Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

Gento - Ród - Sippe - Family
Piętak
(Ĉirkaŭaĵo de la Iłżecka Praarbaro • Okolice Puszczy Iłżeckiej)

 
Strona główna
Ĉefa paĝo
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Homepage
Zbudujmy tablicę przodków
Ni konstruu praultabelon
Vamos construir uma tábua ancestral
Lassen Sie uns eine Ahnen-Tabelle erstellen
Construisons une table ancestrale
Let's build an ancestral table
Rody spokrewnione →
Parencaj gentoj
Famílias relacionados
Verwandte Sippen
Familles liés
Related Families
Bilski
Bonio
Derlatka
Dróżdż
Gralec
Kolasa
Kozik
Miernik
Minda
Niewczas
Pastuszka
Piętak
Płusa
Pomorski
Potrzeszcz
Rokita
Sieczka
Spadlo
Stompor
Tarabasz
 

Familioj Piętak • Rodziny Piętaków • Die Piętak-Familien • Les familles Piętak • Piętak families
(kompilata de Edward Wojtakowski)

1701-1800

1801-1825

1826-1850

1851-1875

1876-1900

1901-1925

1926-1950 ∞ wg małżonków ∞ wg małżonek Odgałęzienia żeńskie
Gałęzie • Branĉoj → Kazimierz ∞ ~1780 Bartłomiej ∞ ~ 1785 Adam ∞ ~ 1794 Wawrzyniec ∞ ~1797 Mateusz ∞ ~1800 Tomasz ∞ ~1800

statystyka

Piętak-Polanka
1751-1950

Piętak - Puszcza Solska
1651-18501851-1950

Piętak - Wielkopolska
1751-18751876-1950

Piętak - Żarki (Śląsk)
1651-18501851-1950

Piętak-Słowacja
1701-1950


pl:  Zapraszamy do wspólnej wędrówki w przeszłość śladami przodków z rodu Piętaków oraz członków rodów spokrewnionych z okolic Puszczy Iłżeckiej. Osoby z Wrocławia i okolicy zapraszamy na nasze spotkania w ramach Koła Genealogicznego „Transgentaro“ przy Śląskim Związku Esperanckim.
    W naszych opracowaniach genealogicznych znajdują się tylko informacje za lata 1700-1950. Na naszych spotkaniach można się dowiedzieć jak zbudować pełny rodowód ze wszystkimi pokoleniami w bezpłatnym programie Ahnenblatt, który ma wersję polską. Takie drzewo genealogiczne można przechowywać w domu dla swej najbliższej rodziny. Odradzamy wstawianie danych o osobach współcześnie żyjących na komercyjne zagraniczne portale internetowe.

   Istniało 5 gniazd rodowych Piętaków w Polsce: okolice Puszczy Iłżeckiej, okolice Puszczy Solskiej, Polanka Wielka w Małopolsce, Południowa Wielkopolska oraz okolice Żarek w regionie częstochowskim. Możliwe jest wspólne pochodzenie tych 5 gniazd od uchodźców religijnych z Czech. Około 1600 roku Habsburgowie wypędzili z Czech kalwinów, ewangelików i braci czeskich. Wielu znalazło azyl w Polsce. Jednak powstałe tu zbory przeważnie działały tylko kilkadziesiąt lat i ich członkowie przeszli z czasem do kościoła katolickiego. Czescy protestanci znaleźli także azyl w Słowacji, która do pierwszej wojny światowej stanowiła część Węgier.

   Puszcza Solska (obecnie część miasta Biłgoraj). W 1603 roku osiedlili się tu franciszkanie i zbudowali kaplicę, w 1644 roku utworzona zostala parafia. W latach 1578-1668 w Biłgoraju istniał zbór kalwiński. Specjalnością tej okolicy było sitarstwo (wyrób sit z włosia końskiego.

   W Opatowie (gmina Łęka Opatowska, pow. Kępno) były próby założenia kościoła braci czeskich. Obecnie w kościele znajduje się kielich otrzymany od kanonika Adama Opatowczyka († 1647), na podziękowanie, że Opatów nie przyjął wyznania braci czeskich.

cs: Všechny osoby, které nesou příjmení Piętak a potomky v ženských větvich, jsou pozvány na společné putování v minulosti ve stopách svých předků. Lidé z Vratislavi a okolí jsou pozváni na naše setkání v rámci genealogického kruhu "Transgentaro" ve Slezském esperantském sdružení.

fr: Toutes les personnes portant le nom de famille Piętak et leurs descendants aux lignées féminines sont invités à errer dans le passé sur les traces de leurs ancêtres. Les habitants de Wroclaw et des environs sont invités à nos réunions dans le cadre du Cercle Généalogique „Transgentaro“ près de l' Association Silésienne de Esperanto

de: Alle Personen, die den Familiennamen Piętak tragen, und Nachkommen in weiblichen Linien sind eingeladen, auf den Spuren ihrer Vorfahren zu wandern. Im Rahmen des "Genealogischen Kreises Transgentaro" des Schlesischen Esperantoverbandes werden Menschen aus Wroclaw und Umgebung zu unseren Treffen eingeladen.

eo: Ĉiujn personojn, kiuj portas familian nomon Piętak kaj ankaŭ idojn en inaj linioj, ni invitas al komuna migrado en pasintecon spure de prauloj. Personojn el Vroclavo kaj ĉirkaŭaĵo ni invitas al niaj renkontiĝoj kadre de la Genealogia Rondo „Transgentaro“ ĉe la Silezia Esperanto-Asocio.

pt: Todas as pessoas que levam sobrenome Piętak e descendentes em linhas femininas são convidadas a seguir os passos de seus ancestrais. Pessoas de Wroclaw e da área circundante são convidadas para as nossas reuniões como parte do Círculo Genealógico "Transgentaro" na Associação de Esperanto do Silésia.

en: All persons bearing the surname Piętak and descendants in female lines are invited to common wandering in past in the footsteps of their ancestors. People from Wroclaw and the surrounding area are invited to our meetings as part of the "Transgentaro" Genealogical Circle at the Silesian Esperanto Association.

Koło Genealogiczne „Transgentaro“
Wrocław • Vroclavo

 

Budowa tablicy przodków

Zachęcamy do budowy tablicy przodków. Taką tablicę można zbudować dla siebie samego, dla dziecka lub wnuka. Aby to ułatwić, stopniowo zaprezentujemy na naszym portalu „Transgentaro“ materiały o kilkunastu (jak się uda to nawet o kilkudziesięciu) rodach pochodzących z regionu Puszczy Iłżeckiej (głównie powiat Starachowice i powiaty sąsiednie). Tylko rodzeństwo ma identyczną tablicę. W tablicach kuzynów część tablicy jest wspólna.

pl: Zapraszamy do naszej genealogicznej grupy dyskusyjnej na Fejsbuku (wzajemna wymiana doświadczeń, zapytania, informacja o sukcesach w poszukiwaniach oraz o tym czy udało się zainteresować młodych członków rodziny dziajami przodków.

en: We invite you to our genealogical discussion group on Facebook (mutual exchange of experiences, inquiries, information about the successes in the search and whether it was possible to interest young family members in the ancestral stories.

de: Wir laden Sie zu unserem genealogischen Gesprächskreis auf Facebook ein (gegenseitiger Erfahrungsaustausch, Anfragen, Informationen zu den Erfolgen bei der Suche und ob es möglich war, junge Familienmitglieder für die Ahnengeschichten zu interessieren.

fr: Nous vous invitons à notre groupe de discussion généalogique sur Facebook (échange mutuel d'expériences, d'enquêtes, d'informations sur les succès de la recherche et s'il était possible d'intéresser les jeunes membres de la famille aux histoires ancestrales.

Grupa dyskusyjna „Rody transagranicze“ • Diskutgrupo „Transgentaro“ • Diskussionsgruppe „Transgentaro“ • Discussion group „Transgentaro“

Nasz adres • unsere Adresse • naše adresa • nosso endereço • nia adreso • our address:
e-mail: transgentaro@europonto.eu

Spotkania członków Koła Genealogicznego „Transgentaro“: Klub Esperanto, Wrocław, ul. Kościuszki 35 A
(wejście bramą 37) •  Droga do naszego klubu • Nasz adres e-mail: transgentaro @ europonto.eu • Spotkania familijne w naszym klubie


 

Ciekawe linki  • Interesaj ligiloj

Stanislav Piętak  - ur. 18 marca 1946 w Śmiłowicach, pow. Frydek-Mistek) – luterański teolog i pedagog, od 2006 do 2011 biskup Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach. (Szukamy w Wikipedii wpisując w Google:  "Stanisław Piętak (biskup) Wikipedia"

Jego synem jest Martin Piętak (ur. 3 marca 1973)  – luterański pastor, teolog i pedagog (Szukamy w Wikipedii wpisując w Google:  "Martin Piętak Wikipedia"
Wywiad z
pastorem Martinem Piętakiem (1) Watch | Facebook Strona na Fejsbuku https://www.facebook.com/martin.pietak


Stanisław Piętak - poeta wsi polskiej Segregator11.pdf (wbc.poznan.pl) Artykuł w Wikipedii znajdziemy wpisując w Google "Stanisław Piętak poeta"


Tematyczne słowniczki i rozmówki

https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/ 

Vortaro • Słownik  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PL/PLEO/PLEO.HTM
Vortaro • Słownik  pola ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPL/EOPL.HTM
Frazlibro • Rozmówki  esperanto ‒ pola  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPL/EOPL002.HTM
Frazlibro • Rozmówki  pola‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PL/PLEO/PLEO002.HTM
 

 https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/

Vortaro • Słownik  • Vocabulário portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOPX/EOPX.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulário  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/PX/PXEO/PXEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  portugala ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/PX/PXEO/PXEO002.HTM 
Frazlibro • Rozmówki • Guia de conversação  esperanto ‒ portugala  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOPX/EOPX002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/ 

Vortaro • Słownik • Wortschatz  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EODE/EODE.HTM 
Vortaro • Słownik • Wortschatz  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/DE/DEEO/DEEO.HTM 
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  germana ‒ esperanto https://www.goethe-verlag.com/book2/DE/DEEO/DEEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówkii • Sprachführer  esperanto ‒ germana  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EODE/EODE002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/ 

Vortaro • Słownik • Vocabulaire  franca ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOFR/EOFR.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulaire  esperanto ‒ franca  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/FR/FREO/FREO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Livre des expressions  franca ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/FR/FREO/FREO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Livre des expressions  esperanto ‒ franca  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOFR/EOFR002.HTM
 

https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/

Vortaro • Słownik • Vocabulary  angla  ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EO/EOEM/EOEM.HTM
Vortaro • Słownik • Vocabulary  esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/EM/EMEO/EMEO.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book  angla ‒ esperanto  https://www.goethe-verlag.com/book2/EM/EMEO/EMEO002.HTM
Frazlibro • Rozmówki • Phrase book   esperanto ‒ angla  https://www.goethe-verlag.com/book2/EO/EOEM/EOEM002.HTM
 

wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
http://kurso.com.br/index.php?pl
https://lernu.net/pl/esperanto
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami