
         
Michał Capiński
 * 28.09.1793 Zawonie (dom 223)
∞ 11.02.1816 PK Dobrotwór
Agnieszka Kisilewicz
* 26.12.1798 Dobrotwór (dom 210)
(gepatroj:: Wojciech Kisielewicz
& Katarzyna Jaskuła)
Rozalia Capińska
* 1817 Dobrotwór
       
Maria Capińska
* 1819 Dobrotwór
∞ 1833 PK Dobrotwór
Michał Babiński
*
(gepatroj: Jakub Babiński
& Rozalia Zagórska)
       
Teresa Capińska
* 1821 Dobrotwór
I ∞ 1836 PK Dobrotwór
Józef Howorka
*
(gepatroj: Jakub Howorka
& Apolonia Mroczkowska)
       
II ∞  12.02.1863 PK Dobrotwór
Stefan Kucach
*
(gepatroj: Bazyli Kucach
& Justyna Harasym)
       
III ∞  1867
Józef Staniszewski
*
(gepatroj: Antoni Staniszewski
& Marianna)
       
Wojciech Capiński
* 1824 Dobrotwór
       
Anna Capińska
* 1825
 ∞ 9.02.1840 PK Dobrotwór
Jan Morawiecki
*
(gepatroj: Stefan Morawiecki
& Ksenia Batiuk)
       
Agata Capińska
* 1828 Dobrotwór
† 12.03.1829 Dobrotwór (dom 221)
       
Tekla Capińska
* 1830 Dobrotwór
† 29.08.1830 Dobrotwór (dom 221)
       
Rozalia Capińska
* 1831 Dobrotwór
I ∞ 1847 PK Dobrotwór
Jan Koziura
*
(gepatroj: Krzysztof Koziura
& Maria Ptasznik)
Ignacy Koziura
*
† 1852
     
II ∞ 1859 PK Dobrotwór
Jan Chudy
(gepatroj: Tomasz Chudy
& Rozalia Grębowiec)
       
III ∞ 24.11.1862 PK Dobrotwór
Jurko Batiuk
*
       
Anastazja Capińska
* 1834 Dobrotwór
∞ 1849 PK Dobrotwór
Jan Hrabiń
*
(gepatroj: Pantaleon Hrabiń
& Marianna Mudryko)
       
Katarzyna Capińska
* 1836 Dobrotwór
† 1836
       
Piotr Capiński
* 1837 Dobrotwór
† 1836
       
Marcin Capiński
* 1840 Dobrotwór
       
Jan Capiński
* 14.10.1798 (dom 223)
         
             

Portais multilíngües cujo objetivo é ajudar os internautas a informar-se e aprender esperanto de uma maneira fácil e gratuita.
https://lernu.net/pt
http://kurso.com.br/index.php?pt
https://pt.duolingo.com/course/eo/pt/Learn-Esperanto-Online
O Esperanto é uma língua viva muito útil para a comunicação internacional.com primos distantes