Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento - Ród - Sippe - Family
Ławnikowicz • Лaвникович

 
Ĉefa paĝo
Strona główna
Галоўная старонка
Головна сторінка
Main page
Главная страница
Statistiko
Statystyka
Статыстыка
Статистика
Statistics
Статистика
Praulaj gentoj de Wojtek
Rody przodków Wojtka
Роды продкаў Войцэха
Роди предків Войцеха
Families of the Wojtek ancestors
Роды предков Войцеха
 

La familia nomo Ławnikowicz en diversaj landoj
Nazwisko rodowe Ławnikowicz w różnych krajach
Прозвішча Ławnikowicz ў розных краінах
Прізвище  Ławnikowicz  в різних  країнах
Family name Lawnikowicz in various countries

Lando / nomo

Ławnikowicz

Лaвникович
(Lavnikovich)

Ławnikiewicz Лaвникевич
(Lavnikievich)
Belorusio • Białoruś • Беларусь • Belarus   ~190    
Ukrainio • Ukraina • Украіна • Ukraine • Україна   53   14
Pollando • Polska • Польшча • Poland 35   4  
Ruslando • Rosja • Расія • Russia • Россия ~ 30
Britio • Wielka Brytania • Вялікабрытанія • Great Britain   ~ 5    
Latvio • Łotwa • Латвія • Latvia • Latvija   ~5    
Usono • USA • Злучаныя Штаты Амерыкі ?      
Kazaĥio • Kazachstan • Казахстан • Kazakhstan   2    
         


La familia nomo Ławnikowicz en Pollando (statistiko)
Nazwisko rodowe Ławnikowicz w Polsce (statystyka)

Polska • Pollando • Poland 39
dolnośląskie 12
kujawsko-pomorskie 10
mazowieckie 13
lubelskie 4

 

Polska powiat M K 35
dolnośląskie distrikto M K 12
  Wrocław - urbo 4 6 10
  Zgorzelec 1 1 2
         
kujawsko-pomorskie distrikto M K 10
  Bydgoszcz - urbo 5 5 10
         
lubelskie distrikto M K 4
  Lublin - urbo 3 1 4
         
mazowieckie distrikto M K 13
  Warszawa - urbo 5 2 7
  Warszawa distrikto 1 1 2
         
Ławnikiewicz Warszawa - urbo 2 2 4
         

Ilość osób noszących nazwisko w poszczególnych powiatach (M = mężczyźni, K = kobiety)
(stan z 2002 roku według Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych prof. Rymuta z Instytutu Języka Polskiego  PAN w Krakowie)


wielojęzyczne strony oferujące użytkownikom internetu przystępne nformacje o esperancie oraz bezpłatne kursy tego języka.
https://lernu.net/pl
http://kurso.com.br/index.php?pl
Esperanto to żywy język doskonale nadający się do międzynarodowej komunikacji z dalekimi kuzynami