Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

 Gento Gabor
Ród Gaborów • Род Гaборів • Rod Gaborů • Família Gabor • Sippe Gabor

     
Strona główna
Ĉefa paĝo
Hlavní stránka
Página inicial
Hauptseite
Домашня сторінка
Statystyka
Statistiko
Statistik
Estatística
Statistik
Статистика
Rody przodków Michała
Praulaj gentoj de Mikaelo
Rody Michalových předků
Famílias dos antepassados de Miguel
Sippen Michels Vorfahren
Роди  предків Міхала
 
 

pl: Wszystkie osoby noszące nazwisko Gabor oraz potomków w liniach żeńskich zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1793-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Gabor kaj idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Gabor e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Gabor a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

uk: Всі особи, що мають прізвисько Гaбор та нащадки в жіночих лініях, запрошуються до спільної міграції по стопах своїх предків. На наші зустрічі запрошуються люди з Вроцлава та його околиці в рамках Генеалогічної групи "Трансгентаро" в Сілезькій асоціації есперанто.

de: Alle Personen, die den Familiennamen Gabor tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

en: All persons bearing the surname Gabor and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

(Michał Gabor el Vroclavo)

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“ odbywają się w czwartki w godzinach 18-20 (Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie

Dotychczas zebrane informacje o rodzinach Gaborów w latach 1730-1960 prezentujemy w formie gałęzi. Protoplaści niektórych gałęzi byli rodzeństwem lub kuzynami. Niestety z braku metryk nie udalo się dotychczas połączyć tych gałęzi.

  Gałąź
Branĉo de
Rel. Zawody
Profesioj
Miejscowości
Lokoj
Uwagi
Rimarkoj
  Gabor ‒  z  powiatu Radomsko • el, la distikto de Radomsko kat.   Krery, Rejtan  
  Gabor ‒ z powiatu Kępno • el la distrikto de Kepno ev   Rychtal  
  Gabor - ze Śląska • el Silezio     Bujaków, Komorzno  
           
           
           

Grupa dyskusyjna Gabor na Fejsbuku •
Diskusní skupina Gábor na Facebooku • Diskutgrupo Gabor sur Fejsbuko
Grupo de discussão Gabor no Facebook • Diskussionsgruppe Gabor auf Facebook
• Дискусійна група Гaбор на Фейсбуку
 
 ( anoj)

Rody przodków Michała Gabora • Rody předků Michala Gaboru • Gentoj de prauloj de Mikaleo Gabor


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami