Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento - Ród - Sippe - Family
Furmanek

 
Strona główna
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Homepage
Statystyka
Statistique
Statistik
Estatística
Statistiko
Statistics
Rodziny Furmanków
Familles Furmanek
Furmanek-Familien
Famílias Furmanek
Familioj Furmanek
Families Furmanek
Śluby 1
Mariages 1
Traungen 1
Casamentos 1
Nuptoj 1
Weddings 1
Śluby 2
Mariages 2
Traungen 2
Casamentos 2
Nuptoj 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Branches femelles
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Female branches
 

Brančo de • Gałąź • Branche de • Zweig des
Maciej
Kompilaĵo de • Compilation de • Kompilation von
Edward Wojtakowski


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

 


1751-1800


 ~1784

MACIEJ Formanek
*
∞ 18 PK 
Marianna Bieniek
*
infanoj:
Szymon Furmanek * 10.10.1785 Raczyce (gmina Odolanów), † 23.05.1842 Raczyce, ∞ 1810 PK Odolanów → Regina Drożdż


1801 ‒ 1850


1810

SZYMON Furmanek (gepatroj: Maciej Formanek & Marianna Bieniek) ••• → ~1784
* 10.10.1785 Raczyce (gmina Odolanów), † 23.05.1842 Raczyce
∞ 1810 PK Odolanów, wpis 24
Regina Drożdż (gepatroj: Maciej Drożdż & Regina )
* 07.02.1790 Raczyce, † 08.01.1862. Raczyce
infanoj:
Marcin Furmanek * 1820, ∞ 1845 PK Odolanów → Magdalena Brzezicha, I voto Kasprzyk

1845

MARCIN Furmanek (gepatroj: Szymon Furmanek & Regina Droszcz) ••• → 1810
* 1820
∞ 1845 PK Odolanów, wpis  8
Magdalena Brzezicha, I voto Kasprzyk (vidvino, gepatroj: Maciej Brzezicha & Regina Wodnik)
* 1820
infanoj:
Tomasz Furmanek * 1845, ∞ 1872 PK Rososzyca (gmina Sieroszewice) → Jadwiga Matuszak, I voto Pawlak
Julianna Furmanek * 1852, ∞ 1875 USC Odolanów → Franciszek Kowalczyk


1851 ‒ 1900


1875

JULIANNA Furmanek (el Raczyce, gepatroj: Marcin Furmanek & Magdalena Brzezicha) ••• → 1845
* 1852
∞ 1875 USC Odolanów, wpis L-53 & PK Odolanów, wpis L-53
Franciszek Kowalczyk (el Nabyszyce, vidvo, gepatroj: Szymon Kowalczyk & Barbara )
* 1838

 

1898

 


1901 ‒ 1950


19xx

 

 


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement
https://lernu.net/fr
http://kurso.com.br/index.php?fr
L’espéranto est une langue vivante parfaitement adaptée à la communication internationale avec cousins éloignés