Transgentaro
Translimaj gentoj

Esperanto

беларуская мова

čeština

Deutsch

English

español

français

italiano

polski

português

slovenčina

українська мова

 

        Gento • Ród • Famille • Sippe • Family
Furmanek

 
Strona główna
Page initiale
Hauptseite
Página inicial
Ĉefa paĝo
Homepage
Statystyka
Statistique
Statistik
Estatística
Statistiko
Statistics
Rodziny Furmanków
Familles Furmanek
Furmanek-Familien
Famílias Furmanek
Familioj Furmanek
Families Furmanek
Śluby 1
Mariages 1
Traungen 1
Casamentos 1
Nuptoj 1
Weddings 1
Śluby 2
Mariages 2
Traungen 2
Casamentos 2
Nuptoj 2
Weddings 2
Odgałęzienia żeńskie
Branches femelles
Weibliche Zweige
Ramos femininos
Inaj branĉoj
Female branches
 

Brančo de • Gałąź • Branche de • Zweig des
Jakub
Kompilaĵo de • Compilation de • Kompilation von
Edward Wojtakowski


Objaśnienia • klarigoj • objasnění • Erklärungen:
matrikulo (lgilo) • metryka (link) • matrika (odkaz) • Urkunde (Link)
•• → = rok ślubu rodziców • nuptojaro de geoatroj • Hochzeitsjahr der Elternano de casamento dos pais • весільний рік батьків
PEvR = parafia ewangelicko-reformowana • evangeliana-reformita paroko
PE = parafia ewangelicko-augsburska • evangeliana-augsburga paroko
PK = parafia katolcka • katolika paroko • katolická farnost
USC = Urząd Stanu Cywilnego • Oficejo pri la Civila Stato • Matriční úřad • Standesamt
gmina = komunumo • obec • Gemeinde
pow. = powiat • distrikto • okres • Kreis
gepatroj = rodzice
filo = syn
filino = córka
infanoj = dzieci • děti • Kinder
baptogepatroj = rodzice chrzestni
atestantoj (świadkowie)
vidvo = wdowiec • vdovec • Witwer
vidvino = wdowa • vdova • Witwe
vidvino post = wdowa po • Witwe nach

 


1751-1800


 17

 

 


1801 ‒ 1850


1812

JAKUB Furmanek (Formanek)
*
∞ 1812 PK Mądre(gmina Zaniemyśl),. wpis 4
Katarzyna Majchrzak
infanoj:
Jan Furmanek * 1816 Mądre, † 16.12.1892 Środa,  ∞ ~ 1861 → Maria Kozlowska
Piotr Furmanek * 1824 Mądre, † Środa, I ∞ , II ∞ 1850 PK Środa Wielkopolska → Jadwiga Zbierska

1850

PIOTR Furmanek (vidvo, Jakub Furmaniak & Katarzyna Majchrzak) ••• → 1812
* 1824. † Środa
II ∞ 1850 PK Środa Wielkopolska, wpis  15
Jadwga Zbierska
* 1831 Mądre, † 7.07.1893 Ruszkowo (gmina  Środa) → USC Środa, wpis 124
infanoj:
Antoni Furmanek * 6.04.1851 Henrykowo (gmina Środa), ∞ 1877 USC Środa Wiekopolska, wpis 65 Parto A & Parto B & PK Środa Welkopolska, wpis 45 → Jadwiga Hypka
Józefa Furmanek * 1853, ∞1876 USC Środa Wielkopolska → Wincenty Biniarz
Walenty Furmanek * 5.02.1855 Henrykowo (gmina Środa), ∞ 15.11.1878 USC Środa Wiekopolska Parto A & Parto B → Franciszka Benedyk
Marianna Furmanek * 27.11.1857 Środa, ∞ 19.10.1889 USC Michałowo Parto A & Parto B → Andrzej Frąckowiak


1851 ‒ 1900


1861

JAN Furmanek (gepatroj: Jakub Furmaniak & Katarzyna Majchrzak) ••• → 1812
* 1816 Mądre (gmina Zaniemyśl), † 16.12.1892 Środa → USC Środa, wpis 208
∞ ~1861 PK , wpis 
Maria Kozłowska
* 1835 Mieczewo (gmina Mosina), † 22.04.1895 Środa → USC Środa, wpis 94
ibnfanoj:
Franciszek Furmanek * 1862, ∞ 1896 USC Michałowo → Wiktoria Wujek
Ludwik Furmanek alias Furmaniak * 1864,  ∞ 1890 USC Środa Wielkopolska, wpis 44 → Agnieszka Kamińska
Bartłomiej Furmanek * 1867, ∞ 26.10.1895 USC Środa Wielkopolska Parto A & Parto B → Agnieszka Jarzyna

1876

JÓZEFA Furmanek (gepatroj: Piotr Fumanek † & Jadwiga Zbierska)  ••• → 1850
* 1853
∞1876 USC Środa Wielkopolska
(atestantoj: Wojciech Lesiński & Zygmunt Rajewicz el Pętkowo)
Wincenty Biniarz (gepatroj: Jan Biniarz † & Katarzyna Cyranka †)
* 1851
infanoj:
Jadwiga Biniarz * 1877 Pętkowo
Franciszka Biniarz * 1880 Pętkowo, † 1880

1877

ANTONI  Furmanek (el Pętkowo, gepatroj: Piotr Furmanek † & Jadwiga Zbierska)  ••• → 1850
* 6.04.1851 Henrykowo (gmina Środa)
16.11.1877 USC  Środa Wielkopolska, wpis 65 Parto A & Parto B   & PK Środa Wielkopolska, wpis 45
(atestantoj: Kasper Górny & Wojciech Lesiński)
Jadwiga Hypka (el Pętkowo, gepatroj: Marcin Hypki † Mądre & Wiktoria Wesołek † 20.04.1909 Pętkowo)
* 10.09.1855 Markowice (Markenfelde), † 16.04.1909 Pętkowo → USC Środa, wpis 71
infanoj:
Andrzej Furmanek * 20.11.1878 Pętkowo, ∞ 9.07.1909 USC Środa Wielkopolska Parto A & Parto B → Agnieszka Pietek
Jan Furmanek * 1880 Petkowo, † 1890 Pętkowo
Franciszek Furmanek * 1882 Pętkowo, † 1883 Pętkowo
Stanisława Furmanek * 1884 Pętkowo, † 1887 Pętkowo
Wincenty Furmanek * 1886 Pętkowo, † 1886 Pętkowo
Maria Furmanek * 1892 Pętkowo
Antonia Furmanek * 1895 Pętkowo
II ∞ 1909 USC Środa Wielkopolska
Franciszka Ślązaczyk I voto Chypka (vidvino, gepatroj: Marcin Ślązaczyk † & Maria Kmieciak †)
* 1859

1878

WALENTY Furmanek (el Pętkowo, gepatroj: Piotr Furmanek † Środa & Jadwiga Zbierska el Dembiec, pow. Śrem)  ••• → 1850
*5.02.1855 Henrykowo
∞ 15.11.1878 USC Środa Wiekopolska, wpis 78 Parto A & Parto B
(atestantoj: Piotr Stefaniak & Jan Golembiewski)
Franciszka Benedyk el Strzeszki (gepatroj: Błażej Benedyk & Maria)
* 26.03.1859 Żabikowo (gmina Środa), † 1882 Srzeszki

1887

FRANCISZEK Furmanek (el Pętkowo, gepatroj: Piotr Fumanek † & Jadwiga Zbierska)  ••• → 1850 ♥
* 1860
∞ 1887 USC Środa Wielkopolska, wpis 
Marianna Nowak
* 1864
infanoj:
Michal Furmanek * 1891 Słupia (gmina  Środa)

1889

MARIANNA Furmanek (el Dominowo, gepatroj: Piotr Fumanek † & Jadwiga Zbierska)  ••• → 1850
* 27.11.1857 Środa,
∞ 19.10.1889 USC Michałowo, wpis 11 Parto A  & Parto B
(atestantoj: Petronela Langner & Józefa Biniasz)
Andrzej Frąckowiak (gepatroj: Andrzej Frąckowiak & Beata Schlafke)
* 13.11.1853 Bruszczewo (gmina Śmigiel)

1895

BARTŁOMIEJ Furmanek (gepatroj: Jan Furmanek † & Maria Kozłowska †)  ••• → ~ 1861
* 24..8.1867 Środa
∞ 26.10.1895 USC Środa Wielkopolska, wpis 68 Parto A & PartoB & PK Mączniki, wpis 14
(atestantoj: Jan Waligóra - cieśla & Mateusz Frąckowiak)
Agnieszka Jarzyna (gepatroj: Kazimierz Jarzyna & Katarzyna Głuszak †)
* 11.01.1868 Dębicz (gmina Środa)

1896

FRANCISZEK Furmanek (gepatroj: Jan Furmanek † & Maria Kozłowska †) ••• → ~ 1861
* 1862,
 ∞ 1896 USC Michałowo, wpis 13 & PK Murzynowo Kościelne, wpis 4
Wiktoria Wujek (gepatroj: Ludwig Wujek & Luiza Jankowska)
* 1867
infanoj:
Jan Furmanek * , † 22.05.1963 Środa Wielkopolska → USC Środa Wielkopolska, wpis 64
Wincenty Furmanek *  Środa Wielkopolska, † 2.08.1974 Kościan
Franciszek Furmanek * 1903 Środa Wielkopolska


1901 ‒ 1950


1909

ANDRZEJ Furmanek (el Pętkowo, gepatroj: Antoni Furmanek & Jadwiga Hypka)  ••• →  1873
*  20.11.1878 Pętkowo
∞ 9.07.1909 USC  Środa Wielkopolska,, wpis 45 Parto A & Parto B
(atestantoj: Stanisław Głowacki - Kijewo & Walenty Konieczny - Środa)
Agnieszka Pietek (el Środa, gepatroj: Jakub Pietek † & Elżbieta Kołodziejczak †, ostatnio zamieszkali w Brodowo)
* 16.12.1882 Polesie (gmina Zaniemyśl) → USC Zaniemyśl, wpis 243
infanoj:
Stanisław Furmanek * 25.10.1910 Środa Wielkopolska → USC Środa, wpis 381, † 11.01.1963 Colonne-Ricouart → USC Marles-les-Mines, wpis 4
?? Felix Furmanek * ,  ∞ 15.01.1939 Colonne-Ricouart → Jeanne Kubasik

1939

FELIX Furmanek (gepatroj: ?)
*
∞ 15.01.1939 Colonne-Ricouart
Jeanne Kubasik (gepatroj: Laurent Kubasik & Franciszka Orsztynowicz)
* 12.03.1918 Hombrouch


Liens • ligiloj • linki

Cousins éloignés de Grande Pologne sur Facebook

Familles transfrontières sur Facebook

Famille Kubasik

Famille Orsztynowicz

Transfrontières groupes familières de discussion sur Facebook


Fontoj • Źródła • Quellen • Fonti • Джерела • Fuentes • Zdroje:
1) własne badania w archiwach państwowych i kościelnych
2) informacje otrzymane od zainteresowanych rodzin
3)
BaSIA - Baza Systemu Indeksacji Archiwalnej
4) Projekt indeksacji małżeństw z Wielkopolski dla lat 1800-1899


sites plurilingues dont le but est de permettre aux internautes de s’informer sur l’espéranto et de l’apprendre, facilement et gratuitement
https://lernu.net/fr
http://kurso.com.br/index.php?fr
L’espéranto est une langue vivante parfaitement adaptée à la communication internationale avec cousins éloignés