Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Potomkowie braci czeskich
Idaro de ĉeĥaj fratoj • Potomci českých bratří

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento • Ród • Sippe • Family • Famille • Род
Kaleta • Kaletta • Caletta • Kalita • Kaletka

 
Strona główna • Ĉefa paĝo
Hlavní stránka • Page initiale
Hauptseite • Página inicial
Головна сторінка • Homepage

 
Rodziny • Familioj
Rodiny • Famílias
Familien • Familles
Сім'ї • Families

 
Česko • Ĉeĥio
Deutschland • Germanio
Italia • Italio
Magyarország • Hungario

 
Slovensko • Slovakio
Україна • Ukrainio
USA • Usono


 
Polska: • Pollando
kujawsko-pomorskie
lubelskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
podkarpackie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
 

pl:  Wszystkie osoby noszące nazwisko Kaleta oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1619-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Kaleta a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

sk: Všetky osoby, ktoré nesú priezvisko Kaleta a potomky v ženských vetvach, sú pozvané na spoločné putovanie v minulosti v stopách svojich predkov. Ľudia z Vroclavi a okolí sú pozvaní na naše stretnutie v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" vo Sliezskom esperantskom združení.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Kaleta tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Kaleta kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Kaleta e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

uk: Всі особи, що мають прізвище Калета та нащадки в жіночих лініях, запрошуються до спільної міграції по стопах своїх предків. На наші зустрічі запрошуються люди з Вроцлава та його околиці в рамках Генеалогічної групи "Трансгентаро" в Сілезькій асоціації есперанто.

fr: Toutes les personnes portant le nom de famille Kaleta et leurs descendants aux lignées féminines sont invités à errer dans le passé sur les traces de leurs ancêtres. Les habitants de Wroclaw et des environs sont invités à nos réunions dans le cadre du Cercle Généalogique „Transgentaro“ près de l' Association Silésienne de Esperanto

en: All persons bearing the surname Kaleta and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.Statystyka • Statistiko • Statistika • Estatística • Statistik • Statistique • Статистика • Statistics

W księgach adresowych • En adreslibroj • V adresářích • In directories • In Adreßbücher • Dans les annuaires • У адресних книгах • In directories

Lokoj ligitaj kun la gento Kaleta • Miejscowości związane z rodem Kaletów • Osady spojené s rodinou Kaleta • Orte, die mit der Familie Kaleta verbundt sind • Místa spojené s rodinou Kaletů • Places related to the Kaleta family

Grupa dyskusyjna Kaleta na Fejsbuku • Diskutgrupo Kaleta sur Fejsbuko • Grupo de discussão Kaleta no Facebook • Дискусійна група Калета на Фейсбуку • Diskussionsgruppe Kaleta auf Facebook • Diskusní skupina Kaleta na Facebooku • Kaleta Newsgroup on Facebook (xx membroj • členov,  членів • ĉlenů • członków • membros • Mitglieder • members)

Dotychczas zebrane informacje o rodzie zaprezentujemy także w formie kilku gałęzi. Protoplaści tych gałęzi mogli być rodzeństwem lub kuzynami, niestety z braku metryk nie udało się dotychczas połączyć tych gałęzi.

Gałąź (region) • Branĉo (regiono) • Zweig (Region) • Branche (région) Větev (kraj) • Гілка (регiон) • Rmo (região) • Branch (region)
   
   
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami