FORAJ KUZOJ EL EŬROPO
Dalecy Kuzyni z Europy

 
Esperanta indekso   Беларускi iндэкс   Český index   Deutscher Index   English index   Índice español   Index français   Hrvatski indeks   Magyar index   Indice italiano   Nederlands index   Index lietuviškai   Indeks polski   Índice português    Index în limba română   Русский индекс   Slovenský index   Slovenski indeks   Український iндекс

Indekso al la portalo „Foraj kuzoj el Eŭropo“

De Redakcio

Ĉefa startpaĝo http://europonto.eu/

Startpaĝoj de regionaj retejoj
GrandpolioUkrainio

Administracia divido 1900-1905
BelarusioBohemio • GalicioGrandpolioKongresa PollandoLitovioMoravioUkrainio

Adresaroj kaj ligiloj utilaj ĉe genealogiaj esploroj
Genealogiaj retpaĝaroj
Ŝtataj arkivoj en Pollando

Esperanto – la kontaktolingvo por foraj kuzoj

Genealogia bibliografio
1) Regionoj: GrandpolioUkrainio
2) Gentoj: apolaj
3) Bibliografia datenbanko al historio de Mezorienta Eŭropo (Instituto en Marburgo)

Historio de regionoj kaj regionaj ligiloj
Grandpolio Ukrainio

Indekso de familiaj nomoj
Grandpolio  • Ukrainio

Indekso de loĝlokoj
Grandpolio • Ukrainio

Oficejoj pri la Civila Stato
GalicioGrandpolio 2004 • Grandpolio 1905

Retejoj de la eŭropaj gentoj
PollandoUkrainio

Romkatolikaj parokoj
 GalicioGrandpolioUkrainio

Vortaroj
Eŭropaj regionoj kaj genealogiaj ligiloj
Multlingva genealogia vortaro
Multlingva vortaro pri profesioj, funkcioj kaj  rangoj

Niaj retejoj (alfabete)

Niaj retejoj (laŭgente)

Skajpado inter foraj kuzoj

Genealogio de la eŭropa kanzono

Nia Societo: Familia Rondo „Foraj Kuzoj“ ĉe Silezia Esperanto-AsocioAliĝiloStatuto


Grzegorz Worsztynowicz  

Foraj kuzoj el Eŭropo
Interregiona genealogia portalo
Redaktoroj: Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz

  Edvard Wojtakowski

Grzegorz
Worsztynowicz

  Nia adreso: skr. poczt. 312 (poŝtkesto), PL 50-950 Wrocław 68, Pollando
Skajpo :  1) kandelbrilo 2) worsten • Profilo de Edward sur Fejsbuko https://www.facebook.com/edward.wojtakowski
 

Edward Wojtakowski
+48 71 788 18 05


lernu! estas plurlingva paĝaro, kiu celas helpi al retemuloj informiĝi
kaj lerni Esperanton, senpage kaj en facila maniero.
 http://eo.lernu.net/
Esperanto estas vivanta lingvo tre taŭga por internacia komunikado.