Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento • Ród • Род • Famille • Sippe • Family
Kisielewicz • Киселевич

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Головна сторінка
Page initiale
Hlavní stránka
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Statystyka
Statistiko
Статистика
Estatística
Statistika
Statistik
Statistique
Statistics
Rodziny
Familioj
Сім'ї
Famílias
Rodiny
Familien
Familles
Families
Tablice
Tabeloj
Тaблицi
Tábuas
Tabulky
Tabellen
Tables
Tables
Domy
Domoj
Житлa
Casas
Domy
Häuser
Maisons
Houses
Śluby 1
Nuptoj 1
Шлюби 1
Casamentos 1
Svatby 1
Traungen 1
Mariages 1
Weddings 1
Śluby 2
Nuptoj 2
Шлюби 2
Casamentos 2
Svatby 2
Traungen 2
Mariages 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Inaj branĉoj
Жіночі гілки
Ramos femininos
Ženské větve
Weibliche Zweige
Branches femelles
Female branches
W księgach adresowych
En adreslibroj
У адресних книгах
In directories
V adresářích
In Adreßbücher
Dans les annuaires
In directories

 Familioj Kisielewicz en adreslibroj 
Rodziny Kisielewiczów w książkach adresowych • The Kisielewicz families in directories
Rodiny Kisielewicz v adresářích • Die Kisielewicz-familien in Adressbücher
Las familias Kisielewicz en directorios • Les familles Kisielewicz dans annuaires
Famiglie Kisielewicz in indirizzari • Семейства чек в адресных книгах
As famílias Kisielewicz em diretórios • Сімейства Киселевичів в адресних книгах

Lwów 1897 (Księga adreswa król. stoł. miasta Lwowa, Rocznik I)

brak      

Lwów 1900 (Księga adreswa król. stoł. miasta Lwowa, Rocznik IV)

brak      

Lwów 1910 (Skorowidz adresowy król. stoł. miasta Lwowa, Rocznik II)

Michal Kisielewicz Lwów, ul. K. Leszczyńskiego 25 murarz  

Lwów 1913 (Księga adreswa król. stoł. miasta Lwowa, Rocznik XVII)

Wincenty Kisielewicz Lwów, ul. Mochnackiego 28 adjunkt pocztowy  
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami